Štítky článku: •  

Divide et impera! Tedy si to shrňme

Společnost je rozdělena a mostů mezi lidmi ubývá. Je to většina elit a politiků na nejvyšších postech, kdo až tragicky rozděluje společnost. A již se jim podařilo vykopat velmi hluboký příkop, kterým se vydělili od většiny (90 %) „obyčejných“ lidí.

A protože těchto 10 % lidí má k dispozici masmédia a propagandu, daří se jim velmi úspěšně šířit a do veřejného prostoru vkládat takové nálady a dojmy, které na společnost působí velmi rozporuplným a znejišťujícím efektem — dochází k převrácení stávajících fundamentálních demokratických hodnot naší civilizace, vidíme hanobení pravdy a rozumu.

Na denním pořádku je ignorace a dehonestace kritického myšlení, vyzdvihuje se pokrytectví a zbabělost je dána na samý piedestal všech ctností. Oslavujeme stupiditu a slabost nazýváme tolerancí. To je jen letmý výčet. Ve skutečnosti je těch prvků, které se aktuální uživatelé moci snaží zakomponovat do naší evropské společnosti až tolik, že většina obyčejných lidí tato negativa považuje za nový standard a tedy jedinou možnou realitu.

V této chvíli nás zajímá hlavně důvod, proč se toto děje. Jde o nějaký zlý úmysl? Nikoliv. Domnívat se, že za tím vším je pouze zlý úmysl, by byla mimořádně hloupá konspirace. Ovšem fatální znejistění obyvatelstva umožňuje manipulátorům podstatně lepší možnosti k zajištění svých cílů.

Invaze ilegálních přistěhovalců, která je všechno možné, jen ne náhoda, způsobí Evropě takový negativní otřes a většině obyvatel takový společenský diskomfort, jaký Evropa od poslední velké války nezažila. Již teď jsme rozčarováni z mimořádné ochrany, která je věnována nelegálním přistěhovalcům a je zcela namířená proti domácímu obyvatelstvu.

Stará a věky ověřená moudrost říká — „pokud nevíš, vydej se cestou peněz, dozajista dojdeš k cíli“.

Příkop, který je dnes mezi lidmi, a který je dále prohlubován, je ryze pragmatický příkop a důvod jeho vzniku je nepřehledný shluk zejména ekonomických motivací, přičemž aktérem je různorodá směsice zájmových skupin. Všechny však mají stejného jmenovatele: koncentraci kapitálu. Jak všichni dobře víme 1 % nejbohatších lidí vlastní stejné bohatství, jako 99 % „zbývajících“ a tato nerovnost se rok od roku prohlubuje.

Reakce koncentrovaného kapitálu na globalizaci (nyní musí počítat zejména s důsledky vlivu ekonomicky stále vlivnější Číny) má určité průvodní jevy. Zcela určitě půjde o snahy ochranářské a prorůstové — kapitál opečovávat a kreativně navyšovat. Toto celé si žádá v novém, stále více globalizovaném prostředí, nějaké „konstruktivní“ opatření.

Domnívám se, že aktuální nešťastná situace, v jaké se Evropa nachází, je součást těchto sebeochraňujících a sebezáchranných opatření velkého kapitálu. Předpokládám, že tento „evropský projekt“, kterého jsme svědky i účastníky, je pokus o záchranu koncentrovaného kapitálu v té podobě, v jaké ho známe dnes — ač se nám to z našeho hlediska jeví sebevíc bizarní. Protože kdo jiný má takto mimořádnou motivaci a možnost zasahovat do zásadních historických dějů.

Fakt, že to způsobí většině obyvatel Evropy vleklé, dlouhodobé a multitématické problémy, je „collateral damage“, což samozřejmě neznamená, že bychom se měli s tímto stavem smířit! A na závěr už jen pár slov k „vítačům“, k těmto novodobým aktivním užitečným idiotům:

Je to od „mocných“ opravdu hodně nefér určitou část obyvatel, kteří nejsou obdaření kritickým myšlením, takto využít pro svoje účely. Ale manipulátor vždy zneužije ten nejslabší článek řetězu. Tak snad jen dobře míněná rada — rozum do hrsti!

Píše paní Michaela Julišová na Literárky.cz

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 444 × | Prestiž Q1: 5,39

+4 plus Známkuj článek minus –1

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top