Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

       

Štítky článku:
Čtení tohoto článku zabere přibližně 7 min.

EU je nereformovatelná. Z principu

Nemám rád televizi. Už dlouho ji nevlastním a nekoukám se na ni. Leč ve čtvrtek jsem se dozvěděl, že na ČT24 má proti sobě vystoupit Ben Kuras a pater Halík a tomu jsem neodolal a zašel si poslechnout, jak to dopadne. Samozřejmě, šlo o studio nastávajícího referenda o Brexit.

brekekexit.jpg (25,333 kiB)
Brekeke! EUxit!

První se na obrazovce objevil pan Kuras. Pravda, The Tampleton Prize Halík se nějak nevyskytoval, ale co, ten mě vlastně nezajímal.  Pan Kuras se poměrně jasně a předvídatelně vyjádřil k Brexitu. Pohovořil o tom, že má právo volit v referendu, jelikož je britským občanem, takže se ho (nakonec) zúčastnil a volil vystoupení Velké Británie z EU.

Pan Kuras se vyjádřil, že je mu smutno z toho, že třetina národa, který tolik udělal pro svobodu Evropy, nechce jít k volbám, třetina chce svobodně rozhodnout a třetina je ochotna podřídit se totalitnímu konstruktu, jakým podle Kurase EU je. A doufá, že reforma EU změní.

„To, jak se dnes chová Evropská komise, je absolutně totalitní,“ vyslovil se pan Kuras. Poukázal především na povinné kvóty, které nařizuje Evropská komise.

Dlužno říct, že moderátor těžce zalapal po dechu, protože něco takového se v naší-vaší prostě nenosí. Tedy přesněji neříká. Spadla mu čelist, a když nabral vzduch do prázdných měchů, vysoukal ze sebe několik slov, že to snad ne a jako že se asi přeslechl. Tak mu to pan Kuras naservíroval znova.

„Především musejí zmizet ty totalitní struktury kolem Evropské komise. A kampaň nebyla férová především ze strany Davida Camerona, který použil řadu vyložených lží,“ zopakoval znovu.

Nu, moderátor rychle téma totality zamluvil a nechal pana Kurase raději mluvit o Cameronovi. Ten podle jeho názoru lidem lhal např. o tom, že Británie bude mít prostor k dalšímu vyjednávání o reformách EU, pokud Spojené království zůstane součástí EU. Kuras připomněl slova předsedy Evropské komise Jeana-Clauda Junckera, který dal najevo, že o žádných dalších ústupcích Británii se jednat nebude.

Mám pocit, že šlo poněkud o nedorozumění, protože není jasné, zda mělo jít o vyjednání dalších ústupků Velké Británii, anebo spíše o možnost reformovat EU zevnitř, tedy být u toho reformování. Ale asi je to detail. Osobně jsem hluboce přesvědčen, že EU nejde reformovat z podstaty své byrokratické a centralistické existence. Protože kdyby se odstranilo všechno, co na EU skutečně vadí a co je chybné, ztratila by smysl. Zůstala by jen podoba původní zóny volného obchodu a nic víc.

Všechno další, včetně změny mocenských poměrů po Lisabonské smlouvě, už je jen vršením chyb. Počínaje obludným přerozdělováním přes strukturální fondy, které snad mohlo být i dobře míněno, ale dopady na tržní prostředí jsou devastační. Nechci zde udělat dlouhý výčet chyb EU vzniklých buď z neznalosti ekonomie, anebo – a spíše – z principu, že celý konglomerát bruselských struktur je dnes prolezlý neomarxismem, bolševismem, maoismem a je zcela ideologicky oslepený myšlenkami Nové levice, internacionálního socialismu, či dřívější Fabiánské společnosti.

V podstatě jedinou kvalifikací pro vysoké funkce v Evropské komisi je servilní €-hujerství a jen jeden názor: Více Evropské unie. Ono se sice píše: Více Evropy, ale to je lež! Evropa není Evropská unie. Není! VÍCE EVROPSKÉ UNIE. Více RVHP.

