Štítky článku: •  

Čínské zahraniční počínání — 1

Nejstarší civilizace světa, která si zachovala kontinuitu po tisíciletí: výdrž tak rekordní, jako kdyby pradávná Mezopotámie dnes seděla v Radě bezpečnosti OSN s právem veta.

Čína — ono Čung-kuo, centrální země, pupek světa, obklopený barbary (čím dál od centra, tím pokládáni za barbarštější), přetrvala mnohá nebezpečí, momentálně se potýká s modernizací — vynálezem bílých ďáblů. Čínské impérium vzniklo a vzmáhalo se nikoliv všeobecně populární metodou dobývání území a porobením národů, nepouštěla se za moře, puzena agresivními zálusky. To spíš k jejím břehům přijížděli nevítaní návštěvníci.

Celkem 24 dynastií, mnohé z nich padly a nové tvořili imperátoři nevýznamného původu. Aristokratem se stát za zásluhy, nikoliv narozením v hedvábné kolébce. Obyčejný dělník založil dynastii Ming, svrhnuvší vládu cizáků Mongolů v době našeho Karla IV. Vlivní myslitelé zdůrazňovali, že v dobrotě je síla, a když jedinci dosáhnou dokonalosti, celá společnost bude dokonalá. Tedy něco podobně surreálního jako pošetilé české tvrzení, že Pravda vítězí. Račte se podívat na výsledky.

Největším sjednotitelem v historii Číny byl kruťas Čchin Š'chuang-ti, palič všech knih (dva obory — zemědělství a lékařství výjimkou), jakož i autorů a čtenářů. V roce 221 př. Kr. standardizoval písmo, měnu, míry, a bezpečnostní ohledy ho přiměly nikdy nespat dvě noci za sebou v téže komnatě či s touž ženou. Palič sjednotitel a multigamista se o stát zasloužil vytvořením byrokratického vládnoucího systému, s hierarchií guvernérů v čele provincií, s odpovědností ústřednímu trůnu. Zavedl přísná kritéria pro výběr zájemců o kariéru byrokrata — mandarína, a přísné kvalifikační zkoušky zůstaly v platnosti po víc než dva tisíce let. Pokusme si představit, že na začátku dvacátého století čeští kandidáti o přijetí do státní služby by se potili nad otázkami, které zformuloval Přemysl Oráč.

Už od dávných dob převládalo v Číně přesvědčení o její značné kulturní převaze. Posuzováno-li podle struktury zahraničního obchodu, nebylo by se co divit. Staří Římané dováželi čaj, hedvábí, porcelán, papír, umělecké předměty, a na oplátku dovedli nabídnout pouze muzikanty, kejklíře, trpaslíky, konkubíny a afrodiziaka. V novověku, hodně pozdějších stoletích, s rostoucím zájmem Evropanů, byli to zejména Britové s nabídkou opia, a jejich úsilí docílit monopolu s tak hanebným zbožím.

Jedním z výsledků válečného střetu a potupné čínské porážky byla ztráta tváře, jakož i území (včetně nyní znamenitě prosperujícího Hongkongu). Potupení se revanšovali zřízením speciálního úřadu, v jehož kompetenci byl veškerý styk s evropskými vetřelci. Tuto agendu svěřili individuím nejen nejmíň schopným, ale upřímně přesvědčeným o svých znamenitých kvalitách. S tak patetickými pitomci museli bílí ďáblové výlučně jednat. Oprávněně prý zoufalstvím lezli po stropě.

edward-n.-luttwak.jpg (11,736 kiB)
The Rise of China

Edward N. Luttwak, výtečný analytik a autor, ve své nové knize „The Rise of China vs. the Logic of Strategy“ (Harvard University Press) vyjadřuje značné pochyby o všeobecném předpokladu (conventional academic wisdom) o nevyhnutelnosti Číny jako budoucí největší supervelmoci. V mezistátních vztazích Čína postrádá zkušenost jednání rovnocenných partnerů. Je to buď asymetrie giganta s vasaly, projevující se tzv. bullying, pro něž adekvátní český ekvivalent neznám (jako nejbližší mi připadá „terorizovat spolužáky“) nebo přetrvávající — a nezřídka úmyslně kultivovaná zatrpklost na historická příkoří (nápisy typu „Vstup Číňanům a psům zakázán“, vynětí městských oblastí z čínské jurisdikce, kde platily zákony výlučně britské, francouzské, německé, všelijaké další). S dopadem tzv. overreacting — přehnané háklivosti, urážlivosti, diplomatických protestů kvůli zanedbatelným episodám, které by jiné státy ignorovaly. Příklad: arcibiskup Desmond Tutu pozval Nobelovou cenou míru rovněž obdařeného Dalai Lamu na návštěvu Jižní Afriky, což vyvolalo v Beijingu tuze popuzený protest proti udělení vstupního víza (pražský precedent s tímtéž Havlovým pozváním) a neméně nevlídnou reakci vlády v Pretorii, revanšující se obviněním Číny z neokolonialistických choutek, tak jak již z jiných důvodů vyjádřila řada afrických států.

asean.org.jpg (10,855 kiB)
ASEAN

Onomu čínskému bullying jsou vystaveny státy od Mongolska po Indonésii, jakož i regionální organizace ASEAN (Association of South-East Asian Nations). Čínští diplomaté se značně snažili zabránit nepříliš realistické eventualitě, aby se ASEAN přetvořil ve vojenskou alianci. Jedním z výsledků takového tlaku bylo rozhodnutí Vietnamu nabídnout smlouvy na rozvoj aktivit v oblasti ropy a plynu nikoliv Číně, ale jejímu rivalu Indii.

V roce 1979, Deng Tsiaoping mínil udělit lekci Vietnamu vojenským potrestáním, došlo k pohraničnímu boji, v němž trestající Číňané, se ztrátou 20 000 mužů své armády, nevyhráli. Bývalí spojenci z dob studené války, nyní s výsledkem, že Vietnam vítá válečné loďstvo bývalého amerického nepřítele ve svém přístavu Cam Rahn Bay. (Naopak se ale rozvíjí zdárná spolupráce Číny s Jižní Koreou, bývalým nepřítelem ve válce 1950 — 1953, se ztrátou daleko většího množství životů.)

V politbyru nesedí ani jeden člen s kvalifikací foreign affairs specialist. V zahraniční agendě není zřetelná komunikace mezi ministerstvem zahraničních věcí a ústřední vojenskou komisí, s autoritou, porovnatelnou k vládnímu kabinetu. Oficiálně je pod civilní kontrolou Ústředního výboru strany, jenže dohled, koordinace, dost váznou.

Například za situace, kdy nutno zareagovat na stížnost ze zahraničí, že na pozadí stránek nových cestovních pasů jako čínské území jsou označeny části mezinárodních moří jakož i Arunačal Pradeš, zcela indický stát.

Dosud jsem se nedozvěděl o čínské odpovědi čtyřem americkým senátorům, kteří vznesli protest proti úspěšně kvetoucí výrobě falešných řidičských průkazů v prozatím 20 státech USA, podvody i s hologramy vysoké profesionální kvality. V roce 2010 na letišti v Chicagu pasová kontrola jich zkonfiskovala 1700. Firma jménem „ID Chief“ své zboží v ceně 200 dolarů dokonce inzeruje na své webové stránce.

Píše pan Ota Ulč 2013

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 995 × | Prestiž Q1: 5,43

+2 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top