Štítky článku: •  

Pár nesouvislých poznámek k debatě o demokracii

Dám sem jeden příspěvek jednoho diskutujícího na Finmagu se kterým se naprosto ztotožňuji:

1) Demokratický systém není nástrojem občanů na spravování věcí veřejných. To je pouhý mýtus indoktrinovaný prostřednictvím státního školství a medii vlastněnými vládnoucími elitami. Ve skutečnosti je demokratický systém nástrojem vládnoucích elit na ovládání občanů. Prosadil se proto, že je efektivnější než předchozí systémy. Je schůdnější a levnější uplatit a zmanipulovat relativně malou část voličů, než střílet do bouřících se nespokojenců. Takhle mohou vládci jednoduše prohlásit: „vždyť jste si nás zvolili, tak máte, co jste chtěli“.

2) Demokracie je autodestrukční systém s pozitivní zpětnou vazbou. Už Lysander Spooner poukázal na to, že většina nedokáže odolat pokušení žít na úkor menšiny. A skutečně, čím více moci parazité získávali, tak více rostl podíl jejich kořisti z bohatství tvořeného produktivními. Tento proces dříve nebo později naráží na odpor těch produktivních a proto parazité přijímají stále více regulací a restrikcí vůči produktivním (omezování trhu a podobně). Tím jednak dále roste odpor produktivních a jednak se tím tvoří limity pro ekonomický rozvoj. Rostoucí počet parazitů a jejich rostoucí nároky vedou k trvalému zvyšování daní, státního dluhu a vzniku politických (fiat) peněz. Paraziti se pod hesly „trh/kapitalismus selhal“ pokoušejí řídit ekonomiku direktivně, což dříve nebo později vede k omezování soukromého vlastnictví a centrálnímu plánování, tedy socialismu a totalitě. Konec konců zdrojem každé podoby socialismu počínaje sovětskými internacionálním socialismem, přes demokratický socialismus až po  fašismus a nacionální socialismus (nacismus) byla právě demokracie.

3) Demokratické instituce rozhodují o stále rostoucím počtu podmínek života občanů. Už někdy v 17. století proběhla v britském parlamentu debata na téma, o čem může parlament rozhodovat. Tenkrát se mělo za to, že rozhoduje o podmínkách fungování vlády, vyhlášení války a podobných zásadních věcech. Bylo ovšem jen otázkou času, kdy parlamenty dojdou k závěru, že mohou rozhodovat o čemkoliv chtějí. Proto nám dnes poslanci násilím vnucují i takové detaily, jako co můžeme jíst, kolik vody můžeme mít ve splachovači, v jakém domě můžeme bydlet a desetitisíce dalších.

4) Tzv. demokratická většina téměř nikdy není skutečnou většinou, protože velká část společnosti odmítá tento způsob rozhodování o jejich životech a majetcích jinými lidmi. Sobotko-babišovská vláda získala necelých 28 % hlasů všech voličů.

5) Demokracie a soukromé vlastnictví nejsou slučitelné!!!

6) Demokracie a svoboda jako možnost nakládat se svým životem a majetkem jsou neslučitelné!!!

Našlo by se toho více...

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 341 × | Prestiž Q1: 12,58

+24 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 18 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, spamovat, nebo tapetovat diskuse zcela mimo téma článku, nebo ji zanášet reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. PeTaX

Napsat nový komentář
Zdeněk

Ano. Na Finmagu se vyskytuje v diskusích několik výrazných osobností. Tak výrazných, že si některé diskuse komplet kopíruji, protože jednou to dohledatelné nebude. Díky těmto lidem jsou diskuse s více než padesáti příspěvky daleko zajímavější než samotné články.

5 | 0
Tomáš Fiala

Přesně. Drtivou většinu článků na Finmagu nějak zběžně prolítnu (někdy ani to ne) a nemůžu se dočkat, až otevřu diskusi. Mimo jiné i odkazy/zdroje diskutujících jsou povětšinou hodnotnější než odkazy/zdroje ke článku. Bohužel Finmag už dávno začal rudnout a hnědnout...

1 | 0
Bubák

Myslite Fuldu, Brezinu, Zdrazila, Kadrilu, Holuba, ...?

1 | 0
Tomáš Fiala

Diskutéry tím opravdu nemyslím. A zrovna Fuldu je dobré si přečíst. To, co předkládá ve svých příspěvcích je sice obhajoba dost vážného zločinu, ale popisuje to dost pochopitelným způsobem.

