Štítky článku: •  

Evropa v ohrožení

Již delší dobu přemýšlím nad tím, co se to v Evropě děje za bizarní bláznovství a říkám si, to přece není možné. To musí být nějaký hrozně zlý sen, z kterého se brzy probudím.

A slovy Jaroslava Bašty: „Nejhorší na současné politické situaci v Evropské unii je to, že i ty nejbizarnější a nejšílenější spiklenecké teorie pokulhávají za realitou a nápady politických elit.“

Zdá se, že cílem této obludné a především absurdní pro-islámské a pro-multikulturní kampaně je ponížit a zlomit evropské národy, tedy obyčejné lidi. Protože ten, kdo se poddá obludáriu, jež se nyní odehrává v celé Evropě, již nikdy nemůže být stejným člověkem jako před svou kolaborací s tímto zlem. Navíc zlomení a zdrcení lidé se mnohem lépe ovládají.

Rovněž hnutí Hate Free Culture[1] vykonává své dílo zkázy, když pod pláštíkem humanity a dobroty ve skutečnosti nabádá lidi spíše jen k poslušnosti, odevzdanosti a rezignaci. Nabádá lidi k tomu, aby přestali kriticky myslet, aby přestali rozlišovat mezi dobrem a zlem a pouze přijímali připravené instantní tzv. pozitivní mantry. Buďme za každou cenu absolutně pozitivní a nevnímejme žádná negativa, žádné nebezpečí, žádné zlo, nepřemýšlejme a nekritizujme.

A když už kritizujme, tak pouze určenými „autoritami“ doporučené cíle. Tento masivní tlak je vyvíjen především na mladé nezkušené lidi, kteří ve své přirozené vstřícnosti rafinovanou nachystanou léčku neobjeví a uvěří protřelým manipulátorům a lhářům, kteří z nich chtějí mít poslušné loutky a nástroje pro zajištění svých zájmů.

Máme co do činění s novodobými totalitáři, které reprezentují současné mocenské struktury z nejvyšších kapitálových i politických kruhů. Poučeni z neúspěchu minulých totalitářů, zvolili pro tentokrát mimořádně rafinovanou metodiku k ovládnutí veřejnosti — hlásají dobro! Všimněme si, jak na jejich falešné mantry ihned naskočily vyprázdněné, dekadentní a znuděné tzv. elity, někteří umělci a některá média.

Takové chování je typické pro skupiny obyvatel, jež jsou zcela odtržené od reality. Je třeba uvést, že pro celou naši civilizaci, pro demokracii i svobodu, jsou mimořádně nebezpeční. Mohou ji totiž nenávratně poškodit nebo dokonce zničit. Škody, které páchají na mladé generaci, jsou již nyní katastrofální.

Evropské státy jako poslední překážka

Evropa je v ohrožení. Jsme svědky i účastníky fatálního konfliktu patriotů s internacionálními multikulturalisty. A je to právě migrační krize, která tuto konfrontaci, jež delší dobu přežívala ve skryté podobě, vynesla na povrch. Mají patrioti v této ideové bitvě možnost vyhrát tento konflikt, přestože jejich reprezentanti z řad obyčejných lidí jsou paradoxně v absolutní většině?

Co budoucnost evropských národů, zvyků, tradic? Mají šanci evropské státy, jež představují poslední vážnou překážku, na kterou při své rozpínavosti narazil nadnárodní kapitál, a který nyní hodlá za pomoci internacionalistů tyto poslední překážky definitivně eliminovat?

Nadnárodní kapitál při své rozpínavosti narazil na existenci evropských států. A právě tyto státy a jejich vlády, hranice a zákony představují poslední vážnou překážku, kterou nyní globální mocní hodlají za pomoci internacionalistů jako poslední překážku definitivně eliminovat.

Svůj text nezakončím optimisticky. Na to je situace až příliš vážná. Citát z brilantní analýzy Vlastimila Podrackého „Evropa: Rozdělený národ“ ukazuje naši možnou budoucnost, kterou nám zastánci multikulturalismu připravují:

„Internacionalismus není jen momentálně neschopný zajistit funkční režim, ale nemá žádnou budoucnost, protože nemá kolektivní ideu budoucnosti — ve světě je dětí dost, tak proč nějaké mít? Národ čeká vymření a hédonický nihilistický život posledních generací. Následně pak příchod lidí jiné kultury, kteří budou samozřejmě nacionalističtí v rámci svého národa a kultury. Internacionalismus, který vyhubí národní identitu, je hrobařem vlastní civilizace.“

Psala paní Michaela Julišová v Literárních novinách 29. 4. 2016


[1] Věděli jste, že hnutí Hate Free Culture není spontánní dobrovolnou akcí zdola, ale je to plně profesionální projekt, který realizuje Agentura pro sociální začleňování, což je odbor Úřadu vlády ČR? Projekt je finančně zajištěn granty z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize.

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 637 × | Prestiž Q1: 4,32

+5 plus Známkuj článek minus –5

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top