Štítky článku: •  

Sto let zdravotnického fašismu v USA (1/2)

Před sto lety, 16. dubna 1910, dokončil president Carnegie Foundation Henry Prichett Flexnerovu zprávu.[1] Žádný jiný dokument neměl tak významný efekt na Americké zdravotnictví. Tento dokument odstartoval cestu za jeho zničením, vedoucí až k nedávno schválenému (a výsměšně nazvanému) Patient Protection and Affordable Care Act (PPACA), též známý jako „Obamacare“. Flexnerova zpráva může být přesně pochopena pouze v kontextu, který k ní vedl.

fascism.jpg (6,993 kiB)
Fascism

Volnotržní zdravotnictví nezačalo ve Spojených státech v roce 1776 s revolucí. Mezi lety 1830 a 1850 byly licenční zákony a regulace uvalené v koloniálním období obecně zrušeny nebo ignorovány. To bylo způsobeno rostoucí popularitou eklekticismu (1813) a homeopatie (1825) oproti mainstreamové medicíně (alopatii), která v tu dobu představovala i například pouštění žilou a vysoké injekční dávky kovů a kovových sloučenin obsahujících rtuť a antimon.[2]

Eklektikové vyzdvihovali přírodní léky, odpočinek na lůžku, parní lázně, zatímco homeopati zdůrazňovali rozdílné léky v malých dávkách (aby se tělo vyléčilo pokud možno samo), zlepšenou stravu a hygienu a omezení stresu. Nejhorší, co tyto léčby vyprodukovaly, byly alergické reakce či nezlepšený stav. Není tedy překvapivé, že tyto metody byly lidmi preferovány před hrůzným krvácením a injekcemi kovů alopatické medicíny, která zabila velké množství pacientů.

V roce 1860 praktikovalo ve Spojených Státech lékařství více než 55 000 lékařů, což bylo jedno z nejvyšších čísel na světě přepočteno per capita (okolo 175 lékařů na 100 000 lidí).[3] V roce 1870 bylo ve Spojených státech zhruba 62 000 lékařů[4], z nichž zhruba 5300 byli homeopati a 2700 eklektici.[5] Výuka byla početná a levná, a nástup na většinu uznávaných škol nebyl obtížný. Většina škol byla soukromně vlastněná. Licence k vykonávání profese nebyly nezbytné ani vynucované a kdokoliv si mohl otevřít ordinaci.[6]

Tak jako mytický Hollywoodský portrét amerického „Divokého západu“ je místem, kde se obyvatelé každého města navzájem zabíjejí v každodenních přestřelkách, je období volnotržního zdravotnictví v Americe překrouceno jako období, kdy byla města zaplavena cestujícími šarlatány předepisujícími nebezpečnou léčbu, která hubila občany po tisících. Organizovaná mainstreamová medicína zkonstruovala tento mýtus, ale jak bylo výše poznamenáno, byla to právě ona, která zabíjela velké množství lidí kvůli pouštění žilou a píchaní kovů do těla a nikoliv homeopati a eklektici.[7] A to je důvodem, proč trvalo mnoho času a úsilí než si jakýkoliv léčitel vydobyl široce uznávanou důvěru typické americké komunity 19. století. Veřejnost en masse slepě hltající hadí jed vyndaný ze špinavé cestovní tašky karnevalového stanu je čirá legenda.

Ačkoliv eklektici a homeopati tvořili pouze 13 % všech praktikujících lékařů[8], způsobili alopatům značné ztráty příjmů. Alopaté se začali organizovat na úrovni států, aby mohli použít koercitivní moc vlády nikoliv pouze k brutálnímu omezení (pokud ne rovnou zakázání) eklektiků a homeopatů (a škol, které je učily), ale také k omezení celkového počtu praktikujících alopatů, aby tak výrazně zvýšili svoji prestiž a příjmy.[9]