0 | 0
Borsuk

Jaký systém tedy by byl ideální?

0 | 1
Vojtěch

K ideálnímu systému potřebujete ještě ideální občany. A to je nedostatkový artikl.

0 | 1
Bubák

Ne. Ideální občany potřebuje demokracie. Potřebovala by lidi, kteří se zajímají o politiku, před volbami analyzují volební programi i míru plnění volebních slibů stran v minulosti. Potřebovala by lidi, kteří se vyznají v ekonomii, právu, energetice, geopolitice, atd... aby mohli ve volbách správně rozhodovat. Potřebovala by lidi, kteří nezištně myslí na blaho celku a neprodají svůj hlas demagogovi za koblihu, pastelkovné, rouškovné či vlak zdarma. Potřebovala by lidi, kteří dbají o své zdraví, přiměřeně sportují, chodí na preventivní prohlídky - a to přesto, že v socialistickém zdravotním pojištění za to nejsou nijak zvýhodňováni. Potřebovala by lidi, kteří se permanentně zvyšují svou kvalifikaci aby se nestali nezaměstnanými, přestože sociální systém jim říká "nestarej se, my se postaráme". Potřebovala by lidi, kteří budou mít děti (přestože to stojí plno peněz a času) a dobře je vzdělají a vychovají (opět - dost peněz i času), přestože vědi, že v socialistickém penzijním systému děti mít nemusí, protože je z donucení budou živit cizí děti. Atd...

Na volném trhu nic z toho není potřeba. Ale ten bohužel nemáme.

2 | 0
Vojtěch

Může být trh zcela a úplně volný a řízený "sám sebou"?

0 | 0
Vojtěch

Nezapomínejte, že lidé nejsou dokonalí a vždy najdou způsoby, jak trh deformovat - byť jen umělým vytvářením zbytečných potřeb.

0 | 2
Tomáš Fiala

Ne/zbytečnost potřeb na volném trhu je naprosto lehké zjistit. Tím, že ji lidi po prvotní zvědavosti začnou dlouhodoběji konzumovat nebo se od ní odvrátí. Jakýkoli jiný způsob zjišťování ne/zbytečnosti potřeb je sociální inženýrství.

1 | 0
Vajo

Z toho, že jsou lidé nedokonalí, nevyplývá nutnost deformace trhu. Na svobodném trhu neexistuje nic jako zbytečná potřeba. Nebo snad chcete posuzovat, co si kdo smí přát (potřebovat)? Když je dotyčný ochoten za to zaplatit, jistě se najde někdo, kdo mu toto přání splní. Ke spokojenosti obou stran. Co je na tom deformovaného?

0 | 0
PeTaX

Vy jste zkratka posedlý centrálním řízením a víte, že trh fungovat nemůže, protože ho nikdo neřídí. A že to umí jen úředník. Proto nemůže socialismus nikdy fungovat!!!

2 | 0
Tomáš Fiala

Ano může. Takto totiž proběhla průmyslová revoluce. Na takovém trhu mohl někdo nejlépe a nejrychleji vyvinout a postavit parní stroj nebo letadlo. Pokud vznikly nějaké státní regulace trhu (nejkřiklavější příklady - patent Wattovi a bratřím Wrightům na jejich vynálezy), významným způsobem zbrzdily nejen rozvoj příslušného oboru (v tomto případě na dlouhá léta znemožnily zdokonalování "parního" a leteckého průmyslu), což mělo negativní vliv na všechno, co mohlo vzniknout a co s panem Bastiatem už nikdy neuvidíme. Protože tomu prostě bylo zabráněno tím, že trh nebyl ponechán "napospas" sám sobě a jeho účastníci byli "ochráněni" před "zhoubou" nekontrolova(tel)ného vynalézání. Vynálezci v oboru parních strojů museli tuším 20 let nechat válet své nápady na zdokonalení parní trakce v šuplících, protože vynález pana Watta měl privilej. Teprve po skončení platnosti Wattova patentu mohlo století páry pořádně přiložit pod kotle nových modernějších a výkonnějších strojů. Rozvoj letectví dtto.

