Štítky článku: •  

Historie soubojů browserů

Browser [brauzr], česky řečeno prohlížeč internetových stránek, je počítačový program, což asi ví každý. Úkolem prohlížeče je zpracovat přijatý kód HTML (XHTML, XML) podle norem, případně transformovat (XSLT), zformátovat jej podle dostupného CSS a vykreslit jej do okna prohlížeče.

Historie

Pomineme-li úplně dřevní doby internetu (1976), kdy problémem bylo vykreslit alespoň textový obsah vzdáleného souboru, k prvnímu vážnějšímu průlomu došlo až v roce 1994. Tehdy uvedla společnost Netscape Communications Corporation na trh komerční prohlížeč Netscape Navigator (jeho předchůdcem byl prohlížeč Mosaic). Prohlížeč se sice s dnešními vůbec srovnávat nedal, ale umožňoval na tehdejší dobu naprostou špičku svého oboru a stal se záhy velmi populární.

V roce 1995 reagovala na tento úder společnost Microsoft Corporation uvedením nového OS Windows 95, jehož součástí byl internetový prohlížeč Internet Explorer (MSIE) Oprava vložena 5/12: IE byl napevno implementován až ve Windows 98 — děkuji za upozornění na chybu. Díky zabudování prohlížeče přímo do systému (což byl geniální obchodní tah) záhy IE vítězí na celé čáře. Zavádí používání ActiveX, čímž konkurenci tvrdě válcuje. (Oba programy jsou komerční).

Tehdy začíná tzv. „první válka prohlížečů“. Obě firmy se snaží do svých prohlížečů implementovat nové a nové funkce (které konkurenční prohlížeč nedovede vykreslovat). Zároveň však dochází k totální ignoraci norem, podle kterých mají prohlížeče stránky zpracovávat. Microsoft tuto bitvu vyhrál na celé čáře. Díky masivnímu rozšíření OS Windows používá IE v roce 2004 neuvěřitelných 92 % uživatelů WWW!

Projekt Netscape samozřejmě nemohl tuto zdrcující prohru unést. Uvolňuje zdrojové kódy svého programu pod volnou licencí (zdarma). Na těchto zdrojových kódech vzniká posléze projekt Mozilla Firefox a stejnojmenný prohlížeč – ovšem zdarma. Začátkem roku 2009 již používá Firefox plných 22 % uživatelů – probíhá druhá světová válka prohlížečů.

Firma Microsoft se dopouští dvou chyb. Osudovou chybou se jí stává, že vykreslovací jádro MSIE je zároveň používáno i jako systémový souborový manažer (Průzkumník Windows). Tím dochází ke konfliktu různých cílů stejného programu. Druhá chyba se Microsoftu vrací v podobě prohraných arbitráží a soudů v mnoha státech, které firmu drasticky pokutují za porušování konkurenčního prostředí (IE je nedílnou částí OS Windows) a nařizují firmě otevřít systém jakémukoliv jinému prohlížeči (obdobně s Windows Media Playerem).

Microsoft reaguje po svém: omezuje investice do vývoje IE i WMP. Přestává sledovat trendy a odmítá se zpětně podřizovat mezinárodní autoritě W3C. Zvykl si, že je gigantem, který normy určuje, nikoliv respektuje. Prohlížeč MSIE beznadějně zastarává. Firefox naopak s W3C čile spolupracuje a dostává se do čela moderních a bezpečných prohlížečů.

Dnes

Microsoft byl donucen umožnit výběr výchozího prohlížeče (mj. utilitou C:\\windows\system32\browserchoice.exe). V současnosti je uživateli k prohlížení webových stránek používána celá řada prohlížečů mj.: Windows Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome, Opera (+ třeba čistě textové prohlížeče Lynx a Linxs).

Dnešní prohlížeče (a je jich o hodně více, než jsem uvedl) stojí asi na 4 základních typech vykreslovacích jader:

 1. Trident – (MSIE, Maxthon, AmiWeb, AOL Explorer a další)
 2. Gecko – (Mozilla Firefox, Sea Monkey, Camino, K-Meleon, Flock a další)
 3. WebKit – (Konqueror, Safari, Chrome, Epiphany a další)
 4. Presto – (Opera, Nintendo DS, Nokia 770, Sony Mylo a další)
 5. Jiné – (Amaya, Arachne, Dillo a další)
 6. Textové – (Lynx, Elinks a další)

Hodnocení

 1. MSIE – léta čím dál tím více zastaralý prohlížeč plný bezpečnostních chyb a chybné filosofie: „vykresli to jak umíš“. Nadále je však součástí OS Windows (Průzkumník), tudíž řada uživatelů netuší, že může používat i jiné prohlížeče a používá MSIE nadále. Spravedlivě je třeba dodat, že verze MSIE-9 se o hodně zlepšila. Ale pokud se podíváme na prohlížeče z hlediska dodržování norem, stále má co dohánět. Verze MSIE-4 až MSIE-7 jsou dnes naprosto nepoužitelné.
 2. Mozilla Firefox – mimořádně úspěšný prohlížeč, avšak snaha o inovace a přídavné moduly z něj dnes udělaly trochu obézního Otesánka se značnými nároky na paměť. Jeho obliba zvolna klesá.
 3. Opera – ač má uživatelů poměrně velmi málo, jedná se o velmi kvalitní prohlížeč jdoucí s dobou. Náskok má zejména v aurálních výstupech a celkově vynikající koncepcí přívětivosti k postiženým lidem. Kdo se s ním dobře seznámil, nedá na něj dopustit.
 4. Google Chrome – je třeba vypíchnout projekt Google, který investoval obrovské prostředky do vývoje skutečně moderního a výkonného webového prohlížeče Chrome. V září 2008 byly uvolněny první verze ve 43 jazykových mutacích. Chrome zaznamenal raketový nástup počtu uživatelů.
 5. Safari – je v podstatě starším sourozencem Chrome určeným pro OS Apple – MAC, i když je dnes dostupný i v kompilaci pro OS Windows (ale bez české lokalizace). Z hlediska respektu k normám W3C snad dokonce nejlepší.

Budoucnost

Odhadovat trendy je vždy ošemetné, ale pokud se pokusíme počítat pravděpodobnosti pomocí lineárního trendu, pak se zdá, že budoucnost může vypadat asi takto:

browsery2011-12.png (153,921 kiB)
Využívání browserů s predikcí do r. 2012

Z grafu můžeme vyčíst průsečík užívanosti Google Chrome a Mozilla Firefox v minulém měsíci a s použitím trendu můžeme odhadnout, že počet uživatelů MSIE přestane být dominantní někdy o prázdninách 2012, pokud se Microsoft neodhodlá k razantnímu řezu. Jisté náznaky tu jsou.

Nejsmutnější je, že nekonečný zástup vývojářů byl celá léta nucen vytvářet stránky pro „normální“ prohlížeče a k tomu několik variant pro MSIE. Kdo jim tu zbytečnou vícepráci zaplatí??? Že by to udělal William Gates velmi pochybuji.

A vždycky jdu „do kolen“ když se na otázku: „jaký prohlížeč používáš?“ dozvím: „Seznam“. frown

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 1 995 × | Prestiž Q1: 9,58

+14 plus Známkuj článek minus –2

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top