Štítky článku: •  

Ohnutá záda

Je frustrující (a nesnesitelné) jak Stát prostřednictvím nastolené moci politických figurek opovrhuje i těmi nejzákladnějšími zákony této země, tedy Ústavou a Listinou práv a svobod. Dělají si z toho jen trhací kalendář.

Citace z Listiny základních práv a svobod:

Politická práva

Článek 17

(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.

Svoboda práva na informace je (nejen) vládou omezována. Svoboda projevu rovněž.

(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.

I toto právo je soustavně pošlapáváno. Ať vlivem vlád na média, tak komerčními zájmy.

(3) Cenzura je nepřípustná.

Ale je zde znovu fenomén autocenzury! Že by se to náhodou někomu nemuselo líbit! Tak například psát o Cikánech je dnes už opravdu tabu! A nejen o Cikánech!

(4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.

To je přesně jedna z chyb našeho systému. Jeden bod právo zaručuje a druhý je vzápětí relativizuje nějakou podřadicí normou, která může obrátit smysl toho práva do naprostého negativu. Je to jako by uklízečka mohla poroučet řediteli.

(5) Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon.

Vidíte ten výsměch? Listina to ukládá jako povinnost, ale hned umožňuje z té povinnosti najít kličku, náhradní cestu, jak to nedělat.

Článek 18

(1) Petiční právo je zaručeno; ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu má každý právo sám nebo s jinými se obracet na státní orgány a orgány územní samosprávy s žádostmi, návrhy a stížnostmi.

Znovu zde vidíme, jak stát lže. Právo je Listinou zaručeno, ale jeho realizace je administrativními nástroji ztížena prakticky k nule!

(2) Peticí se nesmí zasahovat do nezávislosti soudu.

Ano, petice nesmí zasahovat do nezávislosti soudů. Problém je v tom, že soudy nejsou nezávislé. V mnoha kauzách vidíme, že jsou závislé na jiných vlivech. Čímž jde celá „spravedlnost“ do kélu.

(3) Peticemi se nesmí vyzývat k porušování základních práv a svobod zaručených Listinou.

Článek 19

(1) Právo pokojně se shromažďovat je zaručeno.

Ale není, není, NENÍ! Musíte podlézavě žádat, jestli to, nebo ono shromáždění bude povoleno úřady, nebo nebude!

(2) Toto právo lze omezit zákonem v případech shromáždění na veřejných místech, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, ochranu veřejného pořádku, zdraví, mravnosti, majetku nebo pro bezpečnost státu. Shromáždění však nesmí být podmíněno povolením orgánu veřejné správy.

Další lež! V demokratické společnosti nesmí žádný úřad vybírat, co je přijatelné (pro něj) a co už ne! To právo buď existuje, nebo neexistuje. Mezi tím není možné jakékoliv lavírování!

Článek 20

(1) Právo svobodně se sdružovat je zaručeno. Každý má právo spolu s jinými se sdružovat ve spolcích, společnostech a jiných sdruženích.

Ano, pokud to moci nevadí. Spolky včelařů jsou bez problému. Spolky proti etablované moci jsou administrativně znemožněny.

(2) Občané mají právo zakládat též politické strany a politická hnutí a sdružovat se v nich.

To ano. Jen efekt je mizivý až žádný.

(3) Výkon těchto práv lze omezit jen v případech stanovených zákonem, jestliže to je v demokratické společnosti nezbytné pro bezpečnost státu, ochranu veřejné bezpečnosti a veřejného pořádku, předcházení trestným činům nebo pro ochranu práv a svobod druhých.

A znova klička, která může nejvyšší zákon upravovat, korigovat, nebo negovat. Zejména ta Veřejná bezpečnost je tam hodně k smíchu.

(4) Politické strany a politická hnutí, jakož i jiná sdružení jsou odděleny od státu.

Dělají si z nás srandu!? Politické strany od státu nejsou odděleny, ale přímo z něj žijí! A z lobbingu.

Článek 21

(1) Občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců.

I toto právo je pošlapáno. Občané nemají právo podílet se svým hlasem na věcech veřejných! Občanům byla skoro všechna práva ukradena. A zbyly jim jen povinnosti. Občanům zůstala jen možnost jednou za čtyři roky hodit lístek do záchodu.

(2) Volby se musí konat ve lhůtách nepřesahujících pravidelná volební období stanovená zákonem.

(3) Volební právo je všeobecné a rovné a vykonává se tajným hlasováním. Podmínky výkonu volebního práva stanoví zákon.

A znova: podřadicí zákon „může upravovat“. Nesmysl! Podřadicí zákon nesmí jít proti dikci nejvyššího zákona! Nesmí!

(5) Občané mají za rovných podmínek přístup k voleným a jiným veřejným funkcím.

Opravdu??? Ha, ha, ha.

Článek 22

Zákonná úprava všech politických práv a svobod a její výklad a používání musí umožňovat a ochraňovat svobodnou soutěž politických sil v demokratické společnosti.

A co je svobodného a čestného v 5 % volební klausuli, co je svobodného v dotaci jen některých politických stran? Co je svobodného v tom, že média informují pouze o preferencích některých stran a o jiných účelově mlčí???

Článek 23

Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.

Z jen takovéhoto malého rozboru mi vylézá, že my jsme tu pro ně, nikoliv oni pro nás. A beru to šmahem přes všechny strany a straničky, odprava doleva.

Oni nemají v sobě už ani ten kousek cti, aby respektovali dva nejvyšší zákony.

Ale vlastně, proč se divím. Sepsal to ústavní odborník, soudruh Jičínský, kterému je právo vzdáleno asi tak, jako mně pletení fuseklí.

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 1 910 × | Prestiž Q1: 16,17

+34 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top