Štítky článku: •  

Strategie Evropa 2020

Již delší dobu pochybuji o příčetnosti naší politické reprezentace vzhledem k Evropské unii. Ačkoliv zde nepochybně vzrůstá odpor k celému konceptu EU a našemu setrvávání v něm, premiér Sobotka se v pondělí vyjádřil, že nějaké referendum o setrvání v EU rozhodně není na programu dne a ani v otázce imigrantů nehodlá postupovat proti zájmům EU. Je zcela zřejmé, že je patrně emisarem zájmů EU v ČR a ne obhájcem zájmů českých občanů. V této souvislosti je dobré vidět, že třeba Slovensko, na které se dosud díváme poněkud s despektem, má přímo v EP velmi tvrdé kritiky fungování EU. Jedním z nich je pan Richard Sulík.

anketa-eu.png (20,762 kiB)
Jedna z mnoha anket

Když si byrokraté hrají na stratégy

V roce 2000 si Evropská unie schválila svou strategii, a protože to bylo v Lisabonu, nazvali ji Lisabonskou strategií. Do roku 2010 měl podle této strategie v EU vypuknout ráj. V řeči byrokratů se Evropská unie měla stát „nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější, a na znalostech založeným hospodářstvím s udržitelným hospodářským růstem, které vytváří více pracovních míst s vysokou přidanou hodnotou a větší sociální soudržností“. Zkrátka, Eierlegende Wollmilchsau, jak říkají Němci. Jak víme, Lisabonská strategie skončila fiaskem unie, svou konkurenceschopnost snížila, hospodářský růst se ukázal jako neudržitelný a dynamika nikde.

Strategie Evropa 2020

To však bruselské byrokraty a vizionáře neodradilo od toho vymyslet další strategii, vždyť papír snese hodně. A tak v roce 2010 spatřila světlo světa strategie Evropa 2020 se třemi prioritami a pěti cíli. Tři priority připomínají spíše tři mantristická zaklínadla, používaná Evropskou unií: inteligentní růst, udržitelný růst a růst podporující začlenění.

Pět cílů strategie Evropa 2020 je těchto:

  1. Zvýšit zaměstnanost z 69 % v roce 2010 na 75 % v roce 2020
  2. Investovat 3 % HDP do výzkumu a vývoje
  3. Snížit emise skleníkových plynů o 20 % (nebo až o 30 % za příznivých podmínek)
  4. Snížit míru předčasného ukončování školní docházky z 15 % na 10 %
  5. Snížit počet lidí žijících v chudobě ze 116,6 milionů na 96,6 milionů (o 20 milionů)

Ke správné strategii samozřejmě patří iniciativy a programy, zkratka něco, pod rouškou čehož lze přerozdělovat miliardy eur. Od iniciativy „Mládež v pohybu“ až po „Program pro nové dovednosti“.

Výsledek po polovině doby, kdy měly být cíle dosaženy, je takovýto:

  • míra zaměstnanosti nestoupla na 75 %, ale klesla na 68,4 %,
  • počet chudých neklesl o 20 milionů, ale stoupl o 5 na 121,4 milionu.

Ostatní tři cíle jsou pochybné (investovat 3 % do výzkumu a zvýšit míru vysokoškolsky vzdělaných lidí na 40 %)[1] nebo v přímém rozporu s jinými cíli (snížit emise skleníkových plynů).

Strategie Evropa 2020 skončí neslavně

Už po polovině doby je možné předpovědět, že i strategie Evropa 2020 skončí neslavně a dovolím si tvrdit, že Evropská unie by dnes nebyla na tom o nic hůř, kdyby žádná strategie neexistovala. Celá strategie je v první řadě programem zaměstnanosti pro pár stovek úředníků, kteří mají tu troufalost si myslet, že umí s daněmi naložit lépe než daňoví poplatníci, kteří je vytvořili.

Pokud si chce EU dávat nějaké strategie, tak by to mohla být například strategie o dodržování vlastních pravidel, článek 125 (no bail out), Dublinské úmluvy, Schengenské smlouvy a další.[2]

Nebo by si mohla EU dát za cíl snížit počet směrnic.[3] To měl doposud sice každý předseda komise v plánu (i Juncker to má v plánu), ale vždy na to nějak pozapomněli a výsledkem byl dosud vždy jen rostoucí počet směrnic.

Další strategie by mohla být skoncování s nesmyslnými platbami, jako například agrodotace, které ničí všechny ne-francouzské zemědělce, nebo eurofondy, které jsou zdrojem největší korupce a stejně ničemu nepomáhají, stačí si vzpomenout na Řecko, které dostalo historicky nejvíce eurofondů.

Richard Sulík v EP

Autorem je pan Richard Sulík na Dôležité.sk


[1] Důsledky této strategie vidíme velmi hmatatelně nejen v ČR už dnes. Vysokoškolské diplomy se rozdávají jako na běžícím pásu a v oborech, které nemají žádný hmatatelný společenský přínos (různé genderové studie, politologie, sociologie apod.) Mimořádně zajímavým je fakt, že společnost Ernest & Young např. přestala požadovat po uchazečích o místo vysokoškolský diplom, protože ten už dávno neznamená nějakou kvalifikaci, a uchazeče si bude sama nezávisle testovat podle svých potřeb. To je přesně důsledek Evropské strategie: to nevadí, že nic neumíš, hlavně, že jsme splnili tabulkové počty vysokoškoláků. Obdobné je to s výzkumem: to nevadí, že bádáte nad hloupostmi, my vám přidáme další miliardy a můžete spokojeně bádat nad ještě většími hloupostmi. (Z mých oblíbených českých reálií: soudružka Tonička Plíšková léta bádá nad výskytem kruhů v obilí, Jihočeská univerzita po pěti letech usilovného výzkumu zjistila, že ekologická stopa rajské omáčky je dlouhá, či nečekaný nález, že ženy jsou empatičtější, než muži. Toto je prosím „věda“, do které, aniž bychom se mohli bránit, jsou pumpovány podle Evropských direktiv naše peníze.)

[2] Viz D-FENSův článek o konci EU

[3] V této otázce je poměrně zajímavý požadavek tradičně proevropského Německa, aby jednotlivé národy EU získaly právo „červené karty“, pomocí nějž by bylo možné vetovat různá šílená rozhodnutí Evropské komise i Evropského parlamentu (zakřivenost banánů, drsnost okurek, rovnost ohambí a celou řadu nesmyslů, která vzniká z byrokratické podstaty EU).

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 1 284 × | Prestiž Q1: 6,78

+5 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, spamovat, nebo tapetovat diskuse zcela mimo téma článku, nebo ji zanášet reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top