0 | 0
Vajo

Trh není subjekt, který by měl vlastní vědomí. Trh tvoří souhrn lidských individuálních, subjektivních, někdy i iracionálních akcí, které vytvářejí poptávku a nabídku. Trh je svobodný, dokud se nabídka a poptávka završuje svobodnou, bez násilí a vnějších zásahů uzavřenou dohodou, směnou.

0 | 0
Vojtěch

PeTaX 7. 5. 2021 07:14:35
"Vy jste zkratka posedlý centrálním řízením a víte, že trh fungovat nemůže, protože ho nikdo neřídí."
Ne, nejsem posedlý centrálním řízením.
---
Vajo 7. 5. 2021 07:01:34
"Trh není subjekt, který by měl vlastní vědomí. Trh tvoří souhrn lidských individuálních, subjektivních, někdy i iracionálních akcí, které vytvářejí poptávku a nabídku. Trh je svobodný, dokud se nabídka a poptávka završuje svobodnou, bez násilí a vnějších zásahů uzavřenou dohodou, směnou."
---
Jaké jsou tedy největší překážky volného trhu?
"Nesmí zde být násilí a vnější zásahy" - jak pravil předřečník. Jak chcete zamezit například praktikám obchodních řetězců, které z hlediska své dominance utvářejí ke svému obrazu sortiment, kvalitu a výběr dodavatelů? Ne každý má možnost nakupovat jinde.
Nadnárodní řetězce a obchodní korporace vždy budou v pozici silnějšího.

0 | 0
Vajo

Není důvod, proč by na svobodném trhu vedle sebe nemohly existovat řetězce i malé subjekty. Někteří zákazníci preferují nákupní zóny (třeba kvůli parkování, levnějšímu zboží, nákupu všeho na jednom místě, zábavě pro děcka a nevím co ještě), někdo kupuje u farmářů bio, někdo v krámu na vesnici, protože nemůže furt jezdit do města. Jiní kupují opravdové maso a ne náhražky od Babiše. Neexistuje žádné právo uplatnit se na trhu, když prodávám zhruba to samé co konkurence, ale dráž, nebo na špatně dostupném místě. Firma s větším kapitálem může vyrábět či prodávat efektivněji. Každý si může vybrat. Teď přijdete Vy a chcete, aby stát „vyrovnal podmínky“.
Co udělá (a už dávno dělá) stát? Velkým (zejména cizím) dá investiční pobídky, daňové prázdniny, vybuduje pro ně průmyslové a obchodní zóny s infrastrukturou apod. Malým vymyslí EET, zaklekávání, pandemii, při které je na rozdíl od velkých zavře a nechá je chcípnout a nazve je nepřáteli státu. Říkáte, že nadnárodní řetězce a korporace budou vždy v pozici silnějšího. Na svobodném trhu nikoli, pouze ve státem regulované ekonomice.

0 | 0
Vojtěch

Ještě obecně ke svobodě a demokracii, konfliktu pravice a levice vůbec.
Jan Keller řekl:
"Pravicové i levicové recepty střídavě selhávají, což tlačí oba tábory do středu )*.
Ale v tomto mýtickém středu je nečeká žádná syntéza nejhodnotnějších prvků levicových a pravicových programů, jenom více či méně otevřené přiznání kapitulace před silami, které nadokážou ovládat."
---
)* a dodal bych že i do střetu - Vojtěch
---
Chápu PS/Petaxe, když píše, že tomuto světu přestává rozumět.
"... musím se z druhé strany přiznat k tomu, že tomuto světu, který se kolem nás rozšířil, přestávám rozumět, nelíbí se mi a v podstatě v něm už ani nechci žít. Jsem velmi velice zklamaný z toho, kam se svět řítí a nemám žádný zvláštní zájem jeho destrukci nadále sledovat."
https://www.svobodny-svet.cz/12307/dulezite-redakcni-sdeleni.html
Ale to není důvod, proč ze světa odcházet. Vždycky jej můžeme změnit.

0 | 0
Vajo

"Pravicové i levicové recepty střídavě selhávají, což tlačí oba tábory do středu".
To může být pravda v demokracii, protože tam o tom, co je "selhání", rozhoduje volič, resp. většina. Další otázka je, co má být cílem těch "receptů". Levicové recepty rozhodně neselhávají na cestě k socialismu, pravicové rozhodně neselhávají na cestě ke svobodě a prosperitě. Celý ten citát je blbost.

0 | 0

Napsat nový komentář

Zbývá 2048 znaků.

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top