Štítky článku: •  

Nezávazné povídání o češtině (V)

Dnes se podíváme se na jedno praktické téma. V českých textech se velmi často chybuje při používání číslovek. Před pár měsíci už jsem tu otázku velmi zjednodušeně načrtnul v článku věnovanému typografii. Pokusím se to téma v „opáčku“ poněkud více rozvést.

Číslovky

Bohužel, pro psaní číslovek je nutné pamatovat si řadu pravidel. I v tištěných materiálech se setkáváme s jejich neznalostí. (Chybné užívání číslovek dvě/obě, záměna číslovek základních/řadových, chybné neužívání mezer apod.) Pokus „odkoukat“ pravidla z těchto materiálů je přesně učením se chybným návykům.

Základní dělení

Asi to ze školy ještě víte, ale neuškodí v kostce zopakovat: číslovky můžeme vyjádřit cifrou, nebo slovem. Dále máme číslovky určité (tři, pětkrát, desatero) a neurčité (málo, tolik, nepříliš). Podle třetí kategorie je můžeme třídit na základní (5, deset, mnoho), řadové (šestý, 101., několikátý), druhové (troje, čtverý, devatero, několikerý) – tážeme se na ně otázkou „kolikerý“ – a číslovky násobné (třikrát, 2krát, čtyřnásobný, několikanásobný) – tážeme se na ně otázkou „kolikrát“. (Vida, ty druhové už jsem od školy zapomněl.)

Častou chybou bývá záměna číslovky řadové za základní. Za řadovou číslovkou následuje vždy tečka: „3. odboj, II. WW, na 2. straně v hlavě 5.“ apod.

Mezery

Číslovky jsou samostatná slova (i tyto: dva 3) a je nutné je oddělovat od jiných slov mezerami, pokud se nejedná o tvorbu přídavného jména: 2metrový, 3% (dvoumetrový, tříprocentní). A ještě dva příklady: „Odjel na 5denní školení“, ale: „Bude pryč 5 dní“.

Psaní dlouhých čísel

Oddělujeme je mezerníkem po trojicích na obě strany od desetinné čárky: 123 456,789 012. Kolem čárky mezera není! A znova opakuji: zápis 123,456.789,012 je anglosaský a v češtině nemá co pohledávat (Excelu se to nelíbí). A způsob vyjádření miliónu formou: 1.000.000 je špatně od základu. (Příručka UJC sice říká, že: „Při psaní peněžních částek v textech administrativní povahy lze skupiny tří číslic oddělit nikoli mezerou, ale tečkou.“, ale typografie takovou praxi nepodporovala a jeví se mi to jako nesystematický ústupek kancelářské praxi.)

Na složenkách sice píšeme třitisícedvěstěpadesátšestkorun, ale v psaném projevu je to samozřejmě chybně. Správně je tři tisíce dvě stě padesát šest korun.

Datum

Téměř všude je vidět „úsporné“ datum: 31.5.2012. To je chyba! Za řadovou číslovkou musí být mezera: 31. 5. 2012 (Word Vám však bude cpát mezinárodní databázový formát 2012-05-31, který do češtiny nepatří.) Ovšem s užitím lomítka je tomu jinak: tvary 31/5, 2012/05/31, 31/V jsou formálně naprosto správné.

Čas

Tady je pravidel ještě více: pokud chceme vyjádřit jen hodiny a minuty, čeština užívá jako oddělovač tečku (bez mezer: 8.35), pokud však chceme údaj zpřesnit například o sekundy, již píšeme 8:35:28. A pokud půjde o ještě větší přesnost, správný je tvar 8:35:28,253 – ano, jde o dekadickou soustavu a desetinná čárka je zcela namístě. Avšak tečka a dvojtečka se nikdy nekombinují!

(Pravidla českého pravopisu jsou však v kolizi s typografickou normou ČSN 01 6910 z roku 1997, novelizovanou v r. 2002, která předepisovala pouze tvar s dvojtečkami. A pak si vyberte! Ale není tak zle: v roce 2007 zanikla platnost této normy jako beznadějně zastaralé. A ČSN nejsou právně vymahatelné už od devadesátých let.)

Měna

A opět je tu srážka s výše zmíněnou typografickou normou: ta uváděla, že pokud je haléřová část vyjádřena (jakkoliv), symbol měny musí být před částkou, pokud zamlčena, pak symbol měny musí být až za částkou. Pravidla pravopisu uvádějí obě možnosti: Kč 3,50 i 3,50 Kč, 16 Kč, jakož i Kč 16. Ale tvar 16,- Kč považují za slohově nevhodný (i když je využíván účetně).

Příště o skloňování číslovek dva/oba. Dnes Vás už nebudu více otravovat.

Tak si to vezměte: čísla, taková trivialita. A jak je těžké napsat to správně!

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 2 396 × | Prestiž Q1: 13,21

+25 plus Známkuj článek minus –2

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top