Kdysi nepříliš dávno jsme u nás měli totalitní systém. Ten spočíval v tom (a měl to přímo zakotveno v Ústavě), že vedoucí silou je Komunistická strana. Tečka. Punktum. Co nebylo komunistické, nebo prokomunistické, bylo zakázáno.

V čem se pak liší Evropská komise, či celá Unie? Ničím! Je to stejné. Vést a řídit Evropskou politiku smí jen ti, kteří vyznávají více EU, socialistické EU, neomarxistické EU. Bez znalosti ekonomie, bez znalosti funkcí trhu. Ne, přesněji: nenávidící trh a nenávidící kapitalismus. Nic na tom přece nemohli změnit nečetní jedinci, kteří v Evropském parlamentu kritizovali dílčí kroky Evropské komise a její direktivy.

I kdybychom připustili, že EU je reformovatelný konstrukt, který jen za pochodu udělal „nějaké“ chyby. Vezměme základní čtyři funkce, které bych (snad) uměl u nějakého soustátí pochopit:

Vnější bezpečnost? Co udělala EU pro vnější bezpečnost, když Frau Merkel otevřela imigrantům dveře dokořán? Nic. Kvóty na přerozdělování, pokuty za nepřerozdělení, dohodu s Turkem, která je jen drahý způsob, jak může Erdogan Evropu vydírat. A Frontex vozí migranty do Evropy sám. O omezení toku se musely postarat dílčí evropské státy samy. Naposled zavřelo hranice Bulharsko.

Vnitřní bezpečnost? V důsledku předchozího snížila EU také vnitřní bezpečnost. Především Německa, ale potenciálně i jižních států, Francie, Skandinávie. A pokud se něco vyostřilo, tak to jsou vztahy mezi jednotlivými zeměmi a EU. A reakce? Odzbrojení zákona dbalých občanů EU! Naveze si sem polykače sociálních systémů a mezi nimi fantómové teroristy a pod rouškou boje proti terorismu odzbrojuje vlastní občany. Absurdní.

Zahraniční politika? Jaká je? EU brání normálním vztahům s Izraelem, o to více obdivuje palestinské teroristy z Hamásu. Škoda mluvit.

Poslední snad zbývá jen právo. Jestli si někdo myslí, že unifikace práva a povinná implementace jednotlivých právních konstruktů do legislativ jednotlivých států je přínosem, pak opravdu není. Jedná se jen o zavšivení a diskontinuitu historického práva dílčích zemí. A ostentativní porušování vlastního práva; pokud se momentálně nějaký předpis nehodí, ignorujme jej. To je svévole a ne právo.

Jinými slovy, na co EU sáhla, to zmrvila, nebo vykázala pozoruhodnou dysfunkci.

Nad tím vším kralují snahy o vytvoření jakéhosi superstátu. Už jen tím, že se vybavuje formálními státními symboly jako hymna, či vlajka, které jimi ve skutečnosti nejsou, funkcemi ministrů (i když tomu říká jinak) a funkcí presidenta (i když tomu říká jinak). A superstát se svým jediným povoleným názorem je ta totalita. Ještě, že si dosud neprosadila evropskou armádu. To by se ti neposlušní snadno dávali do latě! Místo toho alespoň vyhrožují těm státům, které nechtějí poslouchat, diktátem, že jim nebudou dávat dotace. (Aniž by takové právo vůbec měli.)

A to ani nemluvím o ECB a hrách, které se provádějí s umělou a zcela předčasně narozenou měnou euro.

Ale nechal jsem se emocí odvést od toho svého televizního extempore.

Když pan Kuras ukončil monolog, napochodoval socialista Libor Rouček a proti němu od Svobodných pan Payne. Nezachytil jsem z toho moc, protože pan Rouček si vedl svůj modlitební mlýnek o tom, že jsme do EU vstoupili dobrovolně po referendu a je nepředstavitelné, že bychom z ní mohli jen tak vystoupit.

