Štítky článku: •  

Problém kolektivismu

Nejmodernějším současným argumentem kolektivistů je tzv. sociální stát. Kolektivisté (tedy rozumějme socialisté všech druhů včetně komunistů) si uvědomili, že globální socialismus lze zavést pomocí sociální politiky.

Několikrát jsem byl napaden, že nerozlišuji mezi termíny sociální a socialistický. Nic není vzdálenější pravdě. Sociálnost je právo a vnitřní potřeba člověka mít ohledy a soucit s jinými. Socialismus je diktatura tyto ohledy a soucit násilím vynucovat.

Proti sociálně působícímu socialismu je velmi těžké bojovat. Působí skrytě na nejnižší pudy člověka – na závist, lakotu i na lenost. A de facto všechny tyto tři mizerné lidské vlastnosti buduje a posiluje.

Socialismus se zmocňuje člověka s dobře maskovanou záludností. Zmocňuje se jej pod líbivými hesly ale s jinými cíli.

Socialismy, všechny, mají jediný cíl: změnit člověka z bytosti duchovní, hrdé, pracovité a nezávislé v bytost závislou a zvířecky otrockou a poslušnou.

Je třeba si uvědomit, že komunismus nezpůsobují ekonomické podmínky, chudoba, ani nemoci. Komunismus způsobují komunisté, jedině oni.

Je třeba si uvědomit, že socialismus nezpůsobují ekonomické podmínky, chudoba, ani nemoci. Socialismus způsobují socialisté, jedině oni.

Je třeba si uvědomit, že nacismus nezpůsobily až tak úplně ekonomické podmínky, chudoba, ani nemoci, ty byly jen prostředkem. Nacismus způsobili nacisté, jedině oni.

Můžeme ale najít jeden průsečík: cílem všech tří zmíněných ideologií nikdy nebyl svobodný člověk, ale jen obnova reálného otroctví v co největším regionu. A jinými slovy: získání moci.

Není nezajímavé, že expanzionismus všech tří doktrín si stanovil jako metu celý svět.

Bez zajímavosti také není, že politické proudy vyznávající suverenitu a osobnost jednotlivce nikdy takovéto ambice světovlády nikdy nehlásaly a ani vpravdě nemohou. Popřely by své principy.

Ale kdo tady neskáče, není Čech. Stádnost, tupost a pohrdání sebou samým.

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 2 544 × | Prestiž Q1: 19,20

+47 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top