Štítky článku: •  

Otevřený dopis generálmajora ve výslužbě Gerd Schultz-Rhonhof

Dne 14. 9. 2015 zveřejnil autor Helmut Mueller otevřený dopis svého času často publikovaného a citovaného armádního představitele generálmajora Gerda Schultze-Rhonhofa, kterého si mnozí Němci dodnes pamatují z televizních zpravodajství.

helmut-mueller.jpg (12,432 kiB)
Helmut Mueller

List je velmi dlouhý, proto uvedeme jen některé nejzajímavější body. Vidět však je, že se německá veřejnost začíná probouzet. Pro německy mluvící doporučujeme přečíst celé. Je to výborně napsaný text, s hlubokými analytickými pohledy a také s navrhovanými realizovatelnými řešeními.

List začíná

Velevážená paní Spolková kancléřko,
nás občany často vyzýváte, abychom se účastnili veřejného politického života. Rád to dnes dělám, a jelikož ze zkušenosti vím, že mi příslušní politici nikdy neodpovídají, dovoluji si to udělat dnes formou otevřeného dopisu.

Neohraničená pohostinnost

Nechci dělat dojem, že cizince nemám rád. Půl roku jsem nabídl zdarma příbytek uprchlíkovi, nabídl mu účast u rodinného stolu, daroval mu kolo a zaplatil i úrazové pojištění. Přesto se domnívám, že dnešní pohostinnost Němců k migrantům je nesmyslná a nepodložená, narušuje náš sociální systém a náš sociální pořádek v míře, že dosud existující důvěra národa ve funkční schopnost parlamentu, demokracie a Evropské komise, i EU slábne, až mizí. Důvěra ve schopnosti politicky vystupujících funkcionářů je těžce poškozena, ne-li u části německého lidu zcela zničena.

Jsme nečinně přihlížející svědkové příjezdu invaze neschopných migrantů k nám a do jiných zemí Evropy, kteří narušují naši společnost, naši demokracii, naše soužití a v brzké budoucnosti se z původního obyvatelstva stane obyvatelstvo menšinové. Jsme jen nečinnými diváky stěhování národů, které nechcete vzít na vědomí. Vy, paní Spolková kancléřko, se budete jednou před našimi vnuky zodpovídat za dosavadní bezkoncepčnost a nerozhodnost, která k nám za krátký čas způsobí rasové problémy, jako jsou v USA, městské čtvrti paralelních společností s vlastním výkladem práva jaké známe z Francie a Anglie. Něco třeba udělat a proto Vás naléhavě prosím, podpořte:

 • používání azylového zákona podle Ústavou uzákoněných pravidel
 • zrušení právních cest posloupnosti (z instance na další) v azylovém právu
 • pro africké migranty vyřizování azylových formalit již v severní Africe resp. v zemích jejich původu
 • podle australského příkladu zastavení migračních lodí přes Středozemní moře
 • umožnit příslušníkům neevropských balkánských zemí i asijských zemí podávání žádosti o azyl jen v jejich domácích zemích na německých zastupitelstvech. Příslušníci těchto zemí, kteří jsou již nelegálně u nás, měli by být repatriováni.
 • umožnit dnešní azylové řízení pouze pro uprchlíky z krizových oblastí v Sýrii
 • přistěhovalectví obecně regulovat podle kanadského vzoru — tedy v zájmu německého lidu

Zdůvodňování (uvádíme pouze heslovitě)

Ke zdůvodnění mých žádostí, zabývejte se prosím těmito tématy:

 • falešné prognózy
 • začátek stěhování národů
 • boj proti chudobě
 • 3-dimenzionální příliv migrantů
 • Afrika
 • území válečných konfliktů
 • země jižního Balkánu
 • závazky
 • vzájemně požadavky a manévry pro odstranění pozornosti
 • falešná přirovnávání
 • nadávky a slabé podávání informací
 • kritika přistěhovalectví
 • zatížení kontra „obohacení“
 • azyl
 • evropské návrhy na řešení
 • nedostatečné a nevhodné návrhy
 • výčitka a prosba

