Štítky článku: •  

EU je jen byrokratický gigant s balvanem na krku

Hejtman Běhounek sedí jedním zadkem na dvou židlích. S živnostníky se zachází jako se zloději a podvodníky. Odbory a vláda staví podnikatele a zaměstnance proti sobě. Pro PL naprosto otevřeně Miroslav Stehno, který vede krajskou kandidátku Soukromníků na Vysočině.

Hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek kumuluje svou funkci hejtmana s mandátem poslance. Jak to vnímáte? I sama ČSSD si zakázala takové mnohoobročnictví, ale pan hejtman to ignoroval…

Jsem proti. Jednoduše se nedá sedět jedním zadkem na dvou židlích. A pokud to nastane, vím dobře za ty roky, co podnikám, že se nedá ani jednomu věnovat naplno.

Představte se. Kdo jste? Proč kandidujete v krajských volbách za Soukromníky?

Jsem ze Žďáru nad Sázavou. Podnikám v dopravě a obchodu od roku 1990. Trvale zaměstnávám několik lidí, a vidím tedy v přímém styku, jak to jde se svobodou podnikání z kopce. Se živnostníky a podnikateli se zachází jako se zloději, podvodníky, občany druhé kategorie. Zaměstnanci naproti tomu mnohdy ani netuší, kolik svou prací vydělaných peněz odevzdávají státu.

Stát pod tlakem odborů a dnes i vlády staví zaměstnavatele a zaměstnance proti sobě. To chci změnit. Zaměstnavatelé se svými několika zaměstnanci jsou přece na jedné lodi, která se ale stále víc, díky takové politice, stává bojištěm. Chci pro soukromý sektor udělat vše, co bude v rámci kraje možné, tzn. snažit se snížit byrokratickou zátěž, již na této úrovni a zcela odstranit zbytečnou šikanu. Je přece možné, aby úředník, než vypálí tučnou pokutu, pomohl, poradil. Vždyť státní zaměstnanci žijí z práce těch, které kontrolují. Ani v jejich zájmu tedy není, aby živnostníci a podnikatelé ukončovali činnost.

Chci se také zasadit o funkční propojení učňovského školství a soukromého sektoru. Každý automechanik, truhlář či soustružník může mít, za rozumných podmínek, učně, kterého skutečně naučí, co sám umí. Za Soukromníky kandiduji proto, že mi tato strana je blízká svým programem a jako dlouholetý podnikatel se cítím být s touto stranou spřízněn. Bude prospěšné pro všechny, když bude hlas živnostníků slyšet.

Co zkazila krajská vláda pod vedením hejtmana Běhounka v uplynulých čtyřech letech?

Na tuto otázku bych nechtěl odpovídat…

Klíčovým problémem kraje je tedy co?

Dopravní obslužnost jako asi v celé republice a nedostatek kvalifikovaných, ba i nekvalifikovaných pracovních sil.

Soukromníci na Vysočině kandidují samostatně. Proč jste se nespojili se Svobodnými jako v jiných krajích?

Na Vysočině jsme samozřejmě také jednali se Svobodnými, ale bohužel naši nabídku odmítli s tím, že si chtějí kandidátku sestavit sami. Myslím, že je to velká škoda, protože se tím šance obou stran zbytečně snižují. I přesto věřím, že budeme úspěšní…

Strana soukromníků se v uplynulých měsících vymezovala zejména proti kontrolnímu hlášení DPH, EET či v poslední době vůči tzv. protikuřáckému zákonu. Pokládáte snahu prosadit zmíněný zákon za omezování osobní svobody?

Každopádně. Je to přímo ukázkový příklad vměšování do rozhodování živnostníků. Každý by měl mít možnost si sám rozhodnout, zda jeho vlastní prostory budou kuřácké, či nekuřácké. Mám v Praze kamaráda, který, ač kuřák, otevřel nekuřáckou pivnici a je spokojený on i jeho zákazníci. I já tam rád zajdu s tím, že budu chodit kouřit ven. Pokud budu chtít kouřit u stolu, budu si muset najít restauraci jinou. Stejné možnosti, pouze v opačném gardu má každý nekuřák.

Kontrolní hlášení, pokud by zároveň odstranilo jiné, tím pádem dublované povinnosti, by samo o sobě nemuselo být až takovou pohromou. Jiná věc je, že i živnostníci a podnikatelé jsou jenom lidé; ač si vláda myslí, že mají nadpřirozené vlastnosti či schopnosti, tak nemají. Jsou chybující, ani nemoci či stres se jim nevyhýbají. A když se podíváme, jaké jsou sankce jen za to, že denně neočekáváte dotaz od finančáku, na který je požadována odpověď do tří dnů…

Mám pocit, že se vláda rozhodla naplnit státní pokladnu pomocí pokut. Spolu s připravovanou EET to vypadá na cílenou likvidaci živnostníků a malých podnikatelů. A vlastně se ani nedivím, že z nás má vládnoucí garnitura strach. Je nás stále dost na to, abychom mohli velmi závažně ovlivnit proud financí do státní kasy. Závažněji, než odborové organizace svážející do Prahy odboráře. To si jistě socialisticko-oligarchická vláda uvědomuje.

Jak vidíte naše dvanáctileté členství v EU? Unie se v mnoha ohledech velmi výrazně byrokratizuje. Jak chápete třeba snahu části britské veřejnosti ji opustit?

Tenkrát v referendu jsem hlasoval „proti“ vstupu do EU a dnes bych hlasoval stejně. Rád bych zde podotkl, aby si ale čtenář nepletl členství v EU s členstvím v „Schengenu“, tedy zemích Schenghenské smlouvy, která nám zajišťuje volný pohyb. Pokud tedy myšlenka EU znamenala kromě volného pohybu osob i jednodušší podnikání, tak to se moc nepovedlo. Myslím, že naše členství v EU nepřineslo očekávané výsledky.

