Štítky článku: •  

Moderní „zdělávání“

Viz parodické video zesměšňující neoliberalismus na školách přehnaný až do bizarní podoby. Nicméně nutno podotknout, že se to netýká jen škol, ale celé společnosti. U nás to zatím až tak vypjaté není, ale na západě se boj za rovnoprávnost stal čistým tažením proti svobodě.

Z „Neviditelného psa“ jsem před pár dny přetiskl k tomuto tématu článek, že rovnostářská politika kvót, příkazů a zákazů vede k děsivé deformaci jazyka politickou korektností, vytěsňování „závadných“ témat a názorů z veřejného prostoru, autocenzuře, skandalizací a ostrakizaci nepohodlných osob, ba dokonce k jejich propouštění ze zaměstnání.

Úctyhodný princip tolerance, nepochybně jeden z nejdůležitějších výdobytků sekularismu a liberalismu, se v rukou radikální levice, která postupně ovládla západní politiku, změnil na účinný nástroj šíření bezhodnotové kulturní sterility. Vůči základním morálním hodnotám klasického liberalismu, jako je pořádek, pravda, rodina či anticko-křesťanská tradice, zavládla absolutní netolerance, zatímco všechny mimoevropské kultury včetně islámu začaly být vítány a oceňovány jako navýsost potřebná protiváha „zkaženého“ Západu.

Nejfrekventovanějším slovem západního politického diskursu se v posledních dvaceti či třiceti letech stala „diskriminace“. Rovnostářští fanatici, usazení pevně ve všech hlavních politických stranách Západu, které se zleva doprava spojily v mohutný „mainstream“ pokrokového europeismu, ji nacházejí doslova všude a okamžitě proti ní zahajují svá očistné tažení.

Asi nejdůsledněji, pokud vynecháme Spojené státy americké, si v tomto ohledu počínají v parlamentech a vládách Evropské unie, Německa a Švédska. Každá nová kvóta je přitom další porážkou svobody a obvykle i zdravého rozumu a lidské přirozenosti. A nejen to.

Existuje nespočet svědectví, jak rozsáhle se v západních zemích rozšířil mezi lidmi strach vyslovit na veřejnosti mínění, která jsou v rozporu s „pravdami“ hlásání levicovým mainstreamem. Nevinný vtip o ženách, přenesený na veřejnosti, znamená v Německu konec kariéry. Odmítavý či „urážlivý“ výrok o muslimech může člověka v Nizozemsku či Británii přivést do vězení.

Moderní „zdělávání“ (Modern Educayshun) je krátký film Neel Kolhatkara. Zaměřuje se na bizarní a extrémní formu neoliberalismu, který ničí školy a univerzity. V minulosti se mladí myslitelé snažili přijít na to, jak se dostat na Měsíc. Dnes jsou univerzity posedlé „mikro-agresí“ a nalézáním dalších a dalších důvodů, jak a proč se urazit prakticky čímkoliv.

Vyznění filmu je navíc umocněno použitím kontrastu mezi absurdní až dadaistickou situací a hororovým soundtrackem.

Video si pouštíte jen na vlastní riziko. Hrozí ztráta iluzí.

Na Mezičasu.sk píše pan Juraj Poláček

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 1 169 × | Prestiž Q1: 6,34

+4 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top