Štítky článku: •  

Nemocná demokracie

Naše současné pojetí demokracie je hluboce destruktivní. Spočívá v neustálém omezování svobody jednotlivce, v podstatě v jeho dehonestaci a pouze účelovém využívání. Mantinely současné demokracie se ustálily v jednoduchém schématu: jednou za čtyři roky provést „demonstraci demokracie“ a pak se ty čtyři roky divit a bát. Pak se třeba pokusit o volbu jiného proudu s výsledkem týmž – čtyři roky se divit a bát.

curajici-chlapecek.jpg (20,070 kiB)
Tohle si o vás myslíme!

V určité naivitě se spoléháme na to, že institut volby dosadí do čela státu intelektuální elity, kastu expertů, která bude usilovat o co nejvyšší průsečík prospěchu a štěstí většiny lidu (ach, jak nerad ten termín „lid“ používám, protože byl politicky překroucen do jiného významu).

Tato zvolená kasta zaštítěná autoritou svých úřadů však nemá nutnou protiváhu – tedy okamžitý občanský odpor proti svévoli. Tyto „elity“ nepoužívají demokracii jako mechanismus hledání správných odpovědí, ale jako proces, jímž se jim deleguje moc, která je vcelku bezstarostně a bohatě uživí.

Nelze se divit, že okamžikem zvolení jedinci jakoby zblbnou neomezenou mocí. Dochází u nich k absolutnímu odtržení od reality, zapomnění faktu, že jsou jejich noblesní platy a náhrady financovány ze zdrojů lidu – jakkoliv proporčně, či neproporčně. Že jsou pouze správci (nedobrovolně) svěřeného majetku a musí se zodpovídat osobně z každé zbytečně vydané koruny a z každé chyby, které se ve svěřeném úřadu dopustí. Opakuji: osobně a neprodleně!

(Zde byl původně hluboký odsudek Dr. Peckové za včerejší výroky. V okamžiku, kdy jsem přečetl celý záznam a ne jen interpretovanou verzi médií, odstranil jsem jej. 10:58) Omlouvám se.

Demokratický mechanismus může fungovat jen tehdy, pokud si voliči dokážou vymoci v krátkém časovém horizontu tu správnou politiku, resp. odmítnout politiku nepřijatelnou.

Důsledky absence tohoto mechanismu vidíme v podstatě denně: prakticky vše, co se nám tu zde dnes nabízí už není volitelné. Jde o typickou ukázku odtrženosti politických stran od reality. O to, že politické strany se chovají v podstatě jen jako podnikatelské subjekty. Prodávají masivní a drahou reklamou sliby, sliby a sliby. Aby pak po volbách zkasírovaly značné prostředky od státu, volební sliby zapomněly, nebo překroutily do opaku.

Vede to ještě k jedné vážné otázce: jak je možné, že jakýsi politický subjekt jménem LIDEM může být zastoupen v parlamentu a dokonce ve vládě??? Takovýto subjekt ve volbách nekandidoval, neprošel sítem voleb, nikým nebyl volen, nemá žádnou členskou základnu a jeho „program“ byl zkonstruován až dodatečně? Ani toto není demokracie, ale pouze mocichtivost několika jedinců.

Je naprosto nezbytné změnit systém vládnutí. Ale není to tak jednoduché, že se jen smete současná klika oligarchů a místo ní nastoupí klika jiných. Řešení je v tom, donutit tuto současnou vládu a parlament přijmout zásadní změny legislativy i ústavy tak, aby nebylo možné demokracii pouze zneužívat, ale aby bylo nutné demokracii odpovědně sloužit. Návrhů řešení existuje dost. Stačí se rozhlédnout po netu.

V podstatě můžeme hovořit o dekadenci současné politiky (i společnosti) vinou nedemokratické demokracie, o selhávání elit, protože jsou lži-elitami, které nedokážou řešit ani ty problémy, které samy vytvoří. Neumí řešit vize do budoucna, ale problémy nechávají hnít až do stádia virulence (a pak je pod tlakem času – a jiných vlivů – řeší blbě).

Za současnými etablovanými stranami (s minimem členů) už totiž v podstatě nestojí skoro žádní voliči, protože se v jejich programech nemohou věrohodně najít, pokud nejsou politickými dogmatiky. Stejně jsou pak po volbách oklamáni a podvedeni. A volí se v podstatě truc systémem. Vy nám facku? My vám větší! Fackovací demokracie!

Lidé se neidentifikují se systémem, v němž žijí. Nejen v Česku. Systém jim nedovede přinést to, co od něj očekávají, ale stojí to čím dál více peněz a výpověď dát nelze!

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 1 556 × | Prestiž Q1: 14,81

+29 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top