Štítky článku: •  

Cena státu

Náš stát je nesmírně drahá a málo produktivní hračka. Jestliže připustíme, že svět, princip žití na dluh a měnové systémy zvolna spějí ke svému kolapsu, měli bychom si vytvořit včas náskok, který nás ochrání před pádem do propasti bankrotu.

Od začátku roku stát na daních vybral (a utratil) 5 048 804 232 858 korun (Pro aktivaci najeďte myší)

Zavčasu musíme provést inventuru hospodaření, zredukovat zbytečné a neefektivní výdaje na minimum a zakotvit naši měnu k nějakému standardu vzácného zboží. Třeba zlatu, nebo možná rozumněji ke stříbru. Jedině tak můžeme jako národ a stát přestát zemětřesení, které se svými symptomy hlásí čím dále, tím naléhavěji.

Důležité položky rozpočtu
Položka Celkem v mld. Kč Na obyvatele Na pracujícího Štos tisícovek
Dávky důchodového „pojištění“ 313,69 30 218 Kč 62 689 Kč 28 232,10 m
Základní a střední školy 80,98 7 801 Kč 16 184 Kč 7 288,20 m
Dávky státní sociální podpory 48,13 4 636 Kč 9 618 Kč 4 331,70 m
Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně (tj. ostatním kapitolám rozpočtu) 47,73 4 598 Kč 9 538 Kč 4 295,70 m
Obsluha státního dluhu 46,96 4 523 Kč 9 384 Kč 4 226,40 m
Policie ČR a archivnictví 46,29 4 459 Kč 9 251 Kč 4 166,10 m
Podpora agropotravinářského průmyslu 39,43 3 798 Kč 7 880 Kč 3 548,70 m
Silniční doprava 30,90 2 977 Kč 6 176 Kč 2 781,00 m
Dávky nemocenského pojištění 30,38 2 927 Kč 6 072 Kč 2 734,20 m
Odvody a příspěvky do rozpočtu EU 30,19 2 908 Kč 6 034 Kč 2 717,10 m
Železniční doprava 25,88 2 493 Kč 5 172 Kč 2 329,20 m
Mzdy vojáků a ostatních zaměstnanců Ministerstva obrany 25,58 2 464 Kč 5 113 Kč 2 302,20 m
Vysoké školy 24,76 2 385 Kč 4 948 Kč 2 228,40 m
Všeobecná pokladní správa (rezervy a ostatní výdaje) 23,84 2 296 Kč 4 764 Kč 2 145,60 m
Vojenské vybavení a zařízení 23,59 2 273 Kč 4 715 Kč 2 123,10 m
Spolufinancování projektů (např. z EU) 19,15 1 844 Kč 3 826 Kč 1 723,50 m
Regionální programy a rozvoj regionů 17,29 1 666 Kč 3 455 Kč 1 556,10 m
Daňová a celní správa 15,46 1 489 Kč 3 089 Kč 1 391,40 m
Podpory v nezaměstnanosti a aktivní politika zaměstnanosti 15,11 1 455 Kč 3 019 Kč 1 359,90 m
Podpora stavebního spoření 15,00 1 445 Kč 2 998 Kč 1 350,00 m
Pomoc v hmotné nouzi, dávky zdravotně postiženým a podpora jejich zaměstnávání 14,62 1 408 Kč 2 921 Kč 1 315,80 m
Justice 14,10 1 358 Kč 2 817 Kč 1 269,00 m
Příspěvky na péči podle zákona o sociálních službách 12,73 1 226 Kč 2 544 Kč 1 145,70 m
Transfery obcím a krajům 11,85 1 142 Kč 2 369 Kč 1 066,50 m
Podpora exportu, investiční pobídky 10,88 1 048 Kč 2 174 Kč 979,20 m
Hasiči 10,45 1 006 Kč 2 088 Kč 940,50 m
Výzkum a vývoj 9,99 962 Kč 1 995 Kč 899,10 m
Vězeňství 8,05 775 Kč 1 608 Kč 724,50 m
Podpora podnikání 7,93 763 Kč 1 584 Kč 713,70 m
Inspekční, kontrolní a výzkumná činnost Ministerstva zemědělství 7,02 676 Kč 1 402 Kč 631,80 m
Ústavní péče 6,34 610 Kč 1 266 Kč 570,60 m
Akademie věd 5,53 533 Kč 1 105 Kč 497,70 m
Státní kulturní zařízení, národní kulturní poklad 5,49 529 Kč 1 096 Kč 494,10 m
Styky se zahraničím 5,31 511 Kč 1 061 Kč 477,90 m
Zahraniční mise, skupiny a zastoupení Ministerstva obrany 4,99 481 Kč 998 Kč 449,10 m
Státní politika životního prostředí 3,89 375 Kč 778 Kč 350,10 m
Zahlazování následků hornické činnosti 3,20 308 Kč 639 Kč 288,00 m
Český úřad zeměměřičský a katastrální 2,82 272 Kč 564 Kč 253,80 m
Ochrana spotřebitele, sběr statistických dat a další činnosti Ministerstva průmyslu a obchodu 2,80 269 Kč 559 Kč 252,00 m
