Štítky článku: •  

Socialistova poluce

Když tak občas vidím Bohouška, jak s děsem v očích konstatuje, že se nepodařilo ze strukturálních fondů vyčerpat tu, či onu částku, anebo ještě větší děs, že by nám Evropská unie mohla sebrat dotace, nestačím kroutit hlavou. Zatím tedy tou svou hlavou, naštěstí.

Když se podaří dotaci získat a uplatnit, musí z toho mít socialista „vlhký sen“. Socialistův sen je sebrat nějakým lidem násilím peníze a pak je jiným, ovšem socialistou vybraným lidem, s fanfárou předat. Motivy jsou vcelku dobře popsány a lidově veřejně známé jako „páchání dobra“, to v případě lepší společnosti, a v lidovém argotu spíše „dobroserství“.

Ti daňově okradení jsou zcela za okrajem zájmu, o ty nejde. Nemají se jak bránit a v nejhorším je jim vmeteno do očí, že odmítají být solidární. Dobře jim tak! A vůbec: mají už zaplacené daně na příští rok? V každém případě jsou to jen nějací sprostí podezřelí. Napokon, všetci tuná kradnú, nie?

Ti dotací dobro-obesraní samozřejmě také mají velkou radost (ačkoliv jsou z určité části sami plátci). No, hloupej, kdo dává, hloupější, kdo nebere, že. Ale samozřejmě hlavním cílem dotací a sociálních transferů je uspokojování socialistova ega. Ten má nekonečný pocit osobního blaha, protože vykonal (ve svých očích) spravedlnost (a nic ho to nestálo) a ještě mu mnozí budou vděční, jak to „těm druhým“ nandal.

Samozřejmě, že tyto metody jsou nástroji těžce protitržními, doslova proti-ekonomickými, protože se jednak vyznačují do značné míry centralistickými metodami řízeného hospodářství, nebo jinak řečeno, aplikují „státní plánování“, jednak pokřivují tržní prostředí neefektivní alokací cizího kapitálu. A čím větší daně a větší přerozdělování, o to více je systém socialistický.

To ale není překvapivé, protože socialista se vždy vyznačuje despektem k volnému trhu a co na něm nezvládl zregulovat a svázat do úzkého koridoru předpisů a nařízení, to dobije dotacemi do vybraných segmentů. Výsledkem je samozřejmě pokřivený systém cen a dosavadní trh, jak výrobci, tak konzumenti, z nich pak vytváří chybné závěry. To upevní socialistu v názoru, že trh opravdu nefunguje a je třeba jej ještě více opravit. Věc je zacyklena a hospodářství zaostává, socialismus se prohlubuje.

Vzpomněl jsem si na jeden příběh, který přesně dokumentuje, jak dotace, subvence, transfery a podpory fungují.

Není tomu tak dávno, několik desítek let, kdy si socialistická vláda v Itálii (oni tam mají historicky k socialismu blízko) povšimla, že sever Itálie je poměrně chudý a jih naopak bohatší. To se jí nezdálo spravedlivé. Tak daňově přetížila bohatší jih země a vyhlásila dotační programy pro podporu severu Itálie.

Inu, pro Giuseppe, Salvatore a jejich rodiny to nebylo nic složitého. Založili firmy, přihlásili se o dotace a podnikalo se. Čas plynul, dotace plynuly, a výsledek žádný. Sever byl dále chudý. Dotace se projedly, propily, protancovaly a probendily. A vláda zjistila, že bohatý jih už není tak bohatý a není možné jej dále předaňovat, protože horkokrevní jižané už toho měli plné zuby.

Vláda zkusila poslední možnost, protože tam, kde už není co brát, začne se hospodařit na dluh, a začal růst vládní deficit. Dotace tekly, jih chudnul a nadával a sever byl dále chudý. A jednoho krásného dne se ozvali věřitelé a začali dotírat na vládu, že chtějí peníze zpět. A vláda musela začít šetřit. Jako první byly obětovány dotace: „Milí seveřané, už to nejde, prachy došly, takže je nám líto, ale je šlus“.

A co Giuseppe a Salvatore a jejich famílie? Inu začali konečně pracovat, když dobroser vyschl. Tvrdě a velmi tvrdě pracovat.

