Štítky článku: •  

Soudruh Hitler byl socialista a tady je důkaz

Argumentum ad Hitlerum dnes vypadá tak, že kdokoli projeví náznak patriotismu, je hned označen za nacistu. Protože nacisté byli nacionalisti, áno? Jenže nacisté byli zároveň socialisté. Takže podle téže logiky bychom za nácka měli označovat i každého, kdo chce zdravotní pojištění?

První sociální stát v Evropě

NSDAP sice měla bohaté sponzory z průmyslu. Tak jako je má i ČSSD nebo americká levice (Obamovi Demokraté). To z NSDAP ale nedělá pravicovou stranu. Hitler vyhrál demokratické volby se ziskem 33 % hlasů. A vyhrál je se socialistickým programem, který si kdokoli můžete přečíst (25 programových bodů z roku 1920).

Pro antisemity byl kapitalismus jen výtvor židovských bankéřů jako Rotschildové. Hitlerův prvomájový projev 1927 to řekl jasně: „Jsme socialisté. Jsme nepřátelé dnešního ekonomického systému a jeho vykořisťování slabých, nespravedlivých platů, hodnocení lidské bytosti podle majetku místo podle práce. Jsme odhodláni tento systém zničit za všech podmínek.“

deutsche-arbeitsfront.jpg (7,521 kiB)
Znak nacistických odborů
Deutsche Arbeitsfront

Goebbelsův leták „Die verfluchten Hakenkreuzler“ pak totéž zopakoval v roce 1932 před volbami: „Je na čase, aby buržoazie opustila jeviště dějin. Její místo zaujme pracující třída, která byla dosud utlačována…“ Mluví takhle pravicová strana?

Národně socialistická německá dělnická strana (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) — to nezní moc pravicově. Víte, že se nacisté vzájemně oslovovali soudruhu (Parteigenosse)? Možná mávnete rukou, že KLDR či NDR také měli v názvu slovo „demokratická republika“, ale byly to diktatury. Jenže nacisté byli socialisty nejen slovem, ale i činem. Vybudovali první sociální stát v Evropě.

Není pravda, že nacisté zrušili odbory, jak se občas dočtete. Pouze rozehnali ty odbory, které ovládali jejich političtí protivníci. Náhradou vytvořili masivní státní odborovou organizací Deutsche Arbeitsfront, asi jako bylo později naše ROH.

Dnes se všude tvrdí, že nacisté byli „krajní pravice“. To je dost prapodivný názor, protože tato údajná pravice:

  • Zavedla progresivní zdanění
  • Zavedla 8hodinovou pracovní dobu
  • Zavedla placenou 4týdenní dovolenou
  • Zavedla placené přesčasy
  • Zavedla pracovní přestávky
  • Zaměstnanec už nemohl být propuštěn na hodinu bez udání důvodu
  • Nacisté zavedli levné odborové rekreace pro dělníky (Kraft durch Freude)
  • Firmy musely zlepšit pracovní podmínky dělníků (program Schönheit der Arbeit), tj. zavést závodní kantýny, bezpečnost práce atd.
  • Dali práci nezaměstnaným, kteří se museli zapojit do programu veřejných prací (Reicharbeitsdients), například výstavba dálnic. Tehdy koloval vtip, že aby dal lidem práci, Hitler má v plánu natřít Černý les na bílo, položit linoleum v Polském koridoru a narovnat Křivé jezero.

Že prý měli nacisté pro sociální politiku dočista jiné důvody než lásku k pracujícím? Že si tak jen kupovali hlasy, aby se udrželi u koryt? To lze říct o každé levicové straně. Hitler to samé prohlašoval o marxistech.

Že nacistické státní odbory nebyly skutečné odbory? Protože nešlo o demokratickou samosprávu a dělníci neměli právo na stávku? Pokud tomu věříte, tak musíte pokládat za pravicový režim i komunistické Československo. Protože totéž se dá říci o ROH.

Že nacisté jsou socialisté, na to upozorňovali už Adolfovi současníci. Zejména ekonomové von Mises a Friedrich von Hayek, který o tom napsal celou knihu (Cesta do otroctví).

Keynesova třetí cesta

gotz-aly.jpg (29,112 kiB)
Götz Aly

Lze vypočíst spoustu důkazů, že Hitler nebyl marxista. A co má být? Cožpak každý socialista musí být marxista? Pokud vím, ČSSD také neplánuje všechno znárodnit. To z nich ještě nedělá pravici. Hitlerův ministr hospodářství Hjalmar Schacht se řídil podle levicového ekonoma Meynarda Keynese, který rozhodně nemá s pravicí nic společného. V předmluvě k německému vydání své „Všeobecné teorie zaměstnanosti“ Keynes sám uznal, že nacistický systém odpovídá jeho teorii (viz).