Zahraniční pomoc 2,78 267 Kč 555 Kč 250,20 m
Zvláštní zdravotnická zařízení (záchytky, jesle, stacionáře) 2,74 264 Kč 548 Kč 246,60 m
Mýtné 2,73 263 Kč 545 Kč 245,70 m
Podpora činnosti v oblasti mládeže a sportu 2,53 244 Kč 506 Kč 227,70 m
Správa státních hmotných rezerv 2,45 236 Kč 489 Kč 220,50 m
Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových 1,85 178 Kč 370 Kč 166,50 m
Podpora ochrany životního prostředí 1,68 162 Kč 335 Kč 151,20 m
Podpora lesního a vodního hospodářství 1,60 154 Kč 320 Kč 144,00 m
Granty na výzkum (GAČR) 1,53 148 Kč 307 Kč 137,70 m
Výzkum ve zdravotnictví 1,52 147 Kč 304 Kč 136,80 m
Církve a náboženské organizace 1,51 146 Kč 302 Kč 135,90 m
Policejní školství a Muzeum Policie ČR 1,31 127 Kč 263 Kč 117,90 m
Bezpečnostní informační služba 1,26 122 Kč 252 Kč 113,40 m
Poslanecká sněmovna 1,21 116 Kč 241 Kč 108,90 m
Příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím do zahraničí 1,19 115 Kč 238 Kč 107,10 m
Český statistický úřad 1,10 106 Kč 220 Kč 99,00 m
Záchrana a obnova kulturních památek 1,09 105 Kč 218 Kč 98,10 m
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 1,04 101 Kč 209 Kč 93,60 m
Český telekomunikační úřad a Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 1,05 101 Kč 209 Kč 94,50 m
Státní zemědělský intervenční fond 1,00 97 Kč 200 Kč 90,00 m
Podpora živého umění 0,74 72 Kč 149 Kč 66,60 m
Nejvyšší kontrolní úřad 0,62 60 Kč 124 Kč 55,80 m
Senát 0,60 58 Kč 121 Kč 54,00 m
Provoz Úřadu vlády 0,61 58 Kč 121 Kč 54,90 m
Vodní cesty 0,43 41 Kč 85 Kč 38,70 m
Krajinotvorné programy 0,40 39 Kč 80 Kč 36,00 m
Státní úřad pro jadernou bezpečnost 0,39 37 Kč 77 Kč 35,10 m
Výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány 0,34 33 Kč 68 Kč 30,60 m
Národní bezpečnostní úřad 0,28 27 Kč 56 Kč 25,20 m
Cyklostezky 0,21 20 Kč 42 Kč 18,90 m
Úřad průmyslového vlastnictví 0,17 17 Kč 35 Kč 15,30 m
Český báňský úřad 0,17 17 Kč 35 Kč 15,30 m
Úřad pro studium totalitních režimů 0,16 16 Kč 33 Kč 14,40 m
Antimonopolní úřad 0,14 13 Kč 28 Kč 12,60 m
Energetický regulační úřad 0,12 11 Kč 24 Kč 10,80 m
Protidrogová politika 0,10 10 Kč 20 Kč 9,00 m
Provoz Kanceláře prezidenta 0,10 9 Kč 19 Kč 9,00 m
Veřejný ochránce práv 0,10 9 Kč 19 Kč 9,00 m
Úřad pro ochranu osobních údajů 0,10 9 Kč 19 Kč 9,00 m
Informování o evropských záležitostech v ČR 0,03 3 Kč 6 Kč 2,70 m
Celkem 1 107,31 106 665 Kč 221 285 Kč 99 658 m

Sloupeček D je však číslo poněkud zavádějící, protože v něm jsou zahrnuti všichni občané v produktivním věku bez ohledu na to jestli jsou činní produktivně, či neproduktivně – jinými slovy je v něm zahrnuta i státní byrokracie. Správnější číslo by byl sloupec C vynásobený koeficientem 4,04. Tabulka neobsahuje všechny výdaje státu, jen ty důležitější.

Včas se musíme vyvléci ze jha EuroKomunismu, postavit se na vlastní nohy jako sebevědomý a hrdý národ stojící na tradicích a hodnotách Koruny České, či na jiných světlých bodech naší historie.

Pokud Mr. Kalousek tato čísla nevidí, nebo jich nedbá, měl by se urychleně vrátit ke svým kádinkám, pipetám, zkumavkám a křivulím a své místo přenechat člověku v oboru vzdělanějšímu.

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 3 038 × | Prestiž Q1: 12,34

+20 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat, pokud neporušíte pravidla zmíněná výše. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top