Štítky článku: •  

Konfiskace nemovitostí v Německu kvůli uprchlíkům

Opakovaně píšu, že celá Evropská unie je plně socialistická, spíše ještě více doleva, ke stalinismu. Někde jsem poznamenal, že my jsme tím ultrasocialismem už prošli a „západní“ státy s ním nemají zkušenost a důvěřivě sedají na lep hlasatelům fabiánského socialismu, kteří, zdá se, Evropu plně opanovali. I uprchlická krize je vlastně soubojem socialistů a konzervativců. A bodem kardinálním a ústředním je respekt k soukromému vlastnictví.

Německo může kvůli ubytování migrantů konfiskovat soukromé budovy

realny-socialismus-4.jpg (106,149 kiB)
Socialismus v Evropě

Místní orgány veřejné správy v Německu se při hledání ubytování pro uprchlíky stále více ohlížejí po soukromých nemovitostech. Pokud není jiná možnost, mohou orgány na základě německých zákonů dočasně zabavit soukromé budovy kvůli ubytování uprchlíků, napsala ve středu agentura DPA.

„Konfiskace je stále jen krajním řešením, není nám znám žádný případ, kdy by soukromá nemovitost byla opravdu zabavena,“ řekl agentuře DPA Sebastian Schmitz z berlínské právní společnosti CMS Hasche Sigle.

Jenže už jen to, že Německý stát připouští, že v případě nějakého „státního pseudoproblému“ bez mrknutí oka připustí omezení, nebo zrušení vlastnického práva je vysoce varující. Je to symbol toho, že i v Německu jsou občané vlastnictvím státu, který může v případě potřeby užívat jejich soukromý majetek (bez ohledu na případnou částečnou kompenzaci.)

Pravicové vidění světa vychází z konceptu, že soukromé vlastnictví (nabyté buď koupí, dobrovolnou směnou, nebo prvotním přivlastněním, když předešlý majitel neexistoval – vlastníkem byla abstraktní příroda) je nedotknutelné. Do vlastnického práva nelze zasahovat jinak, než konsensem vlastníka, což Německo nyní popřelo. Nadřadilo abstraktní politický záměr nad osobní vlastnictví, čemuž se už řadu let říká kolektivismus, nebo komunismus. Tedy přejmenujme Bundes Republik Deutschland klidně na NDR, Německá sjednocená dělnická republika. (I když to vlastně nemá s dělníky nic společného. Jedná se o svévoli socialistického státu.

Avšak v posledních několika týdnech již bylo orgány pro ubytování žadatelů o azyl podáno několik žádostí o ubytování v budovách v soukromém vlastnictví. Města jako Dortmund, Gelsenkirchen a Tübingen prohlásila, že v případě nouze konfiskaci nelze vyloučit.

Tedy nám ta zmíněná města říkají, že soukromý majetek neexistuje, pouze je dočasně svěřen soukromým uživatelům a v případě potřeby bude toto užívací právo omezeno, nebo zrušeno. Soukromé budovy, v tomto konceptu, jsou tedy vlastnictvím kolektivní osoby Dortmundu, Tübingenu, či dalších. Protože lze úspěšně pochybovat o definici „státního zájmu“, jedná se o čistou loupež za bílého dne, dokonce proti zájmům všech obyvatel Německa na úkor soukromých vlastníků.

Během jednání s majitelem společnosti o využití dlouhodobě prázdné kancelářské budovy v blízkosti mnichovského veletržního areálu údajně úřady možnost zabavení naznačily, řekl Schmitz. Čtyřpatrová budova minulý týden sloužila na několik hodin jako ubytovna pro několik set uprchlíků, majitel za to dostal tržní nájemné běžné pro kancelářské prostory.

Podle zpráv z médií se říká, že v budově bývalé Landesbank Berlin, která slouží jako další přijímací centrum pro uprchlíky, není žádná dohoda o pronájmu, ale je plánován její odkup.

„Jednou z výhod umístění ve volných soukromých prostorách může být také to, že během jednání s dotčenými vlastníky se mohou uprchlíci nastěhovat do svých domovů ihned a na pravidelném nájemném se lze dohodnout aż nakonec,“ napsal Winfried Kluth, profesor veřejného práva na Univerzitě Martina Luthera v Halle-Wittenbergu, tento týden v komentáři pro „Legal Tribune Online“.

Tedy to můžeme přirovnat k situaci, kdy si z obchodu odnesete bez souhlasu majitele plazmovou televisi, nebo diamantový náhrdelník a následně budete s obchodníkem diskutovat o (pro vás) přiměřené ceně. Ona už Marxová s něčím podobným přišla i u nás někdy zjara, neboť odhalila, že spousta lidí vlastní nějaké bytové prostory a neužívají je podle jejích představ, takže navrhla, plně v konceptu komunistického Československa, že těm majitelům budou stát­ním/kraj­ským/o­kres­ním/obecním násilím do těchto prostor nastěhováni nepřizpůsobiví občané. V Německu to chtějí aplikovat úplně stejně.

Nucené ubytování ve velkých budovách v Německu je dosud nepříliš obvyklé. V Olpe, v Severním Porýní-Vestfálsku, byl ale rodinný hostinec zkonfiskován pro ubytování uprchlíků již v únoru. Nicméně, vzhledem k tomu, že už probíhalo řízení o prodeji, šlo zřejmě jen o zrychlení procesu.

Co se někdy stane, je umístění bezdomovců ve volných bytech, když není dostatek místa ve veřejných institucích, zejména v zimě. (Pozn. red.: Zdůrazňuji: věřejných, tedy ve vlastnictví státu. A ataka na soukromé byty, byť humánně oblečená, je opět veřejnou loupeží.)

Německo letos podle nejnovějších odhadů očekává příchod až milionu žadatelů o azyl. Uprchlíky si na základě hospodářského výkonu a počtu obyvatel rozdělují jednotlivé spolkové země. Ty opakovaně hlásí, že nemají dostatečné ubytovací kapacity.

Spolkové země BRD, stejně, jako ČR, nebo Slovensko, nemají právo řešit nějaký kolektivní problém tak, že omezí práva soukromého vlastnictví. Ano, tyto vlády (české, slovenské i německé) postupují přímo proti zájmům svých obyvatel. Nejen tím, že preferují uprchlíky nad domácím obyvatelstvem, ale i tím, že nakládají s vlastním lidem jako s nevolníky a uplatňují politická rozhodnutí, ke kterým vůbec nemají mandát. Pokud nepřipustí, že jsou komunisté, jimž jsou typicky nějaká vlastnická práva zcela ukradena. (S důsledky známými.)

Zdroj: http://www.faz.net/agenturmeldungen/dpa/mieten-kaufen-beschlagnahmen-raum-fuer-fluechtlinge-knapp-13805788.html

Jura Poláček, vsuvky redakce SS

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 2 390 × | Prestiž Q1: 6,11

+3 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, spamovat, nebo tapetovat diskuse zcela mimo téma článku, nebo ji zanášet reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top