Štítky článku: •  

Ústavní pořádek ČR

Každý by si měl nejméně jednou v životě (a raději vícekrát) přečíst kompletně dva nejvyšší zákony této země, tj. Ústavu a Listinu základních práv a svobod, jako součásti ústavního pořádku České republiky.

Ústava a související Listina by měla být stabilním a nedvojznačným soupisem základních zákonů státu. Měla by být ideálně velmi stabilní (obtížně měnitelná) po desítky let a měla by vycházet z velmi vysokého konsensu většiny obyvatel.

Kdybych ale měl vyjádřit své pocity, zdá se mi, že naše Ústava byla spíchnuta trošičku horkou jehlou po rozpadu České a Slovenské Federativní Republiky a vyhlášení České Republiky. Řada článků není konsensuální a po zkušenostech z doby trvání České Republiky by možná zasloužila po široké veřejné i odborné diskusi rekodifikaci.

A myslím, že ta nová by neměla pocházet z pera „ústavního odborníka“ Dr. Jičínského, ani z iniciativy vlády, či dokonce z amatérských a politických iniciativ poslanců. Možná bych jako vzor použil ústavu nějakého malého evropského státu a upravil ji podle našich specifických podmínek. Nebál bych se použít i několika nezaujatých zahraničních právníků.

Obdobně je na tom Listina, která vlastně zůstala v původním znění z roku 1992 a nadále ještě pojednává o ČSFR!!! (Hl. 2., odd. 1., čl. 11, 14; Hl 6., čl. 41, 42, 43)

Žáci USA se učí některé pasáže své vlastní Ústavy zpaměti. Udělal jsem si teď bleskový průzkum: z deseti oslovených devět Ústavu ani Listinu nikdy nečetlo, jeden kdysi dávno.

Už preambule naší Ústavy je zbytečně velikášská. Oč jednodušeji (a přesněji) zní preambule Americké Ústavy:

My, lid Spojených států, abychom vytvořili dokonalejší jednotu, nastolili spravedlnost, upevnili domácí klid a zabezpečili obranu země, podporovali růst všeobecného blahobytu a zabezpečili dobrodiní svobody sobě i svému potomstvu, dáváme si tuto Ústavu Spojených států amerických.

Příliš mnoho z nejvyšších zákonů (a zejména v Listině) se odvolává na podřadící zákony. To také není příliš dobré. Ústava i Listina by měly stručně a jednoznačně popisovat principy. Nic víc.

A jakákoliv nižší norma by měla být hloubkově zkoumána Ústavním soudem, zdali nejde proti myšlence Ústavy.

V řadě bodů potřebuje naše Ústava a zejména Listina přepracovat. Americká Ústava je tvořena sedmi články (hlavami) a 27 dodatky (z nichž prvních 10 je známo jako Listina práv). Naše je podstatně složitější a v řadě bodů vágní.

Pokud se Vám nechce hledat, Ústavu naleznete zde a Listinu základních práv a svobod zde.

A malou poznámečku na závěr, zcela mimo sféru dvou nejvyšších zákonů:

Příliš mnoho lidí si zde uvědomuje hlavně svá práva. O povinnostech už taktně mlčí. A odbývají to slovy: „no co, dyť je demogracie“.

To je veliké zmatení pojmů!

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 1 776 × | Prestiž Q1: 10,94

+16 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top