Štítky článku: •  

Nezávazné povídání o češtině (VII)

O psaní čárek v souvětích byly již napsány stohy knih. Když zmíním jen jednu z mnoha publikací, pak třeba: PhDr. Vladimír Staněk, Jak psát správně čárky. A jestliže Vám někdo poví, že psaní čárek ovládá naprosto bravurně, nechte si od něj povědět ještě tu O Červené Karkulce. A to platí i pro mne.

Čárky, čárky a čárky

Čeština má tendenci, na rozdíl od angličtiny, vytvářet souvětí. Někdy velmi komplikovaná.

Hned v úvodu musím zopakovat zásadu: všechna interpunkční znaménka píšeme ihned po posledním písmeni slova a až pak následuje mezera.

Ano, někteří autoři dospěli k názoru, že čárky jsou jenom pro zlost, a prostě je neřeší. Že tím pozměňují smysl souvětí a myšlenek, které by rádi vyjádřili, je jim dosti lhostejné.

Vezměme třeba příklad: „Pozvali jsme všechny pěstitele kaktusů a ředitele“. Je patrné, že asi nepřijde nikdo, protože ředitele si doma pěstuje málokdo. Ta čárka je tam nezbytná, ačkoliv bude předcházet spojku „a“ o které se rádo tvrdí, že před ní psát čárku neradno. Ale to je jen jedna ze svízelí psaní čárek, dokonce okrajová.

Nedám zde kompletní návod, kdy čárku psát a kdy ne. Asi ani takový není. Ale pár rad.

Věta jednoduchá, několikanásobný větný člen

Čárkou oddělujeme několikanásobné přívlastky i předměty, pokud jsme neužili spojky. Například: „Koupili jsme maso hovězí, vepřové, drůbeží“. Ale ve tvaru se spojkou: „Koupili jsme maso hovězí, vepřové i drůbeží“.

Za spojovací výrazy se považují: „a, i, ani, nebo, anebo, či“. Pokud mají význam slučovací. Pokud význam slučovací postrádají, je nutno čárku napsat: „Písnička byla docela hezká, i když moc dlouhá“. Čárka před spojkami a, i, nebo, ani se nepíše jen v případě, že se jedná o významový poměr slučovací. Pokud se jedná o jiný význam (stupňovací, vylučovací, důsledkový), čárku i před těmito spojkami píšeme vždy.

Pokud se spojovací výrazy opakují, pak je nutno čárku použít. Např. „Nebylo mu ani teplo, ani zima“. Pokud není užita výše zmíněná spojka: „Byl výtečným esejistou, spisovatelem i filosofem.

Chybný je například jazykový konstrukt: „Nemám na tě čas, ani náladu“. Ta čárka je tam nadbytečná a mění smysl té věty. Čas a nálada jsou v tom tvaru od sebe zcela odděleny, ačkoliv úmysl byl původně myšlen jako slučovací. Obě tyto emoce v sobě momentálně pohromadě nemám.

Problém také vytváří spojka „nebo“. Pokud se jedná o dva vzájemně zaměnitelné faktory, čárku bychom použít neměli. Pokud jde o analogii, čárku také nepíšeme. Chceme-li vyjádřit rozpor, pak je čárka namístě.

Ještě několik příkladů, než se půjdu naobědvat a pak si zaslouženě na dvacet minut zdřímnout: „Prošel světem křížem krážem“. Smysl je slučovací, bez čárky. Dokonce i věta: „Je to čím dál tím horší“ je bez čárky správně.

Zbytek poučování o věcech, kterým s bídou sám rozumím, si nechám na zítřek. Je to v podstatě nerovný boj.

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 2 128 × | Prestiž Q1: 13,49

+25 plus Známkuj článek minus –1

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top