Štítky článku: •  

Cizí slova

Občas mi někdo vytkne, že se vyvyšuji nad jiné, nebo že mé články, či výroky jsou nesrozumitelné. Rozhodně se nechci nad nikoho vyvyšovat. Snad to může být tím, že bezděky používám často slova cizí, či málo frekventovaná.

Dal jsem si pro zajímavost trochu práce se statistikou, jakým cizím nebo méně obvyklým slovům lidé nejčastěji nerozumí. Zde je výsledek s pořadím a četností vyhledávání:

Č.VýrazVýklad výrazuPočet
1. sofistikovaný promyšlený, formálně propracovaný, využívající složitých metod 167 744 ×
2. implicitní • zahrnutý, obsažený, ale nevyjádřený přímo
• nikoli zjevný, samosebou se rozumějící
• (antonymum: explicitní)
109 294 ×
3. implementace uskutečnění, naplnění, realizace, ale i dostání závazku 85 971 ×
4. asertivita sebeprosazování, nenásilně projevené sebevědomí, troufalost 80 567 ×
5. explicitní • výslovný, přímý, jasný, zřetelný
• otevřeně, přímo vyjádřený
• (opak: implicitní)
64 376 ×
6. latentní utajený, skrytý, bezpříznakový 58 604 ×
7. sarkasmus uštěpačnost, jízlivost, výsměšnost 54 162 ×
8. pragmatický věcný; praktický, nezaujatý, chladně a rozumně uvažující 50 499 ×
9. klišé • zautomatizovaný nebo otřelý slovní obrat
• v polygrafii štoček
47 958 ×
10. marginální • okrajový
• mezní
46 320 ×
11. ad hoc jen pro tento případ, k této věci, k tomuto účelu. Výsl. [ad hók] 45 117 ×
12. infantilní • nevyspělý, dětinský
• zaostalý
43 843 ×
13. anotace • poznámka, vysvětlivka
• připojování poznámek; stručná charakteristika díla
41 351 ×
14. empirický zkušenostní, ze zkušenosti, založený na zkušenosti 39 968 ×
15. xenofobie odpor, nepřátelství, strach, nedůvěra ke všemu cizímu 37 422 ×
16. demagogie využívání zkreslených zjednodušených argumentů, působících zejména na city a předsudky, k ovlivňování jednotlivců a skupin 37 394 ×
17. konsolidace • upevnění
• ustálení
• úprava, sjednocení různých závazků v jeden závazek
• lékařsky: zkostnatění zlomeniny kosti
35 742 ×
18. frigidní • chladný (pohlavně, citově)
• mrazivý
28 693 ×
19. kognitivní element termín L. Festingera pro jakýkoliv poznatek, a to konkrétní i obecný 27 872 ×
20. asertivní sebeprosazující, sebevědomý; viz. 4 26 068 ×
21. logistika • symbolická logika
• systém přepravy a týlového zásobování
25 665 ×
22. extravertní, extrovertní živě reagující, přístupný podnětům, komunikativní, snadno navazující kontakt 24 653 ×
23. melancholik typ temperamentu. Citlivý, introvertní, trudomyslný, zádumčivý člověk 23 796 ×
24. interakce vzájemné působení dvou nebo více činitelů 23 544 ×
25. cholerik vznětlivý, výbušný typ člověka 19 443 ×
26. integrace • sjednocení, ucelení, splynutí, proces spojování ve vyšší celek
• začlenění, zapojení
• matematicky: výpočet integrálu
19 245 ×
27. forenzní soudní, např. lékařství, psychologie, audit 17 941 ×
28. flegmatik typ temperamentu. Člověk klidný, pomalejší, málo vzrušivý 17 120 ×
29. paranoia, paranoie psychická porucha vyznačující se bludy vztahovačnosti, podezíravosti nebo žárlivosti při plném zachování intelektu 11 852 ×
30. rigidní • ztuhlý, nehybný, nepoddajný, nesmlouvavý
• stabilní
9 780 ×

Post scriptum: Ani jeden z těchto 30 výrazů jsem v Blesku nenalezl. :-)

Váš rigidní, melancholický, pragmatický a mírně sarkastický PeTaX

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 4 336 × | Prestiž Q1: 12,70

+21 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top