Štítky článku: •  

Cena státu

Náš stát je nesmírně drahá a málo produktivní hračka. Jestliže připustíme, že svět, princip žití na dluh a měnové systémy zvolna spějí ke svému kolapsu, měli bychom si vytvořit včas náskok, který nás ochrání před pádem do propasti bankrotu.

Od začátku roku stát na daních vybral (a utratil) 5 048 804 232 858 korun (Pro aktivaci najeďte myší)

Zavčasu musíme provést inventuru hospodaření, zredukovat zbytečné a neefektivní výdaje na minimum a zakotvit naši měnu k nějakému standardu vzácného zboží. Třeba zlatu, nebo možná rozumněji ke stříbru. Jedině tak můžeme jako národ a stát přestát zemětřesení, které se svými symptomy hlásí čím dále, tím naléhavěji.

Důležité položky rozpočtu
Položka Celkem v mld. Kč Na obyvatele Na pracujícího Štos tisícovek
Dávky důchodového „pojištění“ 313,69 30 218 Kč 62 689 Kč 28 232,10 m
Základní a střední školy 80,98 7 801 Kč 16 184 Kč 7 288,20 m
Dávky státní sociální podpory 48,13 4 636 Kč 9 618 Kč 4 331,70 m
Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně (tj. ostatním kapitolám rozpočtu) 47,73 4 598 Kč 9 538 Kč 4 295,70 m
Obsluha státního dluhu 46,96 4 523 Kč 9 384 Kč 4 226,40 m
Policie ČR a archivnictví 46,29 4 459 Kč 9 251 Kč 4 166,10 m
Podpora agropotravinářského průmyslu 39,43 3 798 Kč 7 880 Kč 3 548,70 m
Silniční doprava 30,90 2 977 Kč 6 176 Kč 2 781,00 m
Dávky nemocenského pojištění 30,38 2 927 Kč 6 072 Kč 2 734,20 m
Odvody a příspěvky do rozpočtu EU 30,19 2 908 Kč 6 034 Kč 2 717,10 m
Železniční doprava 25,88 2 493 Kč 5 172 Kč 2 329,20 m
Mzdy vojáků a ostatních zaměstnanců Ministerstva obrany 25,58 2 464 Kč 5 113 Kč 2 302,20 m
Vysoké školy 24,76 2 385 Kč 4 948 Kč 2 228,40 m
Všeobecná pokladní správa (rezervy a ostatní výdaje) 23,84 2 296 Kč 4 764 Kč 2 145,60 m
Vojenské vybavení a zařízení 23,59 2 273 Kč 4 715 Kč 2 123,10 m
Spolufinancování projektů (např. z EU) 19,15 1 844 Kč 3 826 Kč 1 723,50 m
Regionální programy a rozvoj regionů 17,29 1 666 Kč 3 455 Kč 1 556,10 m
Daňová a celní správa 15,46 1 489 Kč 3 089 Kč 1 391,40 m
Podpory v nezaměstnanosti a aktivní politika zaměstnanosti 15,11 1 455 Kč 3 019 Kč 1 359,90 m
Podpora stavebního spoření 15,00 1 445 Kč 2 998 Kč 1 350,00 m
Pomoc v hmotné nouzi, dávky zdravotně postiženým a podpora jejich zaměstnávání 14,62 1 408 Kč 2 921 Kč 1 315,80 m
Justice 14,10 1 358 Kč 2 817 Kč 1 269,00 m
Příspěvky na péči podle zákona o sociálních službách 12,73 1 226 Kč 2 544 Kč 1 145,70 m
Transfery obcím a krajům 11,85 1 142 Kč 2 369 Kč 1 066,50 m
Podpora exportu, investiční pobídky 10,88 1 048 Kč 2 174 Kč 979,20 m
Hasiči 10,45 1 006 Kč 2 088 Kč 940,50 m
Výzkum a vývoj 9,99 962 Kč 1 995 Kč 899,10 m
Vězeňství 8,05 775 Kč 1 608 Kč 724,50 m
Podpora podnikání 7,93 763 Kč 1 584 Kč 713,70 m
Inspekční, kontrolní a výzkumná činnost Ministerstva zemědělství 7,02 676 Kč 1 402 Kč 631,80 m
Ústavní péče 6,34 610 Kč 1 266 Kč 570,60 m
Akademie věd 5,53 533 Kč 1 105 Kč 497,70 m
Státní kulturní zařízení, národní kulturní poklad 5,49 529 Kč 1 096 Kč 494,10 m
Styky se zahraničím 5,31 511 Kč 1 061 Kč 477,90 m
Zahraniční mise, skupiny a zastoupení Ministerstva obrany 4,99 481 Kč 998 Kč 449,10 m
Státní politika životního prostředí 3,89 375 Kč 778 Kč 350,10 m
Zahlazování následků hornické činnosti 3,20 308 Kč 639 Kč 288,00 m
Český úřad zeměměřičský a katastrální 2,82 272 Kč 564 Kč 253,80 m