Někteří náckové jako Strasser (SA) sice chtěli znárodňovat, ale Hitler to odmítl. Odradila ho odstrašující ruská zkušenost. Sám Lenin uznal, že znárodněná ekonomika nefunguje a navrhoval zařadit zpátečku (NEP: nová ekonomická politika). To ale z Lenina ani Hitlera nedělá pravici. Hitler se zkrátka pokoušel o třetí cestu mezi kapitalismem a bolševismem.

Hitler na otázku, proč neznárodňuje, odpověděl: „Co na tom záleží, když se musejí podřídit disciplíně, před kterou nemohou uniknout? Pro mě za mě ať si vlastní půdu a továrny jak libo. Důležité je, že je to Stát a Strana, kdo nad nimi má absolutní moc, ať už nad vlastníky nebo pracovníky. Nic z toho není důležité. Náš socialismus jde hlouběji. Vytváří vztah mezi jednotlivcem a státem, vytváří národní společenství. Proč plýtvat silami na znárodnění bank a továren? My socialisujeme lidské bytosti.“ Totéž byl mohl říci předseda Evropské komise dnes. EU také neznárodnila cukrovary, přesto jim diktuje výrobní kvóty.

Však Führera obdivoval i mladý J. F. Kennedy. Navštívil Hitlerovo sídlo v Berchtesgadenu a byl uchvácen. „Dnes Hitlera kdekdo nenávidí, ale za pár let se z něj stane jedna z největších osobností, jaké kdy žily… Má v sobě něco, co z lidí dělá legendy.“ Kennedyho slavná slova „Ich bin ein Berliner“ v tomto kontextu dostávají docela nový rozměr.

Socialismus a nacionalismus se nevylučují

cesta-do-otroctvi.jpg (11,249 kiB)
Cesta do otroctví

Pro antisemitu Hitlera byl kapitalismus jen výtvor židovských bankéřů jako jsou Rotschildové. Představa, že Adolf byl obhájce kapitalismu, je k popukání směšná.

Je sice pravda, že nacisté pronásledovali různé socialisty a komunisty. Ale to nic nedokazuje. Stalin se také pohádal s Trockým a je snad kvůli tomu trockismus pravice? Maoistická Čína byla na pokraji války se Sovětským svazem a pravici to z ní nedělá. Komunisti se do vězení zavírali i vzájemně (seděl Svoboda i Husák). Socialisti se mezi sebou rvali každou chvíli. Jen si přečtěte jedovaté Marxovy výlevy na adresu kolegů ze socialistického hnutí. Že Hitler rozpustil sociální demokracii? Totéž udělala i naše KSČ. Dělá to z ní snad pravici?

Schválně jestli uhodnete, proč byl antisemita Hitler proti marxistům. Marxův dědeček byl rabín. Rosa Luxemburgová byla židovka. V čele německých sociálních demokratů a německých odborů byla spousta židů. Karl Kautsky, Eduard Bernstein a další. Také ve vedení bolševiků to bylo samý žid. Trocký se vlastně jmenoval Bronstein. Kameněv byl vlastně Rosenfeld. Zinovjev byl vlastně Apfelbaum. Leninův děda byl konvertovaný žid Israel Blank. Pro Hitlera byl Sovětský svaz zkrátka židovská supervelmoc usilující o židovsko-bolševickou světovládu.

Dnes je v módě každý nacionalismus automaticky nálepkovat jako „krajní pravici“. Jenže nacionalistické názory byly odjakživa běžné i na levici. Bedřich Engels byl proto, aby Němci napadli Francii a dobyli zpět druhý břeh Rýna (viz). Marx byl sám antisemita jako poleno (přečtěte si jeho Židovskou otázku, 1844). August Bebel, zakladatel německé sociální demokracie, si stěžoval, že antisemitismus je „socialismus nevzdělanců“ (Socialismus des bloeden Mannes). I Stalin nakonec propadl antisemitské paranoie a bál se, že ho chce zabít „spiknutí židovských lékařů“. To z něj ale nedělá pravičáka. Však i dnešní socialisté se umí pěkně rozohnit na adresu Izraele.

Proč je pro levici tak těžké si přiznat, že i socialista může být násilník, antisemita či nacionalista? Proč se neřekne pravda?

Vítězslav Kremlík, blog.idnes.cz


LITERATURA

Většinu této analýzy jsem čerpal z brilantní studie australského psychologa John Joeph Raye PhD. Doporučuji přečíst: jonjayray.tripod.com/hitler

Popírači Hitlerova socialismu:

Vyvraceči mýtu o Hitlerově pravicovosti:

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 1 191 × | Prestiž Q1: 7,16

+9 plus Známkuj článek minus –3

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top