Štítky článku: •  

Analýza schopností prohlížečů webu

V článku Historie souboje browserů jsem se okrajově dotkl trampot, které se závažně dotýkají všech kodérů a programátorů internetových stránek. Aby bylo jasné proč, zveřejňuji studii která objasňuje v jak svízelné situaci programátoři a kodéři jsou. (Opravená verze článku.)

Jazyky HTML/CSS prošly za léta svého vývoje mnoha dramatickými zvraty, ale dnes je již jasné, že budoucnost se bude odehrávat v HTML 5/xHTML 5 a bezpochyby CSS3.

Připravil jsem Vám přehled s čím již dnes můžete v prohlížečích počítat a s čím zatím nepočítejte:

Metodologie: body jsou přičítány za každou vlastnost, kterou je prohlížeč schopen vykreslit podle norem W3C. Bony jsou přičítány za vlastnosti, které jsou dosud ve stádiu návrhu (draft), ale prohlížeč už s nimi umí pracovat.

Test HTML 5 schopností browserů k 11/1/2012

Browser Chrome 16.0.912.75 na Win. 7 Internet Explorer 9.0 na Win. 7 (Compatible) Internet Explorer 9.0 na Win. 7 Opera 11.50 na Win. 7 Safari 5.1.2 na Win. 7
Celkové skóre (max. 475) 374 41 141 287 302
Bonusy +13 +0 +5 +7 +9

Parsovací pravidla (max. 11)

Browser Chrome 16.0.912.75 IE 9.0 (Comp.) IE 9.0 Opera 11.50 Safari 5.1.2
Bodů za skupinu 11 1 1 1 11
Bony za skupinu 2 0 1 0 2
<! DOCTYPE html> Ano Ano Ano Ano Ano
HTML5 tokenizer Ano Ne Ne Ne Ano
HTML5 tree building Ano Ne Ne Ne Ano
SVG v text/html Ano Ne Ano Ne Ano
MathML v text/html Ano Ne Ne Ne Ano

Canvas (max. 20)

Browser Chrome 16.0.912.75 IE 9.0 (Comp.) IE 9.0 Opera 11.50 Safari 5.1.2
Bodů za skupinu 20 0 20 20 20
Canvas element Ano Ne Ano Ano Ano
2D context Ano Ne Ano Ano Ano
Text Ano Ne Ano Ano Ano

Video (max. 31):

Browser Chrome 16.0.912.75 IE 9.0 (Comp.) IE 9.0 Opera 11.50 Safari 5.1.2
Bodů za skupinu 21 0 21 21 21
Bony za skupinu 6 0 2 4 4
Video element Ano Ne Ano Ano Ano
Podpora titulků Ne Ne Ne Ne Ne
Podpora obrázků Ano Ne Ano Ano Ano
Podpora MPEG4 Ne Ne Ne Ne Ano
Podpora H.264 Ano Ne Ano Ne Ano
Podpora Ogg Theora Ano Ne Ne Ano Ne
Podpora WebM Ano Ne Ne Ano Ne

Audio (max. 20):

Browser Chrome 16.0.912.75 IE 9.0 (Comp.) IE 9.0 Opera 11.50 Safari 5.1.2
Bodů za skupinu 20 0 20 20 20
Bony za skupinu 5 0 2 3 3
Audio element Ano Ne Ano Ano Ano
Podpora PCM Ano Ne Ne Ano Ano
Podpora MP3 Ano Ne Ano Ne Ano
Podpora AAC Ano Ne Ano Ne Ano
Podpora OGG Vorbis Ano Ne Ne Ano Ne
Podpora WebM Ano Ne Ne Ano Ne

Elementy (max. 29):

Browser Chrome 16.0.912.75 IE 9.0 (Comp.) IE 9.0 Opera 11.50 Safari 5.1.2
Bodů za skupinu 23 2 18 22 22
Vložení vlastních neviditelných dat Ano Ne Ne Ano Ano

Nové, nebo upravené elementy:

Browser Chrome 16.0.912.75 IE 9.0 (Comp.) IE 9.0 Opera 11.50 Safari 5.1.2
Element section Ano Ne Ano Ano Ano
Seskupování elementů Částečně Ne Částečně Částečně Částečně
Sémantické prvky text. úrovně Částečně Ne Částečně Částečně Částečně
Interaktivní elementy Částečně Ne Částečně Částečně Částečně

