Štítky článku: •  

Neomarxismus a neziskovky

Jsme pravicová strana. Jsme pravice bez přívlastků, pravice vracející se ke kořenům. Náš étos, to je svobodný a silný jedinec ve svobodné a silné společnosti. Nevěříme v kolektivismus, nevěříme v socialismus. Nevěříme, že společnost má být šedivým davem, žijícím pod knutou ideologií ve strachu z budoucnosti. Pohrdáme spasiteli, jejichž skutečným cílem je jen zotročit ostatní, podřídit si je a použít jako hostitele vlastního parazitismu. Našimi soudci budou naše děti, ne samozvaní hlasatelé moralistických mýtů. Budoucnost píše každý z nás, každý sám o sobě a pro sebe, svým svobodným životem a svou vlastní cestou. Osobní úspěch jedince je součástí úspěchu všech. Svoboda a Síla

Proč se stalo pro většinovou společnost silně podezřelé, být tzv. aktivistou?

Jednoduchá odpověď.

Na rozdíl od nedávné historie, tito mladí lidé už dnes nepoukazují na to, co se jim nelíbí na oficiální vládní politice ale naopak.

Jsou dnes provládními pohůnky placenými z fondů a daní.

A jejich ideologie je směruje proti většinové občanské společnosti s vládou a provládními levicovými organizacemi za zády.

Stali se předvojem oficiální státní a EUříšské politiky.

Vlastně tady už něco podobného a obdobně sponzorovaného bylo. Také byli součástí politiky jedné velké socialistické strany.

Nosili, tuším, všichni stejné podkolenky.

Robert Vlach

s-a-s.png (5,901 kiB)
S-A-S

Kdysi dávno, přesněji v roce 2001, jsem se náhodou setkal na cestách s tehdejším pokladníkem Unie svobody. Unie svobody byla odštěpenecká politická strana, která se oddělila od ODS. Byli v ní lidé, kteří vlastně do ODS a k pravici nikdy mentálně nepatřili, jako Jan Ruml a další. To teď není podstatné, mluvím o tom kvůli něčemu jinému.

Tehdy jsem se s tím pánem, politiky znalým, bavil celý dlouhý večer. Vysvětloval mi věci, jimž jsem sice technicky rozuměl, ale považoval je za cosi esoterního, bez dopadu na reálný svět, jak jsem ho tehdy znal.

Jednou z těch věcí byly politické neziskové organizace. „Evropská unie jejich dotováním prakticky korumpuje mladou generaci, aby neměla autentické politické požadavky,“ vysvětloval mi tehdy ten chlápek. „Mladí, zvláště ti z kritických oborů, jdou po vysoké škole do neziskové organizace. Tady jsou korumpováni jednak finančně, hlavně však ideologicky. Je jim stále podsouváno, že nyní pracují na veledůležitém místě, že na nich stojí svět. Jakmile v takové organizaci překročí třicítku, stávají se z nich jinak nepoužitelní lidé.“

Finanční korupce v neziskovkách je právě jen tak vysoká, aby mladý člověk nemohl samostatně existovat. Pracovní praxe neziskových organizací nevytváří žádné zkušenosti a znalosti použitelné na reálném trhu práce. A brainwashing láduje do hlavy svých obětí přesně tu socialistickou ideologii, jakou si mocní přejí.

Dnes se to esoterické strašidlo z bruselských mýtů a pražských pověstí dokonale zhmotnilo. Ano, tak to funguje, ví už každý z nás. Jsme konfrontováni s umělým světem umělých neziskových lidí, vychovaných, zmanipulovaných a placených za konformitu se systémem. Představují první z generací, které se autenticky nebouří. Mladí bez revolty, bez odporu, mladí povolně stavějící nový svět. Socialistický svaz mládeže po bruselském způsobu.

Unie je stvořila, unie je vypěstovala, unie je jejich pánem. Byli lidé, kteří to věděli už před dvaceti lety. A věděli, kde je ten pramen, z něhož rostou. Jsou to peníze.

Kdo chce zničit zlo, musí ho vyvrátit z jeho kořene. Kořenem tohoto zla je veřejné financování nevolených politických spolků. S tím stojí a s tím také padnou.

Svoboda a síla po podzimních volbách zruší všechny dotace pro politické spolky z úrovně Jihomoravského kraje. Nevstoupíme do žádné koalice, která by tento bod neměla v programovém prohlášení, a u níž nebudeme mít jistotu, že je schopna jej uskutečnit.

Bude to tvrdý úder. Nejen v rovině finanční; nejtvrdší bude v rovině politické. Celý jeden kraj odmítne neomarxismus. Celý jeden kraj jasně řekne, že nevolené politické struktury nesmí být financovány z veřejných peněz.

Přijměme ten princip. Je to princip ochrany demokracie, který musí postupně přijmout celá země, chce-li demokracii zachovat. Někdo a někde s tím musí začít. Je nás na Jižní Moravě téměř milion, milion oprávněných voličů. Řekněme — už ani korunu z našich daní pro politické neziskovky. Buďme-ti první, co je zastaví. Buďme ten první milion.

Píše na FCB pan Viktor Lošťák

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 552 × | Prestiž Q1: 5,54

+3 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top