Štítky článku: •  

Nový socialismus, jenom skrytý do dotací

Všichni noví sociální inženýři se rádi zahalují do hávu ušlechtilých cílů, nezištnosti, ohledů tu k té a hned zas k oné skupině lidí. Principem toho všeho je jediná věc: obnovit centrálně řízené a centrálně plánované hospodářství. Jinými slovy resuscitovat moc státu nad všemi oblastmi lidského života do vlastně stejného modelu, který používala moc komunistická.

S trpkostí sledují jakoukoliv nezávislou a spontánní činnost jakéhokoliv subjektu, počínaje podnikateli a konče zaměstnanci, tedy poskytovateli fyzické práce.

Mechanismus dotací jim v tom velmi dobře pomáhá. Abychom si to ozřejmili: stát všem subjektům odebere veškeré prostředky nad rámec holého přežití (a u podnikatelských subjektů ještě nad tento rámec) a následně jim blahosklonně poskytuje dotace tu na něco a tu na něco jiného.

Celý problém tkví v tom, že tyto daně zaplatí plošně všichni, zejména ti, kteří se bránit nemohou, ale stát tyto výnosy rozdělí dotacemi selektivně: tomu dala, tomu dala a tomu poslednímu ne.

Jinak řečeno: veškeré dotace jsou jen snahou oslabit jakékoliv spontánní jednání a vytvořit korupční prostředí, které slouží naprosto jiným účelům.

Žádným způsobem nemůžu akceptovat třeba nářky sedláků, že by bez dotací pomřeli. Prostě to není pravda. Ten mechanismus funguje úplně jinak: „Sebereme všem lidem hromadu peněz, a pak budeme předstírat, že potraviny jsou laciné, nebo lacinější, než je realita“.

Neobstojí ani tvrzení, že jiné státy dotují své zemědělství ještě vyššími částkami. Připadá mi to podobné narkomanovi, který volá po právu dostat na státní útraty další dávku Pervitinu. To jsou prostě šílené konstrukce. Dnes dokonce už se nevolá po rozpočtových zdrojích dílčích států, ale po rozpočtovém určení daní v rámci celé EU. To už je opravdu naprosto zvrácené.

Jak v úvodu zmiňuji, socialismus, plánovité a centrálně řízené hospodářství se nám vrací jen jinou formou. Obecně zde prý funguje obecný tržní mechanismus. V praxi však obsahuje tolik vnějších faktorů, že o svobodném trhu vůbec nelze hovořit.

Socialisté samozřejmě budou namítat, že trh bez regulace neplní jejich představy o světě. A já budu tvrdošíjně namítat, že jakýkoliv trh spoutaný regulacemi a dotacemi (jen někomu) není trhem, ale prostě jen centrálně řízenou ekonomikou. Jakékoliv pokusy řídit trh nejsou ničím jiným, než socialismem zahaleným do líbivějšího kabátku.

Dotace jsou prostě „fuck off“ protože ničí zpětné vazby jakékoliv činnosti. Reflexi té činnosti.

A uvědomme si jednu věc: aby např. zemědělec dostal např. 50,- Kč v nějaké dotaci, na daních se musí vybrat nejméně 100,- korun, spíše více. Lhostejno v jaké měně.

A jednoduchý výpočet nám pak říká, že abyste si mohli kupovat chleba třeba za 32 korun, pak na to dáte státu k další dispozici (prostřednictvím všemožných daní a následných dotací) třeba dalších 32 korun. Jen si to neuvědomujete.

Nějak bych to nazval „rádoby-kapitalismem“ s nelidskou tváří. Jako by vše mravné a slušné odešlo do Věčných lovišť. A zbyli nám tu Šloufové a Rittigové.

To je tristní.

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 1 962 × | Prestiž Q1: 26,44

+94 plus Známkuj článek minus –1

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top