Globální atributy a metody:

Browser Chrome 16.0.912.75 IE 9.0 (Comp.) IE 9.0 Opera 11.50 Safari 5.1.2
Atribut hidden Ano Ne Ne Ano Ano
Dynamické vkládání poznámek Ano Ano Ano Ano Ano

Formuláře (max. 100):

Browser Chrome 16.0.912.75 IE 9.0 (Comp.) IE 9.0 Opera 11.50 Safari 5.1.2
Bodů za skupinu 65 4 7 91 57
input text Ano Ne Částečně Ano Částečně
input search Ano Ne Ne Ano Ano
input tel Ano Ne Ne Ano Ano
input url Ano Ne Ne Ano Ano
input e-mail Ano Ne Ne Ano Ano
input datetime Částečně Ne Ne Ano Částečně
input date Částečně Ne Ne Ano Částečně
input month Částečně Ne Ne Ano Částečně
input week Částečně Ne Ne Ano Částečně
input time Částečně Ne Ne Ano Částečně
input datetime-local Částečně Ne Ne Ano Částečně
input number Ano Ne Ne Ano Ano
input range Ano Ne Ne Ano Ano
input color Ne Ne Ne Částečně Částečně
input checkbox Ano Ano Ano Ano Ano
input image Částečně Ne Ano Částečně Částečně
textarea Ano Částečně Částečně Ano Částečně
select Ano Ne Částečně Ano Ano
fieldset Částečně Částečně Částečně Ano Částečně
datalist Ne Ne Ne Ano Částečně
keygen Ano Ne Ne Ano Ano
output Ano Ne Ne Ano Ano
progress Ano Ne Ne Ano Ne
meter Ano Ne Ne Ano Ne

Pole:

Browser Chrome 16.0.912.75 IE 9.0 (Comp.) IE 9.0 Opera 11.50 Safari 5.1.2
Validace pole Ano Ne Ne Ano Ano
Sdružování ovládacích prvků a forulářů Ano Ne Ne Ano Ano
Jiné atributy Částečně Ne Ne Částečně Částečně
CSS selektory Ano Ne Ne Ano Ano
Události Ano Částečně Částečně Ano Ano

Formuláře:

Browser Chrome 16.0.912.75 IE 9.0 (Comp.) IE 9.0 Opera 11.50 Safari 5.1.2
Validace formuláře Ano Ne Ne Ano Ano

Interakce s uživatelem (max. 36):

Browser Chrome 16.0.912.75 IE 9.0 (Comp.) IE 9.0 Opera 11.50 Safari 5.1.2
Bodů za skupinu 34 17 17 16 34

Drag&Drop:

Browser Chrome 16.0.912.75 IE 9.0 (Comp.) IE 9.0 Opera 11.50 Safari 5.1.2
Atributy Částečně Ne Ne Ne Částečně
Události Ano Ne Ne Ne Ano

HTML editace:

Browser Chrome 16.0.912.75 IE 9.0 (Comp.) IE 9.0 Opera 11.50 Safari 5.1.2
Editace elementů Ano Ano Ano Ano Ano
Editace dokumentů Ano Ano Ano Ano Ano
API Ano Ano Ano Částečně Ano

Historie a navigace (max. 5):

Browser Chrome 16.0.912.75 IE 9.0 (Comp.) IE 9.0 Opera 11.50 Safari 5.1.2
Bodů za skupinu 5 0 0 5 5
Historie session Ano Ne Ne Ano Ano

Mikrodata (max. 15):

Browser Chrome 16.0.912.75 IE 9.0 (Comp.) IE 9.0 Opera 11.50 Safari 5.1.2
Bodů za skupinu 0 0 0 0 0
Mikrodata Ne Ne Ne Ne Ne

Webové aplikace (max. 20):

Browser Chrome 16.0.912.75 IE 9.0 (Comp.) IE 9.0 Opera 11.50 Safari 5.1.2
Bodů za skupinu 18 1 1 15 15
Aplikace Cache Ano Ne Ne Ano Ano
Vlastní scheme handlers Ano Ne Ne Ne Ne
Vlastní content handlers Ne Ne Ne Ne Ne
Vlastní search providers Ano Ano Ano Ne Ne