Centrální plánovaní, kterému se EU věnuje, není pro svobodu ani trh nikdy dobré. Komunisté u nás ve střední a východní Evropě to již dostatečně prokázali. Systém, který EU nabízí, tedy systém regulací a regulací pomocí dotací je velmi blízký právě centrálnímu plánování. Jenže trh, poptávka a nabídka, vzniká zdola. Nikoli v kancelářích v Bruselu.

Někdo může namítnout, že EU není stejná jako socialismus do roku 1989. A bude mít pravdu. Protože tehdy se socialismus prolnul s totalitou, totálním omezením osobní svobody. Ale socialismus sám o sobě je pořád stejný. Jak řekla M. Thatcherová: „Problém socialistů je, že nakonec jim dojdou i peníze druhých.“ A to vidíme na stále se zvyšujících daních, zdvojených daních, odvodech, pokutách a daních z daní a přes zvyšující se příjmy rozpočtu, vyšší a vyšší zadlužení.

Žádnou krizi, která v posledních letech EU potkala, nedokázal byrokratický gigant zvládnout, pouze to tlačí před sebou jako balvan, na který se nabaluje bahno… EU chce hrdé Británii nařizovat, co je pro ni dobré. A občané Velké Británie se začínají bránit. Zřejmě si Britové myslí, že oni vědí lépe než Brusel, jak chtějí žít. A je to tak proto, že to věděli vždy. Nedivím se, že je podle posledních průzkumů v Británii více lidí, kteří by brexit podpořili. Nedivím se žádnému hrdému národu, že si chce uchovat to svoje jako to nejlepší.

Připadá mi, že se EU mnohdy, a dá se říct převážně, zabývá nepodstatnými záležitostmi a důležité jí uniká. Navíc je dle mého Evropský parlament zbytečně velký. Mám dojem, že z EU k nám proudí pouze zákazy, omezení, případně doporučení, jak se máme chovat. A nelíbí se mi, že nikým nevolení představitelé EU se snaží kritizovat, co jiné svrchované státy dělají, či chtějí dělat.

Bere váš rozum postoj Německa vůči migrantům? Jen loni jich tam přišlo více než milion a přicházejí další.

Vždy je třeba rozlišit, kdo je migrant a kdo je člověk na útěku, tedy uprchlík. Rozeznáme je od sebe velmi snadno. Uprchlík je rád, že si zachránil život, a přijme pomoc. Imigrant, který přijel navštívit Eldorádo, které mu někdo nasliboval, si pomoc vybírá. Uprchlík se nedopouští těžkých trestných činů ani v táboře, ani mimo něj. Nezabíjí, neboť utekl před smrtí, neznásilňuje, neboť utekl před násilím. Je tedy třeba rozlišit útěk před něčím a útěk za něčím.

Další kategorií jsou vojáci islámu. Nikdo neví, kolik jich vlastně je. Nikdo neví, kdy a kde budou zabíjet. Nemáme, jak ty lidi prověřit. Migrace by ale nemusela být až takovým nebezpečím pro naši civilizaci. Větší nebezpečí vidím v rozpadu společnosti. Nepřátelství mezi lidmi, nedůvěra v instituce, které neměří stejným metrem, nedůvěra k vládám, které jednou vydávají migranty za přínos, podruhé za krizi, svého času také velmi intenzivně popíraly příchod teroristů. A krizi využívají k omezení svobody a dalším zákazům a příkazům z Bruselu, k omezení pravomocí suverénních států.

Místo dobrovolné solidarity pokuty, místo dobrovolné jednoty sankce. Zda situaci zavinilo Německo skrze výrok Frau Merkel „přijmeme všechny Syřany“, který údajně neřekla, ale každý migrant ho slyšel, je těžko říct. Nicméně Němci se začínají bouřit. Z lidí, kteří chtěli pomoci, se stávají odpůrci přijímání, a to i uprchlíků. Němci jsou spolehliví, stojí v jedné řadě, ale to se může velmi lehko změnit, když jim někdo začne kadit do bazénů…

Máte obavy z toho, že nakonec část migrantů může skončit v České republice?

Ano i ne, protože naše vláda podepsala rozdělení uprchlíků do evropských zemí dle kvót navržených Bruselem, resp. mám pocit, že hlavní slovo měla paní Merkel. Na druhou stranu si nejsem jist, zda by do naší vlasti přidělení uprchlíci zůstali u nás. Myslím, že se budou opět snažit dostat do západnějších zemí. Ostatně jsme se o tom mohli přesvědčit s „dovozem“ iráckých křesťanů.

Odhadněte, jakého výsledku mohou Soukromníci na Vysočině dosáhnout? Preferenční odhad dle agentury SANEP je zatím na úrovni jednoho procenta…

Každá strana, která jde do voleb, tam jde s přesvědčením, že dosáhne dobrého výsledku. Stejně tak i naše Strana soukromníků. Vzhledem k tomu, že teprve nedávno začala volební kampaň, nedivím se výsledkům průzkumů. Strana soukromníků, byť je to vlastně pokračovatel stavovské strany z první republiky, není ještě zakotvená v povědomí voličů jako jiné, silnější a na naší politické scéně již dlouhodobě působící strany. I přesto jsem přesvědčen, že díky volebnímu programu a proživnostenské, resp. propodnikatelské politice nám podnikatelé a živnostníci z Vysočiny dají svůj hlas a my dosáhneme minimálně pětiprocentní hranice.

Říká na Parlamentním Listí pan Miroslav Stehno

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 450 × | Prestiž Q1: 5,40

+3 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top