Generál počítá s číslem 1 milion imigrantů ke konci roku. A má to být jen začátek. Již v r. 1990 UNHCR předpověděl 50 milionů imigrantů ročně! V Africe roční přírůstek je 30 milionů a většina z nich bude chtít do Evropy! (Poznámka: k těmto údajům doporučuje článek, který jsme na toto téma zveřejnili 12 faktů nápomocných během diskuse o imigrantech)

Závazky

Jak je patrné, lidé z přelidněných oblastí, oblastí válečných konfliktů nebo katastrof jakož i diktátorských režimů s omezenými svobodami občanů hledají u nás v severnější Evropě ochranu, azyl a lepší životní podmínky, rovněž ale patří do stejné reality to, že v dlouhodobé perspektivě budou chtít být imigranti námi živeni a opatrování. My, německý národ, nejsme morálně nebo jinak povinni obětovat výdobytky naše a našich předků nebo naši politickou kulturu až po sebezničení, jako nejsou povinny ani jiné země ať Dánové, Češi nebo Poláci. Nejsme povinni zříkat se naší materiální a kulturní podstaty a našeho na číselné převaze stávajícího samourčovacího práva ve vlastní zemi ve prospěch cizí migrační většiny. A přitom nemyslím jen na aktuální přivandrovalce. V domě vedle mě žije například migrační rodina, bez znalostí německého jazyka. Hlava rodiny má 11 děti a jedna z jeho dcer už 12 dětí. I ostatní prohlašují, že chtějí potomky.

Evropské řešení

Stěhování národů do Evropy není snadno zadržitelné a bránit se mu dá jen se spoluprací všech evropských zemí. Přičemž „povinné kvóty“ nejsou trvalým řešením, jsou současně nelegitimním narušením národní suverenity. Dosavadní německá politika ústupků není řešením a nedává nikomu dobrý příklad. Přesný opak žádám — Německo by mělo dát příklad tvrdšího jednání a jím zastavit imigrační nátlak. Jsou náznaky, že takový příklad by sledovalo mnoho zemí, mezi jinými i Čechy a Slovensko.

Německá politika oficiálně signalizovala, že migranti jsou v Německu vítáni a to bez rozdílu a výrok maďarského předsedy vlády, že „masová imigrace je německý problém“ není zcela neopodstatněná.

Aktuální souhlasný aplaus amerického prezidenta a anglického předsedy vlády pro nečekané otevření hranic migrantům z Maďarska nevylučuje opak (že by to nebyl jen německý problém). Obě země, USA i Velká Británie, mají vždy zájem na větším promíchání a dezintegraci německého národa a tím oslabení Německa oproti jejich státům. Proto by Německo mělo převzít vedoucí roli v zastavení stěhování národů a nečekat více na rozhodnutí EU.

V závěru výčitky

… Co ještě chcete od německého národa? Promrhané miliardy na záchranu Řeků ještě nestačí? Nevaruje Vás počet prodaných výtisků Sarazzinovy knihy „Německo páchá sebevraždu“ — 1,5 milionu v krátkém čase? Chcete zatěžovat další generace naší země? Nestraší Vás kolem 50 % obyvatelstva, které odmítá jít volit?

Jste především německá politička a v první řadě jste povinna sloužit německému národu, a proto byste se neměla pokoušet naléháním na „kvóty“ brát do rukou kartu Černého Petra Evropy.

Zdroje:

Napsal pan Juraj Poláček, překlad Ľubica Farská-Stone

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 2 091 × | Prestiž Q1: 9,23

+13 plus Známkuj článek minus –2

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, spamovat, nebo tapetovat diskuse zcela mimo téma článku, nebo ji zanášet reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top