Bezpečnost (max. 10):

Browser Chrome 16.0.912.75 IE 9.0 (Comp.) IE 9.0 Opera 11.50 Safari 5.1.2
Bodů za skupinu 5 0 0 0 5
Sandbox iframe Ano Ne Ne Ne Ano
Seamless iframe Ne Ne Ne Ne Ne

Související specifikace

Geolocation (max. 15):

Browser Chrome 16.0.912.75 IE 9.0 (Comp.) IE 9.0 Opera 11.50 Safari 5.1.2
Bodů za skupinu 15 0 15 15 15
Geolocation Ano Ne Ano Ano Ano

WebGL (max. 25):

Browser Chrome 16.0.912.75 IE 9.0 (Comp.) IE 9.0 Opera 11.50 Safari 5.1.2
Bodů za skupinu 25 0 0 0 9
3D kontext Ano Ne Ne Ne Ne
Nativní binární data Ano Ne Ne Ne Částečně

Komunikace (max. 36):

Browser Chrome 16.0.912.75 IE 9.0 (Comp.) IE 9.0 Opera 11.50 Safari 5.1.2
Bodů za skupinu 32 5 36 15 32
Cross-document messaging Ano Ano Ano Ano Ano
Server-Sent Events Ano Ne Ne Ano Ano
XMLHttpRequest Level 2 Částečně Ne Ne Ne Částečně
WebSocket Ano Ne Ne Ne Ano

Soubory (max. 20):

Browser Chrome 16.0.912.75 IE 9.0 (Comp.) IE 9.0 Opera 11.50 Safari 5.1.2
Bodů za skupinu 20 0 0 10 0
File reader API Ano Ne Ne Ano Ne
File systém API Ano Ne Ne Ne Ne

Úložiště (max. 20):

Browser Chrome 16.0.912.75 IE 9.0 (Comp.) IE 9.0 Opera 11.50 Safari 5.1.2
Bodů za skupinu 20 5 10 15 15
Session úložiště Ano Ano Ano Ano Ano
Lokální úložiště Ano Ano Ano Ano Ano
Indexovaná DB Ano Ne Ne Ne Ne
Web SQL databáze Ano Ne Ne Ano Ano

Pracovníci - workers (max. 15):

Browser Chrome 16.0.912.75 IE 9.0 (Comp.) IE 9.0 Opera 11.50 Safari 5.1.2
Bodů za skupinu 15 0 0 15 15
Weboví pracovníci Ano Ne Ne Ano Ano
Sdílení pracovníci Ano Ne Ne Ano Ano

Lokální multimédia (max. 20):

Browser Chrome 16.0.912.75 IE 9.0 (Comp.) IE 9.0 Opera 11.50 Safari 5.1.2
Bodů za skupinu 0 0 0 0 0
Přístup k webové kameře Ne Ne Ne Ne Ne

Upozornění (max. 10):

Browser Chrome 16.0.912.75 IE 9.0 (Comp.) IE 9.0 Opera 11.50 Safari 5.1.2
Bodů za skupinu 10 0 0 0 0
Web notifications Ano Ne Ne Ne Ne

Ostatní (max. 8):

Browser Chrome 16.0.912.75 IE 9.0 (Comp.) IE 9.0 Opera 11.50 Safari 5.1.2
Bodů za skupinu 8 1 6 6 6
Viditelnost webové stránky Ano Ne Ne Ne Ne
Výběr textu Ano Ne Ano Ano Ano
Rolovat na zobrazení Ano Ano Ano Ano Ano

Experimentální:

Audio (max. 7):

Browser Chrome 16.0.912.75 IE 9.0 (Comp.) IE 9.0 Opera 11.50 Safari 5.1.2
Bodů za skupinu 5 0 0 0 0
Web audio API Ano Ne Ne Ne Ne
Audio data API Ne Ne Ne Ne Ne

Animace (max. 2):

Browser Chrome 16.0.912.75 IE 9.0 (Comp.) IE 9.0 Opera 11.50 Safari 5.1.2
Bodů za skupinu 2 0 0 0 0
window.requestAnimationFrame Ano Ne Ne Ne Ne

Pro přesnost uvádím: použitá testovací stránka: http://html5test.com/.

