Štítky článku: •  

Dopis spolkům a neziskovým organizacím

Vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych vás jako předseda politické skupiny Svoboda a síla informoval o našich záměrech, jež budou oficiálně oznámeny v brzké době i veřejnosti.

V Brně dne 25. května 2016

Vážené dámy, vážení pánové,
dovolte, abych vás jako předseda politické skupiny Svoboda a síla informoval o našich záměrech, jež budou oficiálně oznámeny v brzké době i veřejnosti.

Svoboda a síla je politickým projektem, o němž v příštích měsících jistě uslyšíte; razantně vstoupíme do kampaně okolo senátních a krajských voleb v Jihomoravském kraji v říjnu tohoto roku. Naše cíle budu účelově dezinterpretovány a překrucovány, proto bych vám je rád vysvětlil dříve, než k tomu dojde.

Svoboda a síla je pravicovým uskupením. Naším ideálem je silný a svobodný jedinec. Jsme pravicí bez přívlastků, vracející se svým étosem ke kořenům pravice v České republice. Jsme obhájci demokracie a politických svobod, věříme v sílu svobodného podnikání a odmítáme každé omezení svobod ekonomických. Jsme vším, čím pravice být má.

s-a-s.png (64,578 kiB)
Svoboda a síla

Demokratický politický systém v České republice je v ohrožení. Je soustavně a dlouhodobě deformován, doslova tunelován, politickými zájmovými skupinami, financovanými z veřejných peněz. Spolky a tzv. neziskové organizace, jež jsou ve skutečnosti lobbistickými skupinami, ždímají veřejné rozpočty pod falešnými záminkami. Pod maskovací sítí lží o veřejné prospěšnosti, pod údajnými sociálními, ekologickými a dalšími projekty, je ve skutečnosti skryto ovlivňování veřejného mínění, propaganda, nátlakové skupiny atakující samosprávy, vytváření politické poptávky, jež je pak naplňována personálně propojenými stranami.

Budu konkrétní — v Jihomoravském kraji je nositelem těchto praktik tunelujících samotnou demokracii hnutí Žít Brno a Strana Zelených. Veřejné peníze jim umožňují získat moc nezávislou na voličích, moc neziskovek a aktivistických sdružení, které daňový poplatník financuje vlastně sám proti sobě. Zejména proti nim a proti s nimi personálně spojeným neziskovým organizacím bude zaměřena naše podzimní kampaň.

Chci co nejsilněji zdůraznit, že naším cílem není poškodit neziskový sektor. Ať už budou naši oponenti tvrdit cokoli — a oni budou — cílem Svobody a síly je pravý opak; neziskový sektor očistit od těch, kdo na něm parazitují.

Spolková činnost je esenciální součástí demokracie. Vytváří vztah lidí k zemi, kde žijí, vytváří vztah lidí k sobě navzájem. Lidé ve spolcích dávají svůj čas a energii společnosti. Víme to velice dobře, vždyť mnoho z lidí Svobody a síly je členem takových spolků.

Naším cílem je jediné — odebrat všechny veřejné peníze politickým spolkům. Nevolená politická činnost nesmí být financována z veřejných peněz. Může být samozřejmě dál provozována bez jakéhokoli omezení; vždyť svoboda občanů organizovat se a prosazovat tak své politické požadavky patří mezi základy demokratického politického systému.

Ujišťuji vás, že nikdo z nás nechce odebírat peníze dobrovolným hasičům, skautům, mysliveckým sdružením a žádné podobné organizaci. Naopak. Peníze, které jsou nyní z veřejných zdrojů vypláceny politickým spolkům v kraji, chceme podržet v grantovém systému. Legitimní spolková činnost si tak dokonce polepší.

A polepší si dvojnásob, když nebude nadále před občany diskreditována. Lidé již dlouho a s velkou citlivostí vnímají, kým a jak je poškozována demokracie a svoboda v České republice, a dobře vědí, jaké mechanismy a nástroje k tomu slouží. Bohužel výsledkem je paušální hněv proti všem „neziskovkám“, který, jestli nebude včas správně artikulován, dopadne nakonec na spolkové aktivity bez rozlišení.

Budu velmi rád, když se na mne obrátíte, budete-li chtít o projektu Svoboda a síla vědět cokoli dalšího. Zároveň přivítáme každého, kdo by se na něm chtěl podílet. Považujeme co nejužší a nejpřímější spolupráci s lidmi ve spolcích nejen za důležitou z hlediska našich cílů; bude pro nás i příjemným lidským setkáním. Již jsem psal — i my jsme lidé ze spolků a sdružení. Víme, co to obnáší; jsme jedni z vás.

S respektem,

Bc. Viktor Lošťák, předseda

Svoboda a síla
www.s-a-s.cz,
info@s-a-s.cz,
604 761 154
fb.com/svobodasila
2500958206/2010 (Fio banka)
IČO 04805585 
Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 648 × | Prestiž Q1: 9,15

+12 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top