Štítky článku: •  

Neobhajujme neobhajitelné

Často slýcháme, že nějakým způsobem se dotýkat platů a celkových příjmů volených zástupců je čirý populismus. Na straně druhé, že platy poslanců jsou vzhledem ke kvalitě jejich práce neobhajitelné. Zkusme se na tato čísla podívat podrobněji a vyvodit z nich nějaký závěr.

Nejprve tedy nějaký vhled do problému:

„Platové poměry poslance a jeho další nároky stanoví zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu. Platí též pro 22 českých poslanců volených do Evropského parlamentu. Podle tohoto zákona byl v roce 2011 základní plat poslance 56 tisíc Kč, takový však pobírala jen menšina poslanců, protože se významně zvyšuje všem předsedům i místopředsedům 17 sněmovních výborů, 40 podvýborů, 5 poslaneckých klubů, 7 komisí a 6 delegací, stejně jako 3 místopředsedům a 1 předsedkyni Poslanecké sněmovny. Například plat předsedy podvýboru činil 67 tisíc Kč, předsedy výboru 79 tisíc Kč a předsedkyně Poslanecké sněmovny 150 tisíc Kč.

Navíc do platu nejsou započítány náhrady výdajů a naturální plnění, které jsou např. ve srovnání se soudci poměrně hojné. Každému poslanci byly totiž v roce 2011 vypláceny měsíční paušály na reprezentaci ve výši 8 tisíc Kč, paušály na dopravu ve výši 20 až 31 tisíc Kč (podle vzdálenosti místa bydliště od Prahy) a prokázané výdaje na asistenta až do 13 tisíc Kč. Kromě toho jsou jim např. hrazeny výdaje na ubytování a stravování při zahraničních i tuzemských cestách. Co se týče naturálních plnění, pak každému poslanci náleží zdarma ubytování v Praze, pokud zde nemá trvalé bydliště, a přiměřeně vybavená kancelář v jeho volebním kraji. Předsedům výborů, poslaneckých klubů a delegací navíc náleží služební auto bez řidiče, předsedkyni i místopředsedům Poslanecké sněmovny služební auto s řidičem a také služební byt. Vzhledem k tomu nejnižší možný příjem poslance v roce 2011 sice činil 84 tisíc Kč, ovšem průměrné celkové měsíční výdaje na jednoho poslance i bez pojištění byly ve výši už 220 tisíc Kč.

Tento zavádějící a nepřehledný stav navrhl v květnu 2011 změnit poslanec Pavel Suchánek (ODS), který v tom navázal na předchozí snahy bývalého předsedy Poslanecké sněmovny Miloslava Vlčka (ČSSD) a senátora Jaroslava Kubery (ODS). Podle jeho návrhu byl mohl být schválen jednodušší zákon a poslanci by tak sice pravděpodobně pobírali plat ve výši až 230 tisíc Kč měsíčně, ovšem již by neměli nárok na žádné další náhrady, takže by šlo o definitivní částku jejich měsíčního příjmu.“

Tolik uvádí Wikipedie.


Celkově tedy můžeme dopočítat částku 44 miliónů měsíčně, resp. 528 mio ročně, kterou vynakládáme jen na reprezentanty dolní sněmovny. Soudci nejsou zahrnuti, ani prezident, ani Senát. Cena práce těchto 200 zastupitelů se mi zdá být nesmyslně nadhodnocená vzhledem k zákonným zmetkům, které produkují, k absencím v jednáních sněmovny a nakonec i k životní úrovni většiny obyvatel této země. A to vůbec nezmiňuji naprosto nepřijatelný souběh funkcí u některých ministrů, tedy souběžnou pozici v moci výkonné a zákonodárné.

Ale podívejme se na rozbor tabulky poslaneckých náhrad (to jsou bonusy nad hodnotou standardního poslaneckého platu) jak je uveřejňuje např. zpravodajský server aktualne.cz: tzv. náhrady se poslancům poskytují v několika kategoriích: reprezentace a stravné, cestovné, administrativní a odborná práce, pronájem poslanecké kanceláře a vybavení, ubytování, služby asistentů a ceny za telefon a internet.

Kapitola první – reprezentace a stravné

Když pominu, že peníze na reprezentaci a jídlo si lidé většinově platí ze své čisté mzdy, zdá se mi nemravné privilegovat jednu sortu lidí tím, že na to dostávají speciální příspěvek z veřejných zdrojů (nehledě k faktu, že jejich stravovny jsou cenově dotovány opět z veřejných zdrojů).

