Štítky článku: •  

Proč republika nefunguje

Protože se mi názory a analýzy Petra Robejška velmi zamlouvají, pokusím se vám interpretovat vlastními slovy několik jeho závěrů. Protože si z jakýchkoliv přečtených knih dělám průběžně zápisky do (už stovek) sešitů a z digitálních informací si dělám poznámky v PC, nezlobte se na mne, že už nevím kde, kdy a komu to P. R. říkal.

Moderní politik je podle Petra Robejška „v podstatě podnikatel, který žije ze své schopnosti získat hlasy voličů“. Dále P. R. cituje amerického ekonoma W. A. Niskanena Jr., který definuje úřad jako zařízení, které má jediný zájem: zvýšení vlastního rozpočtu.

Když vezmeme v úvahu obecnou platnost dosti známých Parkinsonových zákonů (1957), nelze, než s Petrem Robejškem souhlasit.

Několik nejvýstižnějších zákonů pana Cyrila Northcote Parkinsona praví:

  1. Práce roste úměrně s časem, který je na ni možno vynaložit; to, co je třeba udělat, nabývá na důležitosti a komplikovanosti v přímé proporci k vyhrazenému času.
  2. Výdaje rostou úměrně k příjmům.
  3. Rozrůstání plodí složitost a složitost plodí zánik.
  4. Práce se rozrůstá tak, aby vyplnila dobu, která je k dispozici pro její vykonání (ani malé množství práce nevede ke vzniku volného času, nýbrž je rozloženo na celou pracovní dobu);
  5. Úředník chce rozmnožovat své podřízené, nikoliv konkurenty; úředníci si navzájem přidělávají práci (počet zaměstnanců úřadu stoupá, aniž by se to projevilo na jeho efektivnosti);
  6. Délka a složitost jednání je přímo úměrná znalostem jednajících o daném předmětu jednání (miliardový rozpočet na atomový reaktor se schválí snadno, o vybudování přístřešku pro kola zaměstnanců se jedná komplikovaně a dlouze). Viz též Peterův princip.

Hlavním zdrojem zisku politického podnikatele je nepoměr mezi jeho výkonem a odměnou, kterou od voličů obdrží.“ P. R. argumentuje, že hlavní důvody nízké úrovně politiky jsou: „nepoměr mezi výkonem a odměnou a přežívání neúspěšných, neschopných a líných“.

Je mi líto, že jsem to nebyl sám schopen takto pregnantně formulovat. Přesně v tom je zakopaný pes současné politiky! Nejen české.

Hospodářská produktivita se měří levnou cenou výrobků, produktivita politiků se v demokracii měří počtem znovuzvolení“ – Petr Robejšek poukazuje na nutnost rehabilitacepropojení zájmů politiků a občanů. „Když vzniká propast mezi těmito dvěma nepoměrnými skupinami a politici nejsou schopni akcentovat diskurz veřejné poptávky, dochází k odcizení a volbě krajních (protestních) alternativ.

A vězme, že přesně k tomu tady dochází – ostentativní odcizení zájmů politika a občana, jakkoliv je politik volen (i demokratickým mechanismem). Proto ta frustrace, proto ta neochota volit, protože to v podstatě nemůže nic změnit, když mechanismus moci je stejný, ať volíme kohokoliv. Proto slyšíme, že není koho volit, protože jedni jsou za osmnáct a druzí bez dvou za dvacet.

Proto vlastně i ta nenávistná demonstrace v sobotu. A pokus ukořistit a zneužít kousek té nespokojenosti občanů k vlastním politickým (a velmi sobeckým) zájmům.

Slýchám tady v diskusích, že náš systém je demokratický, a že jediným legitimním nástrojem je v nějaké periodě vystavit politikům dobré, nebo špatné vysvědčení. Já s tím nesouhlasím. Z výše uvedených důvodů.

Zakrývací manévry slouží oběma zkorumpovaným politickým skupinám k dalšímupolitickému a ekonomickému ponižování vlastních občanů, bez ohledu, jaké politické formaci lidé fandí, a které mylně dávají svůj velmi cenný volební hlas.

