Štítky článku: •  

Fake morálka

V poslední době z médií až příliš často slýcháme výzvy zaměřené na náš morální postoj. Politické, kulturní, mediální a další elity soustavně apeluji na naši morálku.

Nabádají nás, abychom k aktuálnímu politickému dění zaujali jediné možné korektní stanovisko, které bude vyjadřovat a potvrzovat naše bytí na té jediné, správné, uvědomělé straně. Ustanovené, jak jinak, než od nich shůry.

Tímto svým loajálním přístupem potvrdíme legitimitu a oprávněnost všech shůry seslaných doporučení, nařízení, příkazů a zákazů, cenzury a dalších omezení a staneme se tak správnými, plnohodnotnými a váženými občany. Tato vnucovaná fake morálka je solidní maskot pro novodobou EU totalitu.

A tak máme s nadšením přijímat přistěhovalce z cizí nepřizpůsobivé civilizace, máme mít rádi totalitní despotickou ideologii islám, máme být vstřícní k zavádění proislámského rasového multikulturalismu do Evropy, s radostí vítat inkluzi ve školství, která bude platit samozřejmě výhradně ve státním školství, tedy ve vzdělávacích centrech pro chudé a střední vrstvy. Elitní, soukromé školy pro děti z bohatých rodin samozřejmě s žádnou inkluzí nepočítají, což potvrzuje rozdělení společnosti na „my“ a „oni“. A to je pro příklad uvedeno jen několik nejvýraznějších opatření z poslední doby.

Tento elitarizace chtivý establishment podporuje především naivní hlupáky, kteří mnohdy dobrovolně a bezplatně prosazují a šíří jeho představy a koncepty. Tento establishment veřejný zájem nikdy nehájil a hájit nebude. Naopak, jeho chování a činnost vždy veřejný zájem poškozují. Pro zjednodušení zavedení svých totalitních konceptů do praxe a do společnosti zvolil tradiční, osvědčené nástroje — cenzuru kritických názorů, metodiku zákazů, příkazů a kontroly s následnou dehonestací kritiků své nové doktríny. Nově má pak cenzura podobu tzv. politické korektnosti. Kritické názory preventivně vyloučil z demokratické diskuse. A to vše pod silovým apelem na naši morálku.

Nebude jednoduché zůstat svobodný v takto formované společnosti. Demokracie bude opět výsadou nejbohatších elit, jak tomu bylo ve starověkém Řecku. Mlčící, podrobená, loajální většina pak bude zástupem přizpůsobivých otroků.

Píše paní Michaela Julišová na Literárky.cz

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 641 × | Prestiž Q1: 6,87

+8 plus Známkuj článek minus –2

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top