Štítky článku: •  

Lidská práva a Nová levice

Je to Nová levice, která sama o sobě tvrdošíjně prohlašuje, že je pokračovatelkou levicových idejí. Opak je pravdou. Je to právě Nová levice, která autentické levicové ideály dávno opustila (respektive je nikdy nezastávala). Je jasné, že doba, požadavky společnosti, nároky a potřeby občanů se mění. Nová levice měla skutečné levicové ideály progresivně a kvalitativně posunout kupředu a aktuálně je přizpůsobit potřebám společnosti. To nikdy neudělala.

matej-stropnicky.jpeg (8,166 kiB)

Místo toho upřela veškerý svůj aktivismus k hájení práv LGBT, menšin a k prosazování proislámského rasového multikulturalismu v Evropě. Je to Nová levice, která muslimům nekriticky toleruje jejich nedodržování lidských práv a svobod, udělují jim v Evropě politická práva a tím podporuje a napomáhá k prosazování jejich mocenských ambicí zde. Z tohoto postoje vyplývá, že lidská práva a svobody pro Novou levici nejsou důležitým a zásadním tématem, a že pro ni není problém ani jejich omezování.

Nová levice zavádí a uplatňuje v Evropě proislámský rasový multikulturalismus v domnění, že prostřednictvím této novodobé totalitní doktríny společně s muslimy svrhne nadvládu současných mocenských struktur a nastolí vlastní mocenskou agendu. — Neznám bláhovější myšlenku. Nová levice zřejmě v souladu s vizí „přání otcem myšlenky“, evidentní neznalostí islámu, v jednotě s fanatismem pro „svoji věc“, zcela odmítá vnímat realitu, danosti a fakta. Kdyby je totiž vnímala, nikdy by nemohla svůj „revoluční“ konstrukt vystavět na spolupráci se zidealizovanými islámskými spolubojovníky. Oni mají svůj svatý džihád namířený proti všem nevěřícím v islám a kvůli nadšení a naivní euforii Nové levice ho měnit nebudou.

Pikantní na celé věci je, jak Nová levice veškerý nesouhlas se svou agendou zlomyslně onálepkovala a nazývá ho nenávistnými projevy. Občan vyjadřující nesouhlas podle ní propadl nenávisti. Musíme se projevovat korektně, což v newspeaku Nové levice znamená v souladu s jejich agendou. Tyto postoje Nové levice dále rozvíjí hnutí HateFree[1], jehož skutečnou programovou pracovní náplní je šířit ve společnosti nenávist a rozvrat, což lstivě maskuje za boj s nenávistí, samozřejmě selektivní.

Vypadá to, že Nová levice jsou naivní hlupáci. Nezbývá než zopakovat fakt, že kdyby agenda těchto novodobých „levicových revolucionářů“ jakkoliv nevyhovovala vládnoucím mocenským strukturám, již dávno by byla z médií hlavního proudu vykázána. U ideových vůdců Nové levice však naivitu nenajdeme, u nich jde o cynický pragmatismus a osobní výhody. O žádné revoluci v jejich podání nemůže být ani řeč! V naivním domnění, že budují novou Evropu, hraje Nová levice roli obyčejných užitečných idiotů. Jsou nástroji v rukách skutečných mocenských elit vhodné k nastolení novodobé elitářské EU totality.

Lidská práva

A o co tedy jde v Evropě? Jsme svědky bagatelizace a relativizace totalitní islámské ideologie a její instalace do evropského prostoru jako jednoho z kroků k demontáži civilizačních lidských prav, svobod a demokracie s cílem pozvolného nastolení novodobého totalitního režimu. Vše lstivě pod maskou humanity a dobrotivosti.

V „nové“ totalitní Evropě bude pro mocenské struktury podstatně jednodušší realizovat všechny plány a konstrukty k upevnění své mocenské pozice i hájení svých zištných zájmů. Demokracie a lidská práva se tak stávají nepohodlná, nemoderní a nevhodná a brání mocenským strukturám v jejich rozmachu a rozvoji. A tak se silově snaží prostřednictvím mediální propagandy tento názorový pohled vnutit do povědomí veřejnosti stylem, aby ho přijala za svůj. Máme plesat nad cenzurou s krycím názvem korektnost a radovat se z omezování našich občanských práv. Máme s nadšením vítat v našem teritoriu ilegální přistěhovalce z cizí nepřizpůsobivé civilizace, jejíž životní standard je založen na uplatňování pravidel totalitní ideologie, máme jim poskytnout luxus, máme se jim podvolit a bezpodmínečně tolerovat jejich bizarní náboženské zvyky.

Každému soudnému člověku musí být jasné, že při dlouhodobém silovém vnucování takto absurdních pravidel, bude v Evropě docházet ke konfliktům a střetům dvou nekompatibilních civilizací. Moc bych se divila, kdyby mocenské struktury o tomto logickém důsledku nevěděly. Proč tedy činí, co činí? Hroutí se jim systém a toto je pokus o restart? Zažíváme teprve předstupeň čehosi většího, co bude následovat? A je na čase se opravdu bát?

Píše paní Misha Julišová na Literárky.cz

 

[1] Hate Free Culture není spontánní dobrovolnou akcí zdola, ale je to plně profesionální projekt, který realizuje Agentura pro sociální začleňování, což je odbor Úřadu vlády ČR. Projekt je finančně zajištěn granty z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize.

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 642 × | Prestiž Q1: 8,04

+11 plus Známkuj článek minus –2

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top