Štítky článku: •  

Minimální mzda: nač plnit splněné?

Na Slovensku se začíná roztáčet další kolo zvyšování hranice mzdy, pod kterou je zakázáno pracovat. Konfederace odborových svazů SR již prohlásila, že by si uměla představit minimální mzdu na úrovni 442 eur, tedy její meziroční zvýšení o 37 eur.

Mezi důvody tohoto radikálního zvýšení o více než devět procent mají být pozitivní makroekonomický vývoj, snaha dostat čistou minimální mzdu nad příjem na hranici chudoby a snaha, aby minimální mzda činila 60 procent průměrné mzdy v ekonomice.

Máme dobré zprávy pro konfederaci! Všechny jejich důvody na zvyšování minimální mzdy jsou buď již skutečně splněny, nebo ve skutečnosti nejsou důvodem pro její další zvyšování.

Začněme makroekonomickým vývojem. Za poslední čtyři roky (2013 — 2016) vzrostla cenová hladina kumulativně o 0,7 procenta. To jinými slovy znamená, že o tolik vzrostly náklady na život zaměstnanců (i těch s minimální mzdou).

A zároveň v takové nízké míře tlačila inflace na zvyšování cen podnikatelů. Na druhé straně po dobu těchto let politici skrze zvyšování minimální mzdy zvýšili cenu práce zaměstnavatelům téměř o 13 procent (po odečtení odpočitatelné odvodové položky). To je nesrovnatelný rozdíl.

Takový makroekonomický vývoj však nepřinesl problémy jen soukromému, ale paradoxně i veřejnému sektoru.

Například Slovenská pošta nedávno oznámila plán zvyšovat ceny svých služeb o více než devět procent, aby mohla pokrýt — jejími slovy — „ekonomicky oprávněné náklady“. Podle portálu Platy.sk mají poštovní doručovatelé v průměru mzdu 462 eur. Z toho vyplývá, že pošťáci patří do prvního nebo druhého pásma minimální mzdy.

Problém se týká i zdravotnictví, kde nemocnicím vznikají výpadky v rozpočtech právě pro růst mzdových nákladů. Veřejný sektor však dokáže tyto problémy řešit poměrně jednoduše. Může buď jako monopol zvýšit ceny, nebo sáhnout do veřejného rozpočtu. Takové možnosti však nemá například hoteliér v Revúcej.

Dalším důvodem růstu minimální mzdy má být snaha dostat čistou minimální mzdu nad příjem považovaný za hranici chudoby. Tento problém je však již vyřešen. Podle statistik EU SILC v roce 2015 byla na Slovensku hranice chudoby na úrovni příjmu 346,5 eura.

Pokud se i tato hranice letos zvýší o stejnou částku jako loni, dosáhne 352,5 eura. Při současné minimální mzdě (405 eur) je však již dnes čistá mzda zaměstnance na úrovni 355 eur. To, co může obyvatel Slovenska dostat pod hranici chudoby, je spíše ztráta zaměstnání (pro některé paradoxně) právě z důvodu zvyšování minimální mzdy.

Posledním důvodem má být snaha dostat minimální mzdu na úroveň 60 procent průměrné mzdy v ekonomice. Tento požadavek má dva metodologické nedostatky. V první řadě je průměr zkreslujícím číslem a lepší představu o mzdách poskytuje medián (střední hodnota). Zadruhé je třeba dívat se na jednotlivé regiony samostatně, ne na celé Slovensko.

Po těchto úpravách zjistíme, že minimální mzda dosáhla 60 procent mediánové mzdy již v roce 2015 (před letošním zvýšením o 25 eur). A to konkrétně v Nitranském (61 procent) a Prešovském kraji (64,6 procenta). V Banskobystrickém kraji se již této hranice dotýká (59,1 procenta). Tedy v regionech s vysokou nezaměstnaností (9,7, 14,8 a 15,5 procenta). Navíc tento podíl v čase roste (!).

V roce 2011 byla minimální mzda 51 procent mediánové mzdy, v roce 2015 je to už 55 procent. A znovu opakujeme, to vše před letošním zvýšením na 405 eur.

Podívejme se na závěr na jeden důvod, pro který by se mělo zvyšování minimální mzdy zastavit. Je jím číslo 142 tisíc. To je počet lidí, kteří jsou nezaměstnaní více než dva roky, ale přitom si stále aktivně hledají práci. Ve srovnání s ostatními zeměmi EU je u nás toto číslo extrémně vysoké (skoro polovina nezaměstnaných). A právě tito lidé jsou doslova vyřazeni z trhu práce zákazem pracovat za nižší než politiky stanovenou mzdu. Právě toto jsou lidé, na které by se měl brát ohled při jakémkoliv návrhu na zvyšování minimální mzdy.

Píše pan Róbert Chovanculiak na slovenském Dôležité.sk

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 484 × | Prestiž Q1: 4,14

+2 plus Známkuj článek minus –2

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top