American Medical Association (AMA) byla zformována již v roce 1847 Nathanem Smithem Davisem. Davis pracoval v Medical Society of New York a zabýval se licencemi a vzděláním. Zatímco záminkou vždy byly rigoróznější standardy, které měly směřovat k efektivní léčbě, zabýval se Davis spíše zamítáním pokroku. Nebylo tedy překvapivé, když v roce 1870 dokázal Davis úspěšně zakázat doktorkám a černošským doktorům stát se členy AMA.[10]

AMA zformovala Council on Medical Education v roce 1904 jako nástroj k umělému omezování vzdělání.[11] Nicméně střet zájmů AMA byl příliš zřejmý. A to je právě doba, kdy nastupuje Abraham Flexner a Carnegie Foundation. Flexnerův starší bratr Simon byl ředitelem Rockefeller Institute for Medical Research a doporučil svého bratra Abrahama na danou pozici v Carnegie. Abrahamovo přijetí této role byla perfektní symbiózou jejich zájmů. Touhou Carnegie bylo pokročit k sekularizmu skrz vyšší vzdělávání a tak viděla agendu AMA pro tento cíl jako příznivou. Rockefellerovi mecenáši byli spolčeni s alopatickými výrobci léků a nesnášeli soukromé školy, které nemohly být kontrolovány státem ovlivňovanými nadacemi. Nakonec se dostala AMA v Carnegie do popředí.[12]

Nejen, že nebyl Abraham Flexner nikdy alopatickým lékařem, nebyl ani široce známou autoritou na vzdělávání[13], nehledě na to, že dokud nenastoupil v Carnegie, nikdy nenavštěvoval lékařskou školu. Jeho zpráva byla ve skutečnosti již napsána, jelikož to byla v podstatě nepublikovaná zpráva AMA týkající se lékařských škol ve Spojených státech z roku 1906. Dále měl Flexner jako spolupracovníka z AMA N. P. Colwella, který měl zajistit, že inspekce dojde k předem dohodnutým závěrům. Flexner poté strávil nějaký čas v centrále AMA v Chicagu, kde připravoval svoji část práce.[14]

Bez ohledu na tyto skandální podmínky, za kterých zpráva vznikla, ji státní zdravotnické rady a legislativci použili jako základ k uzavření lékařských škol. Za dob Flexnera existovalo 166 lékařských škol, zatímco ve 40. letech 20. stol jich bylo pouze 77 — snížení o 54 %.[15] Většina malých venkovských škol byla uzavřena, a pouze dvěma černošským školám bylo dovoleno zůstat v provozu.[16] V roce 1963 navzdory pokrokům v technologiích a obrovskému nárůstu poptávky byl vlivem této zprávy omezen počet doktorů na sto tisíc obyvatel Spojených států na 146, tj. na stejnou úroveň, jaká byla v roce 1910.[17] Ze zhruba 375 000 lékařů bylo v roce 1977 pouze 6300 černochů, tj. 1,7 %.[18]

Zatímco příjmy a prestiž lékařů dramaticky vzrostla, vzrostl stejně tak i objem práce. Dolinsky a Brune (1994) píší, že doktoři byli za časů vzniku AMA čistě nižší střední třída s příjmy okolo 600 dolarů ročně. To vzrostlo na přibližně 1000 dolarů v roce 1900. Po Flexerově zprávě rostly příjmy skokově vzhůru tak, že v roce 1928 zjistila studie AMA průměrný roční příjem, který činil (na tu dobu) obrovských 6354 dolarů.[19]

Dokonce i během Velké hospodářské krize si lékaři vydělávali čtyřikrát více než průměrný pracující.[20] Průzkum z roku 2009 ukazuje medián platů u rodinných praktických lékařů (spodní hranice) 197 655 dolarů ročně a u specializovaných chirurgů (horní hranice) 641 728 dolarů.[21] Tato čísla jsou pro průměrného Američana omračující dokonce i v dobrých ekonomických časech. Navíc cyklická nezaměstnanost, která s příchodem deprese či recese vyhazuje pracovníky ze zaměstnání téměř ve všech odvětvích, se stala po přijetí Flexerovy zprávy neexistující.