V podstatě pan Robejšek hovoří o tom, co jsem se pokusil komentovat o několik odstavců výše. Pokud nezměníme mechanismus výkonu moci, je opravdu lhostejné, jak se zvolené uskupení jmenuje. Pokud nezavedeme odpovědnost politiků daleko efektivnější a pružnější, než jsou pouhopouhé periodické volby, pokud strpíme, že nějaké uskupení vyhraje volby s nějakým programem a pak se jen bezmocně díváme, jak uplatňuje program naprosto odlišný (nebylo zasazeno do reálných rámců), pokud ponecháme bez povšimnutí, že politické strany (placené ze státních zdrojů) jsou naprosto minoritními uskupeními se zanedbatelnou členskou základnou, pokud nadále budeme akceptovat, že politické strany slouží jen a jen jako výtahy k moci a k veřejným penězům, a že se v nich nejvíce koncentrují bezpáteřní kariéristé, budeme se nadále potácet někde mezi Scyllou a Charybdou. Politické strany musí být líhní těch nejlepších osob, elit národa a budeme-li nadále konzervovat současný stav, nemůžeme se divit, že stát nefunguje prakticky ve prospěch občanů, ale ve prospěch kmotrů a jejich mafií.

Nic nemůže obstát argument jednoho ze zdejších autorů, že jakýkoliv pokus o změny Ústavy lze trestně stíhat podle § 92 , resp. § 310 tr. zákona o rozvracení ústavního systému a republiky. Ústava a nejvyšší zákony musí být nejvyšším průsečíkem vůle lidu a nikoliv obuškem, kterým lze mlátit občany hlava, nehlava.

A že naše Ústava je velmi špatná, o tom už jsem psal několikrát. Porovnejme ji například s textem Ústavy Spojených států amerických:

Pokládáme za samozřejmé pravdy, že všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni, že jsou obdařeni svým stvořitelem určitými nezcizitelnými právy, že mezi tato práva náleží život, svoboda a sledování osobního štěstí. Že k zajištění těchto práv se ustanovují mezi lidmi vlády, odvozující svojí oprávněnou moc ze souhlasu těch, jimž vládnou. Že kdykoliv počne být některá vláda těmto cílům na překážku, má lid právo jí změnit nebo zrušit a ustanovit vládu novou, která by byla založena na takových zásadách a měla svoji pravomoc upravenou takovým způsobem, jak uzná lid za nejvhodnější pro zajištění své bezpečnosti a svého štěstí.

Dokument starý 236 let. A to Ameriku v podstatě příliš nemusím.

A dále Petr Robejšek:

Pokud to zjednodušíme (jde opravdu o velmi hrubé zjednodušení nezahrnující podíl důchodců a dalších voličů), pak ČSSD zkorumpovala státní úředníky obrovskými a na demokracii až nevhodnými pravomocemi a především vysokými platy. Průměrná odměna ve státním sektoru dosáhla za vlády ČSSD vyšší úrovně než v soukromém sektoru a tento zhoubný ekonomický unikát bude jednou v učebnicích ekonomie uveden jako příklad masové politické korupce. Milion státních úředníků a jejich rodin přestavoval potenciál dvou milionů voličů. Skutečnost byla nakonec „jen“ 1,728 milionů v roce 2006 a 1,155 milionu voličů v roce 2010.

I zde si myslím, že popsal velmi přesně, co se nám tu „demokraticky“ odehrálo. A ihned, abych nebyl jednostranný, musím konstatovat, že nápad sloučit ministerstvo vnitra s ministerstvem obrany (asi proto, že obě mají flinty) je pekelná pitomost. Zatímco desítky dalších zbytečných ministerstev a státních úřadů zděděných po komunistickém režimu dále polykají milióny a miliardy.

Kdesi jsem přečetl, že počet korun „odkloněných“ ze státního rozpočtu se blíží 120 mld. To je ale přesně výše rozpočtového schodku!

Takže stačí přestat krást a schodek bude anulován. A stačí vyhodit ze státních služeb cca 300 tisíc darmožroutů, kteří parazitují na veřejném rozpočtu a jejichž „služby“ jsou dokonale zbytečné.

Dokonce i ta podpora v nezaměstnanosti těchto úředníků vyjde laciněji, než jejich totálně zbytečná „práce“. A vcelku – ať si ochutnají svůj vlastní lektvar, který chystali na ty „dolní“! Protože – v odvolávce na principy pana Parkinsona – jsou jen další pijavicí, která brání normálním lidem normálně žít. Jen se dramaticky změní čísla o nezaměstnanosti.

Když oslu říkají, že vpředu čeká stáj a vzadu propast, osel zahýká a půjde dozadu. Od toho je osel. [Ilja Erenburg]

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 2 096 × | Prestiž Q1: 19,57

+49 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top