Štítky článku: •  

Ještě jednou k občanským nepokojům

Nejen na blogu iDnes se vyskytla řada článků a příspěvků, které zpochybňují účelnost a smysl demonstrací proti vládě svolaných Holešovskou výzvou.

Argumenty proti se pohybují od domněnky, že se jedná o jakési levičácké spiknutí a bolševickou revoluci (a všimněme si, že Bohuš Sobotka se ihned pokusil si tyto demonstrace přivlastnit), přes kritiku organizátorů (velmi neobratné vystoupení Slávka Popelky v televizním Hyde Parku, velmi kontroverzní postava Zdeňka Ponerta), přes výtky absence následného řešení situace (bořit umí každý), přes stupidně se opakující klišé, že volby jsou dostatečným nástrojem k prosazení vůle lidu (vždyť máme demokracii), až k premise, že se jenom zase jiní derou k moci, či k postoji, že se vlastně nemáme vůbec špatně (v porovnání s některými jinými státy).

Domnívám se, že všechny výše zmíněné argumenty jsou liché, nebo se míjejí s podstatou věci. Ty demonstrace vyjadřují tvrdý nesouhlas s formou a funkčností tohoto státu en block. Dokonce napříč celým politickým (ale i věkovým a majetkovým) spektrem. Samozřejmě, že akcenty se liší, ale převládajícím je problém, že z principu kdy stát má být službou občanům, jsme se zde dostali do opačného gardu: občané jsou zde dnes pro stát. Lhostejno, zda námezdní pracující, nebo živnostníci, nebo podnikatelé větší. S výjimkou korporátů, které se v tom prostředí pohybují velmi obratně a dovedou si vyjednat, či využít výhody, které pro ostatní neplatí.

Ty protesty jsou tedy namířeny jiným směrem: nejde vlastně primárně o vládu Petra Nečase (byť ta má na hlavě másla ažaž), ale o vědomí, že jakákoliv jiná vláda vzešlá ze stejného modelu bude stejně špatná, nebo dokonce horší.

Společně s Frédéricem Bastiatem si můžeme položit otázku: „Co je to stát?“

Stát! Co je to? Kde je to? Co to dělá? Co by to mělo dělat? Vše, co víme je, že je to záhadná osoba, a nesporně je to nejžádanější, nejztrápenější, nejvytíženější, nejobdivovanější, nejobviňovanější, nejvyvolávanější a nejvíc provokující ze všech osob na světě.

Podvědomě si přejeme: lidstvo souží tolik svízelí, trampot a zla, že je dobré, když se najde silná ruka Státu a vyřeší všechny ty problémy šmahem pro všechny.

Ale to je jen zárodek ještě většího svízele: stát (reprezentovaný několika jedinci dosazenými skrze nějaký mechanismus) přeochotně slíbí, že se všemi těmito svízeli bude zabývat a naslibuje modré z nebe. Ale nutně pak narazí na problém: kde na to vzít zdroje???

Slibuje se snadno. Plní se to o mnoho obtížněji. A protože si stát a vlády nemohou zdroje pořídit jinak, než:

  1. Vyšším daněním (plošným, nebo selektivním zbídačováním populace)
  2. Zadlužováním státu (projídáním budoucnosti)
  3. Tiskem nových peněz (což se od plošného danění příliš neliší)

je evidentní, že jsme narazili na největší problém kolektivistického, sociálního státu.

Všeobecným omylem všech těch, kteří volají po větším a větším vlivu Státu, je jakási chimérická představa, že někde v nějaké skříni Ministerstva financí je ukrytý nějaký oslíček „Otřes se“, který kdykoliv bude osloven, nasype tolik dukátů, kolik je právě potřeba. (Nehledě k bodu 3.)

Ale proti novému a vyššímu danění se přece brání podvědomě každý člověk! Stát jako instituce se tedy ocitá v jakémsi logickém dilematu: z jedné strany stojí mnoho natažených rukou s různými požadavky na Stát a na straně druhé stojí titíž lidé s rukama na svých peněženkách a kapsou uzavřenou.

…jestliže jste už opravdu objevili tu dobročinnou a nevyčerpatelnou bytost, jež se nazývá Stát, která má chléb pro všechna ústa, práci pro všechny ruce, kapitál pro všechna podnikání, peníze na všechny projekty, obvazy na všechna zranění, balzám na veškeré utrpení, řešení pro všechna dilemata, nápravu všech našich chyb, a zprostí nás od nynějška nutnosti mít předvídavost, opatrnost, úsudek, inteligenci, zkušenosti, řád, ekonomii, střídmost a aktivitu, pak je marné cokoliv říkat.

Protože až dodnes se vše, co se objevilo pod názvem Stát, bylo za nějaký čas lidmi odvrhnuto přesně z tohoto důvodu: nesplnilo to protikladné podmínky svého programu. Jako bychom naletěli nejpodivuhodnější ze všech iluzí, které se kdy zmocnily lidské mysli.

Anebo je zde přítomen jiný fenomén?

Ano, je zde ještě jedna cesta: užívat si práce druhých. Nelegitimně to lze provozovat pomocí krádeží, loupení a přepadávání. Legitimně lze stejný mechanismus aplikovat mezičlánkem víceméně neosobního státu.

Jestliže v rovnováze zůstávají obtíže a námaha na získání zdrojů k uspokojení vlastních potřeb, pak stát zavádí mechanismus, kdy obtíže se stávají údělem jedněch a uspokojování připadá druhým.

…jsem nespokojen s poměrem mezi množstvím práce, kterou jsem vykonal a množstvím požitků, jež takto získám. Chtěl bych, ve jménu obnovy žádoucí rovnováhy, vzít si kus z vlastnictví druhých. Nemohl bys, Státe, vychovat moje děti na veřejné náklady? Nebo mně zaručit cenu, za kterou prodám své výrobky? Nebo mně zajistit spokojený život poté, co dosáhnu padesátého roku? Tvým prostřednictvím mohu dosáhnout těchto cílů s lehkým svědomím, neboť tu bude sám Zákon jednat místo mně a tak získám všechny výhody loupeže bez rizika zostuzení!

Všichni ti „myslitelé“, kteří toto prosazují, vycházejí z jediného: Starosti přenechat jiným a slasti si ponechat pro sebe.

Stát je velká fikce, skrze níž se každý snaží žít na náklady všech ostatních.

Citace: Frédéric Bastiat – Stát

To je myslím podprahovým tématem všech těch protestů – ať to pojmenujeme korupce, či různé sociální dávky, či jakkoliv jinak. Stát se prostě opět neosvědčil. Ani politické strany, které si ho přivlastnily. A je jedno, že Holešovská výzva nepředkládá jednoduchá řešení.

Vlastně je to velmi dobře.

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 1 810 × | Prestiž Q1: 17,36

+39 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, spamovat, nebo tapetovat diskuse zcela mimo téma článku, nebo ji zanášet reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top