Štítky článku: •  

Loupícího exekutora zneškodnit

Vím, že každý není vášnivým střelcem a ani každý nemá doma v šuplíku pistoli. Ale rakouský revolver rakouská poloautomatická pistole Glock je docela užitečnou zbraní. Úmyslně píšu zbraní, tedy nástrojem, který použijete, když se bráníte. Pravda, zanechává smrt, pokud dobře míříte a nebojíte se stisknout spoušť. Ale vina za ten výstřel je čistě na straně agresora, ne obránce majetku, svého života, svých blízkých, či čehokoliv dalšího.

Stát připustil nesmírnou nemravnost, kterou jsou soukromé firmy, které se prezentují jako státní vymahači práva a spravedlnosti ve věcech dlužních. Jmenují se exekutoři – tedy legálně uznaní soukromí vymahači. Nic není od spravedlnosti dále.

glock22inolivedrab.jpg (14,648 kiB)
Glock 22

Dílčí citace z článku pana Tomio Okamury na Neviditelném psu, resp. na blogu iDnes (Státem posvěcená lichva):

Exekutora máme v povědomí jako úřední osobu. Tou ovšem není. Exekutor je soukromý podnikatel, který se živí vymáháním dluhů. Člen exekutorské komory má ovšem podle zákonů (žel) některá mimořádná oprávnění.

Praxe je taková, že exekutoři zabavují majetek bez ohledu na to, čí je. Záminkou je obvykle společná domácnost s dlužníkem, či jen jeho prosté mihnutí se v daném exteriéru. Podle zákona je okradený, tedy výkonem exekuční moci postižený, povinen doložit vlastnictví tohoto majetku. To v praxi znamená, že je uplatněna presumpce viny, což odporuje Ústavě. Tato praxe odporuje i principu římského a současného práva, které říká: in dubio pro reo (v pochybnostech ve prospěch obviněného) a z něhož vychází i další princip presumpce neviny.

Presumpce neviny je uvedena v Listině základních práv a svobod (dále Listina) v oddílu Právo na soudní a jinou právní ochranu. Tato Listina, jako součást ústavy, je nadřazená veškerým zákonům. Není povinností občana dokazovat svou nevinu (ani třeba dokládat vlastnictví), ale je to povinností státu či jím pověřených orgánů. Je těžké vymoci dluhy, ale exekutor si to nemůže ulehčovat na úkor nevinných lidí.

Z článku pana Okamury lze ještě ocitovat závažnou námitku proti manýrům exekutorů: porušování domovní svobody zaručené článkem 12 Listiny práv a svobod: „Podle nálezu Ústavního soudu je možné domovní svobodu porušit ‚jen a pouze v zájmu ochrany demokratické společnosti jako takové, případně v zájmu ústavně zaručených základních práv a svobod jiných‘. Do téhle kategorie rozhodně nespadá exekuce uvalená na majetek jiné osoby.

Ani soud nemůže nařídit a schválit zabavení majetku, který není, ani nebyl v držení dlužníka. A nikdo nemůže po nikom chtít, aby na své náklady a navíc o své újmě někde dokazoval, že jeho majetek je jeho.

Exekutor nemůže být všemocný lovec lidí s pravomocemi, které nemá ani policie, ale dokonce ani soud.

Navíc: soukromý exekutor je jen soukromou osobou a nesmí být vybaven pravomocemi státní exekutivy, ani beztrestností z toho chybně vyvozenou.

Poměrně hloubkově se problematikou exekutorské praxe ve svém článku v Parlamentních Listech zabývá paní Alena Hechtová.

Nikdy jsem netvrdil, že dluhy se nemají platit. Ale zdá se mi zcela úchylná česká praxe, kdy se z více než miliónu stokorunových dlužníků aplikovaným terorem a loupežením nadělají zoufalci zahnaní do bezvýchodné pasti, zatímco miliónoví a miliardoví dlužníci se vesele smějí a ukazují si v parlamentu navzájem prostředníčky.

Korunu tomu všemu nasadila paní Jana Tvrdková, takto presidentka exekutorské komory výrokem: „Exekutoři v ČR jsou finančně téměř na dně.“ Podle ní prý stále více exekutoři doplácejí ze svého na rostoucí podíl případů, kdy se z dlužníka nepodaří peníze dostat. Když pomineme, že kdejaký spolek darebáků musí v naší zemi mít presidenta, ukázala jen na další pokřivenost: Fyzická osoba exekutor (a stále mě svrbí pod kůží jakým právem jím je) přece nemá a nesmí mít nárokovost vydělávat, stejně jako to nemá zaručeno Pepík Pekař, Honza Stolař či Franta Řezník.

Update 10:49: Jsa poučen znalci, opravuji text v perexu: Glock je poloautomatická pistole, nikoliv revolver. Nu ono je asi jedno, čím budete střílet.

Zlovůle a nemravnost výkonu rozhodnutí, tedy exekuce, právo, která nemá s právem nic společného nemůže vést k ničemu dobrému.

Nutně skončí inzeráty: „Koupím Glock 22. Značka: Levně a rychle“.

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 3 024 × | Prestiž Q1: 34,27

+191 plus Známkuj článek minus –2

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top