Štítky článku: •  

Řekls už ďáblovi ne?

Domnívám se, že příčinou současného úchylného pseudohumanistického tzv. hyperkorektního trendu, který opanoval Evropu, souží ji a vede ji přímou zkratkou do pekel nové varianty diktatury, je dekadence elit, politiků a médií, nikoliv projev úpadku „obyčejných normálních“ lidí — tedy většiny společnosti.

U zmíněných elit je to známka jejich dlouhodobého lidského i socioekonomického selhání a odtržení od „zbytku“ společnosti, z čehož vyplynul jejich egoistický pohled na realitu. Především u nich jde o zkreslené vidění zásadních skutečností a následně změněné vnímání obsahu základních důležitých pojmů, jako je humanismus, slušnost, spravedlnost, pravda, charita, národní zájem atd.

Tato ztráta orientace způsobila iracionální nahlížení na skutečnosti a následné rozumem nepochopitelné a racionálnímu uvažování se vymykající chování a jednání. Bohužel „lidské“ kontrolní mechanismy, které by tento nebezpečný zkrat měly odhalit, dále řešit a eliminovat, naprosto selhaly! Nejbližší „spojky“ mezi elitami a „normálními“ lidmi (nazvala bych je „výkonnými lokaji“), kolaborovaly s elitami a zcela nekriticky se přizpůsobily jejich nastoleným trendům, jež prostřednictví médií šíří dále. Dílo zkázy tak pokračuje!

Dochází k dominovému efektu přenosu absurdních vizí, informací a trendů směrem k překvapené a zaskočené veřejnosti. Efektivní propaganda se obvykle již postará o to, aby veřejné mínění postupně zaujalo ten „správný“ postoj a veřejný souhlas postupně souzněl s tendencemi, jež přicházejí „shora“, tím je legitimizoval a poskytl jim krytí.

Tento bizarní a v důsledku zlovolný konglomerát se pak hrne prostorem jako nezadržitelná mohutná lavina, která smete všechno a všechny, kteří ji stojí v cestě. A tak jsme svědky hrubého a drzého negativního nálepkování a dehonestování kritiků tohoto šíleného protidemokratického a protilidského fenoménu.

Majitelé velkých „humanistických pravd“ již vykolíkovali prostor a určili jediný správný koridor, v kterém je povolena jejich verze „demokratické“ diskuse.

Na závěr bych dodala, že evoluce lidské vynalézavosti, je nekonečná. A to ve svých pozitivech i negativech. A tak jsme opět svědky i účastníky silového i sofistikovaného pokusu ovládnout a zpracovat veřejnost, přimět ji k souhlasu se zcela rozumu se vymykající verzí reality, jež nás tentokrát nabádá odevzdaně akceptovat invazi cizí nepřizpůsobivé civilizace do Evropy, k rezignaci na obranu vlastního teritoria, k rezignaci na obranu národních zájmů a k paralýze základních lidských obranných mechanismů. A to vše za účelem zdánlivě bohulibých cílů.

Zní to šíleně a je to šílené. Zastavme toto šílenství a řekněme mu své NE! Jinak postupně sklouzneme do nové „humanistické“ totality.

Píše paní Misha Julišová na Literárky.cz

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 663 × | Prestiž Q1: 6,08

+8 plus Známkuj článek minus –4

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top