Prohlížeč Firefox/Mozilla 5.0 nebyl vůbec schopen tuto testovací stránku vykreslit a proto není v přehledové tabulce uveden, ač by jeho umístění nemuselo být úplně špatné. *)

Resultát podle prohlížečů

Chrome: úspěšnost 374 z 475 testovaných vlastností + 13 bonů za dosud nenormované, návrhové vlastnosti.

Safari: úspěšnost 302 z 475 testovaných vlastností + 9 bonů za dosud nenormované, návrhové vlastnosti.

Opera: úspěšnost 287 z 475 testovaných vlastností + 7 bonů za dosud nenormované, návrhové vlastnosti.

MSIE 9: úspěšnost 141 z 475 testovaných vlastností + 5 bonů za dosud nenormované, návrhové vlastnosti.

MSIE 8 a nižší: úspěšnost 41 z 475 testovaných vlastností + 0 bonů za dosud nenormované, návrhové vlastnosti.

Resultát podle požadovaných schopností

Parsovací pravidla:

<! DOCTYPE html> (HTML5) lze užívat bez obavy ve všech prohlížečích. Pracuje jako spínač vykreslovacího jádra prohlížeče, ergo: spustí to nejmodernější jádro, které prohlížeč dovede.

Canvas funguje kromě MSIE<=9 uspokojivě.

Video je pro MSIE<9 nepoužitelné. V ostatních prohlížečích pracuje konzistentně. Nejlépe v Chrome.

Audio je pro MSIE<9 nepoužitelné. V ostatních prohlížečích pracuje konzistentně. Nejlépe v Chrome.

Nové HTML elementy:

Vyniká Chrome, za ním Opera a Safari poněkud pokulhávají, MSIE9 má nějaké chyby ale v MSIE<9 je naprosto nepoužitelný.

Formuláře

Špičková se jeví Opera, za ní Chrome, Safari poněkud kulhá a MSIE všech verzí je nepoužitelný.

Interakce

Chrome a Safari to umí, Opera a MSIE tak na 50 %.

Historie a navigace

Umí to všechny prohlížeče kromě MSIE.

Mikrodata

Neumí používat žádný současný prohlížeč.

Webové aplikace

Opět Chrome vyniká, za ním Opera a Safari. MSIE všech verzí je KO.

Bezpečnost

Chrome a Safari umí. Ostatní ne.

Geolocation

Kromě MSIE<9 zvládají všechny prohlížeče.

WebGL

Umí jen Chrome, Safari kulhá a ostatní to neumí.

Komunikace

Vyniká MSIE 9, Chrome a Safari poněkud pozadu, Opera pramálo a MSIE<9 to prakticky neumí.

Soubory

Vyniká Chrome, Opera se snaží, MSIE nechápe.

Úložiště

Tradičně: Chrome pracuje výtečně, Opera a Safari uspokojivě, MSIE neví, kde je bulík.

Pracovníci (Workers)

Chrome, Opera a Safari to umí. MSIE netuší „vo co go“.

Lokální multimédia

Neumí ani jeden z dominantních prohlížečů.

Notifications

Umí jen Chrome.

Jiné vlastnosti

Viditelnost stránky: jen Chrome.

Výběr textu

Vše mimo MSIE<9

Audio

Pouze Chrome a ještě neúplně.

Animace

Pouze Chrome.

window.requestAnimationFrame

Pouze Chrome.

* Remark (12/1/2012 11:30): Omlouvám se všem libcům Mozilly Firefoxu. Při testování jsem nedopatřením použil zastaralý FF 5.0. V aktuální verzi 9.0.1 smozřejmě HTML 5 bere (s celkovým skóre330 bodů + 9 benefitů). Tím se celkově umísťuje na druhé místo ve schopnostech vykreslovat moderní prvky, hned za Chrome.

Pak si zkuste napsat nějaký kód, který Vám bude fungovat úplně stejně ve všech prohlížečích. Ono to totiž skoro nejde.

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 1 815 × | Prestiž Q1: 8,45

+9 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, spamovat, nebo tapetovat diskuse zcela mimo téma článku, nebo ji zanášet reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top