Štítky článku: •  

Traktát o politické struktuře

Levicový konzervatismus. Přijde Vám to jako nonsens, tedy protimluv? Nebo že liberálové jsou jen tak jaksi umírněnější fašisté? (Jak už to socialisté velmi rádi – a chybně – tvrdí.)

nolanbw.png (8,877 kiB)
Nolanův graf

Politická scéna je často vykládána podobně zjednodušeným schématem. Někdy dokonce zvráceně interpretovaným.

Dokonce i vážená kolegyně Irena Maura Aghová použila nedávno jakýsi graf rozložení politických sil získaný z nějakého oficiálního materiálu, který označoval nacismus a fašismus jako extrémně pravicové proudy.

To je, žel, tisíckrát omílaná a opakovaná, účelová a propagandistická nepravda. Nacismus byl šovinistický, tedy extremisticky věřící v nadřazenost vlastního národa a šířící nenávist k jiným národům, ale rozhodně ne pravicový! Obdobné platí pro fašismus: nacionálně šovinistické a rasistické hnutí spojené s totalitní formou vlády.

Nacismus, tedy nacionální socialismus praktikovaný hitlerovským Německem, byl velmi extrémně levicový, pokud použijeme tohoto jednoduchého dělení. Stačí si přečíst několik desítek historických materiálů z období nástupu Hitlera k moci až do konce války.

2nd WW v Evropě byla v podstatě střetem dvou nesmiřitelných expanzivních socialismů.

Ale zpět k politickému spektru. Pojmy pravice a levice vznikly na konci 18. století v období Velké francouzské revoluce, kde v Generálních stavech zasedali zastánci starého řádu, reakční a monarchističtí aristokraté (Feuillanti) napravo a přívrženci nového řádu, třetí stav a radikálové (Montagnardi) nalevo.

Toto jednoduché vykreslování politického spektra (v podstatě na přímce) je příliš zjednodušující a bylo nahrazeno kvalitativně o řád přesnějším Nolanovým grafem. Graf je dvourozměrný a na jeho osu X je vynášena míra in/tolerance k svobodám ekonomickým a na osu Y míra in/tolerance ke svobodám osobním.

Jednotlivé politické názory se v grafu umísťují ve čtyřech kvadrantech. (Viz obrázek.)

Jestliže prozkoumáme politické zásady jednotlivých stran vidíme, že fašisté a komunisté svorně oboji svobodu omezují k mezi krajní. Klasičtí konzervativci si rozumí s klasickými liberály (libertariány) v ekonomických otázkách, ale mírou vnímání osobní svobody se zásadně liší. Socialistům zase většinou nevadí třeba volná láska, ale volnému trhu prostě nejsou schopni uvěřit.

A není bez zajímavosti, že většina stávajících politických stran je vinou oportunismu (přizpůsobivosti, využívání příležitostí, bezzásadovosti, opouštění zásad ve prospěch okamžitých výhod) shromážděna ve středním kosočtverci.

Jestliže chtěl komunistický režim kohokoliv dehonestovat, označil jej termínem „pravičák“, což však interpretoval tak, že „pravičák“ je všechno mimo levého dolního kvadrantu. Nejlépe ještě s nějakým rozšiřujícím přívlastkem. Urážka to byla vyčerpávající. Ale naprosto zkreslující realitu! Překroucení pojmů!

A opět není bez zajímavosti, že komunismus, označující se za směr „revoluční“, se velmi rychle opevnil a zakopal v dogmatu s odporem k revizionismu, tedy snaze po jakýchkoliv změnách, novému pohledu na věci.

Z tohoto pohledu je vlastně komunismus konzervativní. Vypjatě levicově konzervativní (neochotný ke všemu novému, zpátečnický). Ochotný pro/po získání moci pro udržení dogmatu obětovat veškeré svobody jedince. Podobně jako fašismus.

Takže až Vás zase napadne, i Vy novináři, zase psát např. o Dělnické straně sociální spravedlnosti jako o ultrapravičácích, rychle vychladněte, přečtěte si program té strany a umístěte si ji do Nolanova grafu.

Nebudu napovídat, kam patří.

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 1 903 × | Prestiž Q1: 10,62

+17 plus Známkuj článek minus –2

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top