Štítky článku: •  

Nezávazné povídání o češtině (V)

Dnes se podíváme se na jedno praktické téma. V českých textech se velmi často chybuje při používání číslovek. Před pár měsíci už jsem tu otázku velmi zjednodušeně načrtnul v článku věnovanému typografii. Pokusím se to téma v „opáčku“ poněkud více rozvést.

Číslovky

Bohužel, pro psaní číslovek je nutné pamatovat si řadu pravidel. I v tištěných materiálech se setkáváme s jejich neznalostí. (Chybné užívání číslovek dvě/obě, záměna číslovek základních/řadových, chybné neužívání mezer apod.) Pokus „odkoukat“ pravidla z těchto materiálů je přesně učením se chybným návykům.

Základní dělení

Asi to ze školy ještě víte, ale neuškodí v kostce zopakovat: číslovky můžeme vyjádřit cifrou, nebo slovem. Dále máme číslovky určité (tři, pětkrát, desatero) a neurčité (málo, tolik, nepříliš). Podle třetí kategorie je můžeme třídit na základní (5, deset, mnoho), řadové (šestý, 101., několikátý), druhové (troje, čtverý, devatero, několikerý) – tážeme se na ně otázkou „kolikerý“ – a číslovky násobné (třikrát, 2krát, čtyřnásobný, několikanásobný) – tážeme se na ně otázkou „kolikrát“. (Vida, ty druhové už jsem od školy zapomněl.)

Častou chybou bývá záměna číslovky řadové za základní. Za řadovou číslovkou následuje vždy tečka: „3. odboj, II. WW, na 2. straně v hlavě 5.“ apod.

Mezery

Číslovky jsou samostatná slova (i tyto: dva 3) a je nutné je oddělovat od jiných slov mezerami, pokud se nejedná o tvorbu přídavného jména: 2metrový, 3% (dvoumetrový, tříprocentní). A ještě dva příklady: „Odjel na 5denní školení“, ale: „Bude pryč 5 dní“.

Psaní dlouhých čísel

Oddělujeme je mezerníkem po trojicích na obě strany od desetinné čárky: 123 456,789 012. Kolem čárky mezera není! A znova opakuji: zápis 123,456.789,012 je anglosaský a v češtině nemá co pohledávat (Excelu se to nelíbí). A způsob vyjádření miliónu formou: 1.000.000 je špatně od základu. (Příručka UJC sice říká, že: „Při psaní peněžních částek v textech administrativní povahy lze skupiny tří číslic oddělit nikoli mezerou, ale tečkou.“, ale typografie takovou praxi nepodporovala a jeví se mi to jako nesystematický ústupek kancelářské praxi.)

Na složenkách sice píšeme třitisícedvěstěpadesátšestkorun, ale v psaném projevu je to samozřejmě chybně. Správně je tři tisíce dvě stě padesát šest korun.

Datum

Téměř všude je vidět „úsporné“ datum: 31.5.2012. To je chyba! Za řadovou číslovkou musí být mezera: 31. 5. 2012 (Word Vám však bude cpát mezinárodní databázový formát 2012-05-31, který do češtiny nepatří.) Ovšem s užitím lomítka je tomu jinak: tvary 31/5, 2012/05/31, 31/V jsou formálně naprosto správné.

Čas

Tady je pravidel ještě více: pokud chceme vyjádřit jen hodiny a minuty, čeština užívá jako oddělovač tečku (bez mezer: 8.35), pokud však chceme údaj zpřesnit například o sekundy, již píšeme 8:35:28. A pokud půjde o ještě větší přesnost, správný je tvar 8:35:28,253 – ano, jde o dekadickou soustavu a desetinná čárka je zcela namístě. Avšak tečka a dvojtečka se nikdy nekombinují!

(Pravidla českého pravopisu jsou však v kolizi s typografickou normou ČSN 01 6910 z roku 1997, novelizovanou v r. 2002, která předepisovala pouze tvar s dvojtečkami. A pak si vyberte! Ale není tak zle: v roce 2007 zanikla platnost této normy jako beznadějně zastaralé. A ČSN nejsou právně vymahatelné už od devadesátých let.)

Měna

A opět je tu srážka s výše zmíněnou typografickou normou: ta uváděla, že pokud je haléřová část vyjádřena (jakkoliv), symbol měny musí být před částkou, pokud zamlčena, pak symbol měny musí být až za částkou. Pravidla pravopisu uvádějí obě možnosti: Kč 3,50 i 3,50 Kč, 16 Kč, jakož i Kč 16. Ale tvar 16,- Kč považují za slohově nevhodný (i když je využíván účetně).

Příště o skloňování číslovek dva/oba. Dnes Vás už nebudu více otravovat.

Tak si to vezměte: čísla, taková trivialita. A jak je těžké napsat to správně!

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 2 440 × | Prestiž Q1: 13,22

+25 plus Známkuj článek minus –2

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, spamovat, nebo tapetovat diskuse zcela mimo téma článku, nebo ji zanášet reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top