Štítky článku: •  

Neférové nakládání s termíny

Někteří komentátoři (a bohužel i ekonomové) soustavně kritizují kapitalismus za to, že periodicky ničí ekonomiky nevyhnutelným střídáním fází poklesu a růstu. To prostě tak není.

Měli bychom si uvědomit, že kapitalismus je termín naprosto apolitický a neutrální a sám od sebe nic takového nevytváří a není to ani jeho přirozeností. Pokud bychom kapitalismus popsali s co nejmenším ideologickým nánosem, můžeme jej redukovat asi na tři základní principy: systém, který chrání právo na život, právo na svobodu a právo na majetek. V této ryzí formě práv však kapitalismus není prakticky uplatněn nikde na světě.

Hlavním a snad i jediným faktorem vzniku těchto period jsou především státem řízené zásahy do přirozeně plynoucí ekonomiky. Veškeré regulační zásahy, zaváděné do ekonomik násilím nemají s kapitalismem nic společného. Spíše na dálku páchnou socialismem a kolektivistickým obětováním jednotlivce ve prospěch celku. Jsou jen dílem sociálních inženýrů a ideologických (filosofických) klišé.

Chtěli-li byste argumentovat, že primárním zdrojem světových ekonomických krizí jsou USA, pak nelze, než souhlasit. A že své krize redistribují po celém světě vinou globálních ekonomických vztahů je bezesporu také pravda.

Musíme si ovšem uvědomit, že v USA žádný kapitalismus již od poloviny 19. století neexistuje. Spojené státy jsou už desítky let státem plně socialistickým. Evropské země na tom nejsou jinak. Celá západní civilizace balancuje již 150 let na principech socialismu, státních regulacích, dotacích a zásazích do kapitalismu. Včetně drastického danění.

Zmítání se v neustálých krizích a občasných zotaveních jsou jen důsledkem těchto zásahů do přirozeného chodu. „Někdo“ si vždy myslí, že ví lépe, než subjekty trhu, co je potřeba.

Dominantním faktorem současných států je masové pošlapávání všech tří výše zmíněných premis kapitalismu. A demokracie? Demokracie není žádnou zárukou svobody. Současnou demokracii můžeme synonymicky pojmenovávat jako státní tyranii, protože je lhostejné, jestli volit budete, či nikoliv, a asi je i lhostejné, koho zvolíte. Výsledek je stejný.

Nejvyššími principy fungující kapitalistické společnosti musí být morálka, právo a svoboda. Ani jeden z těchto atributů současné státy nezaručují.

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 2 095 × | Prestiž Q1: 11,96

+21 plus Známkuj článek minus –2

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top