Uplynulo nemnoho let a redaktor nějakého La Stampa, či Corriere della Sera vyjel na sever a ptal se Salvatore, kdo je jeho největším konkurentem. A dozvěděl se, že je to nějaká velká německá firma. A zeptal se i Beppe, a ten měl za konkurenta jiný cizí velký koncern. A pak se redaktor vrátil domů na jih a ptal se Lorenza, kdo je jeho největším konkurentem. A Lorenzo říká: „víš, támhle naproti přes ulici, Giulio, ten mě fakt sere“.

„Stát je velká fikce, pomocí níž se každý snaží žít na úkor všech ostatních.“

Frédéric Bastiat  

Uplynula řádka let, vznikla Evropská unie a všimla si, že jižní státy spolku jsou proti severu významně chudší. To se jí nezdálo spravedlivé. Tak daňově přetížila bohatší země severu a vyhlásila dotační programy (aby to znělo lépe, označila je jako strukturální fondy) pro podporu chudého jihu.

Čas plynul, dotace plynuly, a výsledek žádný. Jih je dále chudý. Dotace se projedly, propily, protancovaly a probendily. A vláda zjistila, že bohatý sever už není tak bohatý a konkurenceschopný a je čím dál těžší jej dále předaňovat, protože většina toho spolku už toho má plné zuby.

Dotace tekou, sever chudne a nadává a jih je dále chudý. EU sice centrálně přerozděluje miliardy, ale není prakticky schopna kontrolovat, jakým způsobem se skutečně využijí.

Evropská vláda ale má unijní rozpočet povinně vyrovnaný. Co s tím? Inu, porušuje vlastní předpisy a smlouvy a přenáší dluhy jednoho státu na jiné státy a k tomu si paralelně čaruje s eurem prostřednictvím ECB.

A Řecko se hroutí, i když se do něj každoročně perou miliardy a miliardy eur, Španělsko a Portugalsko také žádný zázrak, francouzští zemědělci už si vůbec neumí představit, že by bez dotací třeba jen hnuli prstem (to jsme, my socialisté francouzští, hned v ulicích).

A eura se perou do východoevropských států a i v nich se z nich staví blbosti, tancuje se a pije. A bohatnou na nich nejvíce ti, kteří přerozdělování realizují. Počínaje byrokracií evropskou, přes byrokracii národní, až k firmám, které zajišťují „těžbu dotací na klíč“. A naši i jejich Bohouškové mají mokré trenky, kdykoliv mohou rozdělovat a panovat.

Žít z dávek je naprosto demotivační. A platí to nejen na úrovni soustátí EU, platí to stejně na úrovni jednotlivých států a dokonce i měst, a konců konec, i na úrovni dotací jednotlivých rodin.

Řízená solidarita a vynucený altruismus jsou oblíbenými floskulemi všech socialistů. Ale nemají ekonomický fundament, slouží v první řadě k sebeuspokojení těch, kteří všechny ty přerozdělovací procesy řídí. Sekundárně si za přerozdělované peníze kupují přízeň svého voličského elektorátu. To je dobrý deal: vy nám dáte cizí peníze a my vás na oplátku příště zase zvolíme. Je to taková různě dlouhá spirála, která vždy končí tím, co zmínila baronka Thatcher: „Problém se socialismem spočívá v tom, že ani peněženky těch druhých nejsou bezedné“.

Pomoc nemohoucím je projevem individuálního humanismu. Dlouhodobá (a nucená) pomoc slabým je však něčím opačným. Má záporné znaménko a trvale negativní dopady po celou dobu svého trvání. Proto je nezvratným nálezem, že zlo pochází z těch, kteří si sami pro sebe uzákonili moc, že mohou rabovat cizí peněženky a z ukořistěných peněz pro masturbaci vlastního ega a pro udržení vlastní moci korumpovat ty, kteří dále věří, že i bez práce je koláčů pro všechny dost.

Konec vysílání, PeTaX

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 756 × | Prestiž Q1: 8,13

+10 plus Známkuj článek minus –1

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat, pokud neporušíte pravidla zmíněná výše. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top