Štítky článku: •  

Ústavní pořádek ČR

Každý by si měl nejméně jednou v životě (a raději vícekrát) přečíst kompletně dva nejvyšší zákony této země, tj. Ústavu a Listinu základních práv a svobod, jako součásti ústavního pořádku České republiky.

Ústava a související Listina by měla být stabilním a nedvojznačným soupisem základních zákonů státu. Měla by být ideálně velmi stabilní (obtížně měnitelná) po desítky let a měla by vycházet z velmi vysokého konsensu většiny obyvatel.

Kdybych ale měl vyjádřit své pocity, zdá se mi, že naše Ústava byla spíchnuta trošičku horkou jehlou po rozpadu České a Slovenské Federativní Republiky a vyhlášení České Republiky. Řada článků není konsensuální a po zkušenostech z doby trvání České Republiky by možná zasloužila po široké veřejné i odborné diskusi rekodifikaci.

A myslím, že ta nová by neměla pocházet z pera „ústavního odborníka“ Dr. Jičínského, ani z iniciativy vlády, či dokonce z amatérských a politických iniciativ poslanců. Možná bych jako vzor použil ústavu nějakého malého evropského státu a upravil ji podle našich specifických podmínek. Nebál bych se použít i několika nezaujatých zahraničních právníků.

Obdobně je na tom Listina, která vlastně zůstala v původním znění z roku 1992 a nadále ještě pojednává o ČSFR!!! (Hl. 2., odd. 1., čl. 11, 14; Hl 6., čl. 41, 42, 43)

Žáci USA se učí některé pasáže své vlastní Ústavy zpaměti. Udělal jsem si teď bleskový průzkum: z deseti oslovených devět Ústavu ani Listinu nikdy nečetlo, jeden kdysi dávno.

Už preambule naší Ústavy je zbytečně velikášská. Oč jednodušeji (a přesněji) zní preambule Americké Ústavy:

My, lid Spojených států, abychom vytvořili dokonalejší jednotu, nastolili spravedlnost, upevnili domácí klid a zabezpečili obranu země, podporovali růst všeobecného blahobytu a zabezpečili dobrodiní svobody sobě i svému potomstvu, dáváme si tuto Ústavu Spojených států amerických.

Příliš mnoho z nejvyšších zákonů (a zejména v Listině) se odvolává na podřadící zákony. To také není příliš dobré. Ústava i Listina by měly stručně a jednoznačně popisovat principy. Nic víc.

A jakákoliv nižší norma by měla být hloubkově zkoumána Ústavním soudem, zdali nejde proti myšlence Ústavy.

V řadě bodů potřebuje naše Ústava a zejména Listina přepracovat. Americká Ústava je tvořena sedmi články (hlavami) a 27 dodatky (z nichž prvních 10 je známo jako Listina práv). Naše je podstatně složitější a v řadě bodů vágní.

Pokud se Vám nechce hledat, Ústavu naleznete zde a Listinu základních práv a svobod zde.

A malou poznámečku na závěr, zcela mimo sféru dvou nejvyšších zákonů:

Příliš mnoho lidí si zde uvědomuje hlavně svá práva. O povinnostech už taktně mlčí. A odbývají to slovy: „no co, dyť je demogracie“.

To je veliké zmatení pojmů!

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 1 761 × | Prestiž Q1: 10,94

+16 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat, pokud neporušíte pravidla zmíněná výše. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top