Ochrana spotřebitele, sběr statistických dat a další činnosti Ministerstva průmyslu a obchodu 2,80 269 Kč 559 Kč 252,00 m
Zahraniční pomoc 2,78 267 Kč 555 Kč 250,20 m
Zvláštní zdravotnická zařízení (záchytky, jesle, stacionáře) 2,74 264 Kč 548 Kč 246,60 m
Mýtné 2,73 263 Kč 545 Kč 245,70 m
Podpora činnosti v oblasti mládeže a sportu 2,53 244 Kč 506 Kč 227,70 m
Správa státních hmotných rezerv 2,45 236 Kč 489 Kč 220,50 m
Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových 1,85 178 Kč 370 Kč 166,50 m
Podpora ochrany životního prostředí 1,68 162 Kč 335 Kč 151,20 m
Podpora lesního a vodního hospodářství 1,60 154 Kč 320 Kč 144,00 m
Granty na výzkum (GAČR) 1,53 148 Kč 307 Kč 137,70 m
Výzkum ve zdravotnictví 1,52 147 Kč 304 Kč 136,80 m
Církve a náboženské organizace 1,51 146 Kč 302 Kč 135,90 m
Policejní školství a Muzeum Policie ČR 1,31 127 Kč 263 Kč 117,90 m
Bezpečnostní informační služba 1,26 122 Kč 252 Kč 113,40 m
Poslanecká sněmovna 1,21 116 Kč 241 Kč 108,90 m
Příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím do zahraničí 1,19 115 Kč 238 Kč 107,10 m
Český statistický úřad 1,10 106 Kč 220 Kč 99,00 m
Záchrana a obnova kulturních památek 1,09 105 Kč 218 Kč 98,10 m
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 1,04 101 Kč 209 Kč 93,60 m
Český telekomunikační úřad a Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 1,05 101 Kč 209 Kč 94,50 m
Státní zemědělský intervenční fond 1,00 97 Kč 200 Kč 90,00 m
Podpora živého umění 0,74 72 Kč 149 Kč 66,60 m
Nejvyšší kontrolní úřad 0,62 60 Kč 124 Kč 55,80 m
Senát 0,60 58 Kč 121 Kč 54,00 m
Provoz Úřadu vlády 0,61 58 Kč 121 Kč 54,90 m
Vodní cesty 0,43 41 Kč 85 Kč 38,70 m
Krajinotvorné programy 0,40 39 Kč 80 Kč 36,00 m
Státní úřad pro jadernou bezpečnost 0,39 37 Kč 77 Kč 35,10 m
Výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány 0,34 33 Kč 68 Kč 30,60 m
Národní bezpečnostní úřad 0,28 27 Kč 56 Kč 25,20 m
Cyklostezky 0,21 20 Kč 42 Kč 18,90 m
Úřad průmyslového vlastnictví 0,17 17 Kč 35 Kč 15,30 m
Český báňský úřad 0,17 17 Kč 35 Kč 15,30 m
Úřad pro studium totalitních režimů 0,16 16 Kč 33 Kč 14,40 m
Antimonopolní úřad 0,14 13 Kč 28 Kč 12,60 m
Energetický regulační úřad 0,12 11 Kč 24 Kč 10,80 m
Protidrogová politika 0,10 10 Kč 20 Kč 9,00 m
Provoz Kanceláře prezidenta 0,10 9 Kč 19 Kč 9,00 m
Veřejný ochránce práv 0,10 9 Kč 19 Kč 9,00 m
Úřad pro ochranu osobních údajů 0,10 9 Kč 19 Kč 9,00 m
Informování o evropských záležitostech v ČR 0,03 3 Kč 6 Kč 2,70 m
Celkem 1 107,31 106 665 Kč 221 285 Kč 99 658 m

Sloupeček D je však číslo poněkud zavádějící, protože v něm jsou zahrnuti všichni občané v produktivním věku bez ohledu na to jestli jsou činní produktivně, či neproduktivně – jinými slovy je v něm zahrnuta i státní byrokracie. Správnější číslo by byl sloupec C vynásobený koeficientem 4,04. Tabulka neobsahuje všechny výdaje státu, jen ty důležitější.

Včas se musíme vyvléci ze jha EuroKomunismu, postavit se na vlastní nohy jako sebevědomý a hrdý národ stojící na tradicích a hodnotách Koruny České, či na jiných světlých bodech naší historie.

Pokud Mr. Kalousek tato čísla nevidí, nebo jich nedbá, měl by se urychleně vrátit ke svým kádinkám, pipetám, zkumavkám a křivulím a své místo přenechat člověku v oboru vzdělanějšímu.

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 3 186 × | Prestiž Q1: 12,35

+20 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top