Když mu pan Payne připomněl, že celé referendum o přistoupení bylo poněkud nečestné, z veřejných prostředků byla za premiéra Špidly za 200 milionů korun vedena naprosto jednostranná propaganda, která lakovala EU narůžovo, zatímco o důsledcích ztráty suverenity se mlčelo. A odpůrci přistoupení nedostali ani korunu a ani mediální prostor (na rozdíl od dnešního britského případu, kdy dostaly obě strany jak prostředky, tak prostor), začal pan Rouček vykřikovat, že to není pravda a už nenechal pana Payne říci nic.

Skákal mu do řeči a očividně lhal, protože já si také pamatuji, jak to bylo. Pan Payne byl měkký. Měl vstát a ukázat na pana Roučka prstem a říci: „podívejte se, vážení diváci, toto je zpropadený politický lump, který v hrdlo lže!“

No a na závěr, po ukončení zmíněné estrády, napochodoval pater Halík, který nebude kandidovat na presidenta ve státě, kde většina lidí jsou hlupci (a jaksi mimoděk se zapomněl zmínit, že jako církevní hodnostář kandidovat ani nesmí). Zahovořil, jak byl nyní Oxfordu (britská výslovnost) a hovořil tam se samými báječnými, sluníčkovými studenty a 99 % z nich ABSOLUTNĚ nechápe, proč by měla Británie z té BÁJEČNÉ EU vystupovat.

Mám jen dva výklady: buď jsou studenti v Oxfordu už tak promazáni, že jich opravdu mohlo být 99 %, anebo pan Halík lhal. A do kolen mě srazila hláška, že: „Britové nesmí rozhoupat zrady zvon“. Když jsem tak dále poslouchal tu jeho prounijní propagandu a soustředěné přikyvování moderátora, jak je moudrý, odolal jsem pokušení plivnout na cizí obrazovku a ukončil svůj krátký, epizodní pokus o navázání kontaktu s  naše-vaše mediální scénou živým obrazem a raději se odporoučel domů.

Dnes (v pátek, kdy to píšu) v 5:40 BBC oznámila, že Britové v referendu rozhodli o vystoupení své země z EU. Dá se snad hovořit o tom, že 24. červen 2016 je začátkem konce IV. říše?

Prounijní masáž našich médií nekončí, odpoledne jsem mimoděk zachytil zprávu redaktora ČRo, že: „Předseda evropského parlamentu Martin Schulz už jasně řekl, že žádná další referenda se v Unii konat nebudou. Není sice jasné, co tím myslel, ale vyslal tím signál k uklidnění dovnitř Unie. To je ohromně uklidňující sdělení. Asi jako když se přihodí do ohně hrst suchých hoblovaček a chrstne žejdlík benzinu.

„Jsem rád, že establishment EU dostal pořádný výprask. Jejich arogance už byla nesnesitelná. Holt, žádný strom neroste do nebe…“ zmínil dnes Petr Mach. Jenže já si myslím, že establishment si výprasku nevšiml. Zahovoří několika frázemi o tom, že politici musí víc naslouchat občanům (a dál si budou dělat, co chtějí). To jsou přece naprosto stejné fráze, které zde vypouštěli soudruzi do roku 1989 na každé schůzi KSČ. Intenzifikace, zvýšení odpovědnosti, demokratizace, decentralizace, perestrojka, glasnosť atd. Vždyť je to jako přes kopírák. Stejní soudruzi, stejné fráze! (A se stejným úmyslem i výsledkem: hlavně nic podstatného neměnit.)

Co na to totiž €U? Aby dokázala, jak EU táhne za jeden provaz a jsou si všichni rovni? V nejbližší době se sejde úzké vedení zakládajících členů EHS. Jen ty původní státy. Proč se bavit s tím otravným póvlem, co je dobrý tak maximálně na to, aby držel hubu a krok?

A Merkel? „Lidé MUSÍ pochopit, že EU zlepšuje jejich životy“. Tak jo, už to chápeme, mutti. Válka je mír, láska je nenávist, nevědomost je síla.

Pokládám za dosti žádoucí ukončit naše i její trápení. (Myslím tím i EU. laughing)

PeTaX 

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 597 × | Prestiž Q1: 9,81

+14 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

EU je nereformovatelná. Z principu

(Článek už je starý. Interní diskuse k němu byly uzavřeny.)

Žádné komentáře

top