Štítky článku: •  

Několik slov

k tomu, proč je nutné změnit systém tohoto státu. Opakuji ještě jednou, že žádné nové volby, či jiné politické strany, nebo jiné obličeje, jména a tituly nemohou změnit nic na těžké dysfunkci současného státu. Nemám na mysli demontáž demokratických principů, ale právě naopak zavedení autentické vlády všeho lidu.

Mezi hlavní výčitky současnému státu počítám to, že se stal jakýmsi superstrojem, který nedbá ani v nejmenším zájmů svého obyvatelstva. Současný stát je pouze vykonavatelem soustavného ponižování svých vlastních občanů, jejich zbídačování a zahánění do pasti beznaděje.

Kupodivu, tím hlavním hybatelem tohoto trendu byla právě ČSSD, která se verbálně honosila proklamativními hesly, jak fantasticky bude pečovat o ty nejslabší, zatímco v praxi udělala pravý opak. Na účet těch nejslabších vybudovala obrovský státní aparát se mzdami, které dokonce překročily výdělky v podnikatelské sféře.

Když to domyslíme do důsledku, v podstatě se jednalo jen o obrovskou a účelovou korupci části voličského elektorátu za peníze všech občanů. Kolega bloger to zde označil termínem masová politická korupce a myslím, že to je velmi trefný termín.

Obdobným argumentem je poukázání na naprosto špatný poměr mezi mzdou a výkonem těchto volených zástupců, zákonodárců a v obecnosti vlastně všech státních úředníků. A nepostižitelnost za špatný výkon práce. Na rozdíl od podnikatelské sféry jsou navíc volení zástupci nadáni právem sami sobě určovat platy z cizích peněženek a to klidně v množství větším, než malém, což je vlastně raritní jev. Není možné nadále strpět nemravné a neoprávněné platy, nedoložené náhrady a další prebendy na náklady veřejnosti.

Je naprosto nepochopitelným faktem, že se státní zaměstnanci dokonce organizují v odborových organizacích. Proti komu, probůh? Proti státu, který je živí z cizích peněz? Proti svým občanům??? A z fondů FKSP si ještě dotují stravu v ministerských jídelnách? To je už čirý Absurdistán!

V politice nám tak vlastně fakticky přežívají jen ti neúspěšní, neschopní a líní. Jakou drzostí se nadala paní E. W. když prohlásila, že většina zákonodárců vůbec nechápe podstatu a ekonomické dopady hlasovaných zákonů. Anebo jen ukázala nahou podstatu současného státního systému?

Je cosi shnilého v království Dánském. Ale proč citovat Hamleta? Je cosi shnilého ve státě Českém!

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 1 913 × | Prestiž Q1: 19,75

+50 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top