Štítky článku: •  

Letiště Vodochody II.

Navazuji dalšími názory postižených občanů a obcí z minulého článku. Odpor občanů je neoddiskutovatelný, ale kraj na jejich názory zvysoka kašle. Proč asi?

Náš REGION 20. 10. 2011

Budeme fasovat špunty do uší zadarmo?

Středočeský kraj odsouhlasil záměr vybudovat letiště Vodochody – podpořil tak záměr investiční skupiny Penta. Vedení kraje tak hodilo přes palubu téměř 30 000 lidí.

„Rozhodnutí kraje je podraz proti všem lidem, již na území žijí.“ (Martin Kupka, starosta Líbeznic)

David Rath dal najevo, že mu nezáleží na názorech Středočechů, ani na odborných názorech. Krajský výbor pro životní prostředí opakovaně vyjádřil své negativní stanovisko k rozšíření letiště. Přesto Rath přesvědčil radu, aby pro rozšíření letiště zvedli ruku. Lze se jen domýšlet, jaká je skutečná motivace hejtmana Ratha.

„Hejtman, ani jeho náměstci s žádnou s obcí z iniciativy nejednali. Vydali souhlas, aniž by to s námi konzultovali. Bez ohledu na 30 000 lidí, kteří v regionu žijí.“ (Petr Holeček – mluvčí iniciativy, starosta Kralup nad Vltavou.)

„Pan Dr. Rath je více hejtmanem Penty, než Středočeského kraje. Středočeský kraj dostává peníze od Penty – na jaře 2011 půl miliónu. Následuje urychlené vystěhování obyvatel z Domova seniorů v Panenských Břežanech na přímý příkaz hejtmana a to do 24. 8. 2011. V návaznosti na to vzniká nové vládní nařízení č. 272/2011 týkající se zvýšení limitů hluku, které je okamžitě schváleno vládou dne 24. 8. 2011. Až následně – po navýšení hlukových limitů – zveřejňuje Penta (již třetí) studii EIA. Vypadá to jako politická objednávka ve prospěch investora.

Za týden, v televizním pořadu ‚Nedej se‘ se tato kauza popisuje: hejtman svým prohlášením, že dává s radou SČK letišti zelenou přinejmenším mátl nezainteresovanou veřejnost, neboť jeho prohlášení vyznívalo ve smyslu, že rozšíření LV je v podstatě hotové a zahájení provozu se odehraje v příštím roce, což je už lež zcela evidentní. Komise životního prostředí při Krajském úřadě však k rozšíření letiště zaujímá negativní stanovisko. (Které však prý Dr. Rath nezná.)“ (Libor Holík, starosta Panenských Břežan)

„Vyjadřujeme své hluboké rozhořčení a naprostý nesouhlas s tímto krokem. Ze strany Kraje jsme nebyli s navrhovaným stanoviskem žádným způsobem seznámeni, nikdo nevyslechl naše připomínky, ani se nesnažil své obhájit a jednat s námi. Projekt rozšíření letiště není v souladu s územním plánem VÚC Pražského regionu ani s územními plány okolních obcí. …jedná se o další špatné rozhodnutí ze strany Středočeského kraje, které je namířeno proti občanům.“ (Ivana Cucová, starostka obce Bašť)

Zdraví, nebo peníze?

Podle právníků je veřejný slib investiční skupiny Penta Investments zařazený do dokumentace EIA z právního hlediska nezávazný a nevymahatelný a předem indikuje, že opožděné a noční lety nastanou. Nejsilnější námitky zaznívají zejména proti nadměrné hlukové zátěži obyvatel regionu a vlivu na jejich zdraví a zdraví jejich dětí, zvýšení rizika leteckých havárií kvůli střetu s ptactvem, protože letové koridory budou přímo křížit tahové cesty jedné z největších havraních kolonií u nás.

Penta staví své vlastní letiště za naše peníze

Cena soukromého letiště ve Vodochodech (3 – 4 mld. Kč) plně odpovídá výši zisku, který Penta spekulativně získala na státu, tedy z peněz daňových poplatníků, za zpětný prodej jeho pozemků v Ruzyni. A může si s ním dělat, co chce. Třeba ho za pár let prodat nejvýhodnější nabídce. Třeba ruské mafii – proč ne?

Je také velmi dobře zvažovat míru „veřejného zájmu“ na straně jedné a míru „soukromých zisků na straně druhé. Nápadně nám to připomíná dnes tak častý mechanismus rozdělení na „socializaci ztrát a nákladů“ a „privatizaci zisků a výnosů“ na straně druhé. Také si můžeme klást otázku, zda je celkem bezvýznamný nárůst počtu pracovních míst (jednotlivců) vůbec schopen obstojně kompenzovat markantní zhoršení existenčního prostoru (desítek tisíc) obyvatel.

Ta občanská bezmoc proti „vyšším“ zájmům je naprosto zoufalá.

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 2 349 × | Prestiž Q1: 13,80

+25 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top