Ale rozeberme si loňské údaje adresně: kromě ministrů, kteří na takovouto náhradu nemají nárok (Pospíšil, Dobeš, Kalousek, Drábek, Schwarzenberg, Heger, Nečas), toto právo měl kupříkladu Besser. Celkově na tyto náhrady bylo vynaloženo téměř 20 mio, v průměru 98 tis. na poslance. Z této kapitoly vůbec nečerpali:

 • ODS — Jiří Pospíšil
 • VV — Josef Dobeš
 • TOP09 — Miroslav Kalousek
 • TOP09 — Jaromír Drábek
 • TOP09 — Karel Schwarzenberg
 • TOP09 — Leoš Heger
 • ODS — Petr Nečas

Zarážející je, že zatímco částka na hlavu je v průměru kolem 99 tisíc, Vlasta Parkanová, Kateřina Klasnová a Lubomír Zaorálek však mají v absolutních číslech nárok na 336 tisíc a Miroslava Němcová na plných 361 tisíc. A na straně druhé třeba Tomáš Chalupa z ODS získal právo jen na nějakých 4 300 korun. Tak nějak zůstává rozum stát.

V průměru byla tato kapitola čerpána z 97,03 %, medián ukazuje 100% čerpání.

Kapitola druhá – cestovné

Cestovné si nechali proplatit téměř všichni poslanci ve 100% výši, kromě ministrů.

V průměru se jednalo o částku 271 tisíc na poslance, úhrnem 54 mio.

Kapitola třetí – administrativní a odborné práce

Při naprostém vědomí, že tam se schovají všichni bratranci a sestřenice, zůstanu u čísel:

Nejméně vyčerpali:

 • ODS — Petr Nečas — 2,35%
 • ODS — Vladislav Vilímec — 11,60%
 • TOP09 — Daniel Korte — 13,66%
 • TOP09 — Leoš Heger — 15,91%
 • TOP09 — Vlasta Parkanová — 26,16%
 • TOP09 — Zdeněk Bezecný — 27,23%
 • ODS — František Sivera — 27,83%
 • TOP09 — Rom Kostřica — 37,04%
 • TOP09 — Karel Schwarzenberg — 37,12%
 • ODS — Jan Pajer — 37,86%

V průměru se tato kapitola čerpá z 90,87 %, medián ukazuje číslo 99,77 %.

Kapitola čtvrtá – Pronájem poslanecké kanceláře a vybavení

Čerpáno v plné výši až na tři výjimky (Boris Šťastný (ODS), Jan Florián (ODS) a Pavel Bém (ODS).

V průměru 278 tisíc, úhrnně 55,5 mio.

Kapitola pátá – Ubytování

102 poslanců vůbec nečerpalo. (A koliduje mi to s výše zmíněným právem na bezplatné ubytování v Praze.) 20 % poslanců té možnosti využilo v průměru na 85 %. Zbytek čerpal 100%.

Průměr říká 46,9 %, střední hodnota je však nulová!

Kapitola šestá – služby asistentů

I sem se vejde hodně kamarádíčků, dokonce asi nejvíce. Tak čísla:

22 poslanců tuto kapitolu dokonce přečerpalo (kolem 5,25 %). Ale pan Václav Klučka z ČSSD ji vyčerpal jen z 54,81 %!

V průměru 430 tisíc, souhrnně 86 mio.

Kapitola sedmá – telefony a internet

Někteří ta média snad ani nepoužívají, anebo (ke cti jim) si je platí ze svého.

 • ODS — David Šeich — 0,00 %
 • VV — Vít Bárta — 0,00 %
 • TOP09 — Miroslav Kalousek — 1,24 %
 • ODS — Jiří Pospíšil — 5,07 %
 • ČSSD — Jaroslav Foldyna — 5,42 %
 • ODS — Petr Nečas — 13,88 %
 • ODS — Vít Němeček — 18,62 %

V průměru tuto kapitolu čerpá 72,56 % poslanců, medián ukazuje podobných 76,96 % konzumentů. V průměru jde o 89 tisíc na poslance, celkově o 16,8 mio.

Shrnutí

Pokud uděláme nějaké shrnutí napříč osobnostmi, nejmenší hlad po státních náhradách a penězích lze markantně dokladovat u Petra Nečase. Využil tyto náhrady jen z 66 %. (Je ovšem otázka, jaké má náhrady ministerské.) Lze vyčíslit, že snaha a ochota šetřit státní finance je nepatrná u 126 poslanců PČR, protože osobní zisk je jim bližší.

Politicky to můžeme shrnout tak, že (pro mne překvapivě) nejvíce šetřila v průměru na náhradách ČSSD – nevyplýtvala ve svůj prospěch 2,3 % nároků. Nejvíce z těchto nároků těžila KSČM, VV a nezařazení.

Tak Vám to snad něco napoví. Grossů, Paroubků, Topolánků, Řebíčků, Dalíků, Bartáků, Palasů, Romanů, Rittigů, Březinů, Bémů, Janoušků a tak dál už bylo dost. Opravdu dost!

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 1 847 × | Prestiž Q1: 20,52

+54 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top