Nicméně ani Flexer nemůže zrušit zákony ekonomie: objem práce v některých oblastech láme vaz, a tak někteří lékaři ani nepřijímají nové pacienty (schválně podívejte se na webu, jak jsou na tom lékaři ve vašem městě — pozn. překladatele). Někteří lékaři zabývající se primární léčbou jsou zabukovaní na dobré dva měsíce dopředu, a pokud nemáte nějaký druh protekce, abyste se tam dostali, nebo si nepřiplatíte za lepší péči, je vaše alternativa při urgentních případech stejná, jako kdyby všichni ostatní jeli pryč na víkend: čekárny, kde budete čekat hodiny, nebo walk-in, kde uvidíte jedno nebo dvě jména doktorů na vývěsní tabuli, ale na ošetření budete čekat velmi dlouho.

Pokračování zítra


[1] Flexner, Abraham. „Medical Education in the United States and Canada: A Report to the Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching.“ Bulletin IV. Carnegie, 1910. 

[2] Hamowy, Ronald. „The Early Development of Medical Licensing Laws in the United States, 1875–1900.“ Vol. 3, No. 1. Journal of Libertarian Studies 3, no. 1.

[3] Data sčítání lidu. Viz také Hamowy.

[4] Data sčítání lidu. Viz také Hamowy.

[5] Chaillé, Stanford E. „The Medical Colleges, the Medical Profession, and the Public.“ New Orleans Medical and Surgical Reporter, květen 1874, str. 818–19. viz Hamowy, p. 105, pozn. 4.

[6] Hamowy, str. 73.

[7] Zatímco zakladatel eklekticismu Samuel Thomson byl farmář, zakladatel homeopatie Samuel Hahnemann byl skutečný lékař, jehož některé náhledy se nakonec zapracovaly do mainstreamové medicíny.

[8] Chaillé.

[9] Jiný pohled, který měl sociolog Paul Starr ve své The Social Transformation of American Medicine (1982, Basic Books, 1982) tvrdí, že eklektici a homeopati spáchali kariérní sebevraždu, když se přidali k alopatům, aby byl znovu nastolen systém licencí. Starr nepovažuje Flexnera jako rozhodující faktor záhuby lékařských škol. Srovnejte s Reubenem Kesselem, „Price Discrimination in Medicine,“ Journal of Law and Economics 1 (říjen 1958), str. 20–53: „Pokud je dopad na veřejnou politiku kritériem úspěšnosti, musí být Flexnerův report považován za jeden z nejdůležitějších, co kdy byly napsány.“

[10] Link, Eugene Perry: The Social Ideas of American Physicians (1776–1976): Studies of the Humanitarian Tradition in American Medicine. Associated University Presses, 1992. viz kapitola 4.

[11] Nedávný článek poznamenává, že údajný nedávný nárůst škol a studentů je podkopáván nedostatečnou nabídkou pozic sponzorovaných Medicare.

[12] Rockwell, Llewellyn H., Jr. „Medical Control, Medical Corruption.“ Chronicles. červen, 1994.

[13] Jeho první kniha The American College: A Criticism, byla publikována v říjnu 1908, přesto se stal členem Carnegie ten samý rok.

[14] Goodman, John C. a Gerald L. Musgrave. Patient Power. Washington: Cato, 1992. viz str. 137–6

[15] Viz Rockwell a též Goodman a Musgrave (konkrétně tabulka na str. 145).

[16] Beck, Andrew H. The Flexner Report and the Standardization of American Medical Education.“ JAMA, 5. května 2004. Html

[17] Goodman a Musgrave, str. 145.

[18] Goodman a Musgrave, str. 147.

[19] Velmi zhruba téměř $ 80 000 z roku 2009.

[20] Wolinsky, Howard a Tom Brune. The Serpent on the Staff: The Unhealthy Politics of the American Medical Association. Tarcher Putnam, 1994. Viz „Rags to Riches“ v kapitole 3.

[21] AMGA Medical Group, 2009. Html.

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 571 × | Prestiž Q1: 5,14

+2 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, spamovat, nebo tapetovat diskuse zcela mimo téma článku, nebo ji zanášet reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top