Štítky článku: •  

Silná slova různých presidentů

Ano, člověk se prý nemá hrabat ve starých dokumentech, které nalezne po mnoha letech v garáži. Rozhodně by neměl číst historické výroky, protože by mohl nabýt dojmu, že všechno bylo tak nějak jinak. Aneb sledujme politické kokodáky. Protože všem marxistům navzdory…

Přátelé,
Novoroční projev prezidenta ČSSR Ludvíka Svobody ze dne 1. 1. 1969 nemohl SVĚT V OBRAZECH a jeho redaktor časopisu Jiří Čapek ve vybraných citátech uvést, protože časopis měl uzávěrku už před projevem prezidenta a harmonogram tiskárny byl neoblomný. A novoroční projev prezidenta nebyl ještě známý.

Jiří Čapek však proto v prvním vydaní SVĚTA V OBRAZECH ročníku 1969 prodávaného za 3 Kčs, uvedl pár výjimečných citátů předešlých československých prezidentů.

 

SVĚT V OBRAZECH — 7. ledna 1969 — NOVOROČNÍ PROJEVY — Jiří Čapek

KLEMENT GOTTWALD — 1. 1. 1951

„Od poloviny roku 1950 platí nové trestní právo, které je účinnou zbraní lidí proti škůdcům naší vlasti…

Důležitou událostí našeho vnitropolitického života bylo několik procesů proti nepřátelům naši lidově demokratické republiky. Tyto procesy se staly názornou školou pro široké vrstvy lidu…“

KLEMENT GOTTWALD — 1. 1. 1953

„Význam procesu s protistátním spikleneckým centrem nejlépe oceníme, uvědomíme-li si, proč se nad tímto procesem rozběsnili reakcionáři na celém světě… Důvod jejich běsnění je zcela prostý. Rozdrcení spikleneckého centra znamenalo rozdrcení jedné z nejdůležitějších pátých kolon, kterou si američtí imperialisté pěstovali v táboře míru… Odsouzení a potrestání spikleneckých zrádců je tudíž velkým aktivem bilancí uplynulého roku a posílením pro další roky…“

 ANTONÍN ZÁPOTOCKÝ — 1. 1. 1954

„… i tento zvýšený plán (původní čísla první pětiletky se v roce 1951 zvyšovala — pozn. J. Č.) byl reálný a mohl být splněn, kdyby nebylo záškodnické činnosti odhalených a potrestaných zrádců z bandy Slánského i některých nedostatků a chyb, které se na některých místech, nejen dole ale i ve vedoucích orgánech našeho hospodářství, vyskytly…“

ANTONÍN ZÁPOTOCKÝ — 1. 1. 1955

„Kapitalizmus učí a nutí pracující, aby své nároky a požadavky stále omezovali, uskrovňovali se a v době krizí i hladověli. Za socializmu požadavky a nároky stále stoupají. Z toho vznikají pochopitelně mnohdy veliké obtíže…“

ANTONÍN NOVOTNÝ — 1. 1. 1962

„Je však nemálo případů, kdy nedostatky, které narušují spokojenost lidí, jsou způsobovány maličkostmi. Vezměme si bytovou výstavbu, kde jsou mnohé domy postaveny nekvalitně. Nedbale jsou vyráběny především panely. Do takových domů pak zatéká voda… ÚV KSČ projednal na svém zasedání v listopadu loňského roku výsledky XXII. sjezdu KSSS, zdůraznil, že jsou reálné předpoklady, aby se i naše dnešní generace dožila vybudování komunizmu v naší vlasti …“

ANTONÍN NOVOTNÝ — 1. 1. 1965

„Jak víte, objevily se některé skeptické hlasy, které v poslední době počaly tvrdit, že se u nás projevil jakýsi všeobecný úpadek národního hospodářství … Podobné úvahy nejsou správné, protože přehlížejí některé závažné důvody, jimiž jsme se řídili v naší hospodářské politice. Je ovšem pravda, že tvrdá zima v roce 1963 ztížila naši hospodářskou situaci a velmi značně zkreslila naše původní záměry… Znovu podtrhuji, soudruzi, máme všechny podmínky, aby život naši společnosti šel dále kupředu pevným krokem.“

ANTONÍN NOVOTNÝ — 1. 1. 1968

„Vstupujeme do roku, v němž nás čeká mnoho práce a také významné politické události. Bude to rok, jehož výsledky bezesporu ovlivní celý další vývoj republiky… Zdůrazňuji, že nenabízíme žádná těšínská jablíčka, jak se o tom někdy hovoří, ale máme zcela konkrétní záměry…“

 

Co k tomu říct? — Myslím, že sáhodlouhých komentářů není třeba. I když jde jen o několik citátů, hovoří řečí velmi jasnou. Ty minuloroční projevy většinou oplývaly jen suchými, nic neříkajícími čísly a procenty, dále pak notnou dávkou laciného sebeuspokojovaní hurá-optimizmu, často i dost nebezpečné demagogie a konečně — v mnoha případech z nich při čtení ještě dnes čiší jakýsi zvláštní chlad a snaha po tom přesvědčit lidi, že všechno dobré, co bylo vykonáno, je dílem vrchnosti a všechny chyby a nedostatky pramení především z toho, že lid neumí „vrchnost“ pochopit, že jí nechce poslouchat. V žádném případě to nebyly skutečně pravdivé a přesné analýzy, opravdové bilance a střízlivé plány.

V době kdy tyhle řádky budete číst, budete už zároveň znát i letošní novoroční projev. Budete si tedy moci sami udělat potřebné srovnání.

Snad to skutečně už bude jiný novoroční projev, projev státníka, jemuž oba naše národy věří, projev vyjadřující prostě a srozumitelně cíle našeho humánního socializmu, který se právě před rokem začal rodit a jehož myšlenky si za tak krátkou dobu dokázaly získat snad všechny poctivé občany této republiky.

Jiří Čapek 27. prosince 1968

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 348 × | Prestiž Q1: 5,19

+3 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, spamovat, nebo tapetovat diskuse zcela mimo téma článku, nebo ji zanášet reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top