Štítky článku: •  

Nezávazné povídání o češtině (X)

Ani jsem se nenadál a máme tady jubilejní článek povídání o češtině. Podíváme se v něm na dokončení cyklu o pravidlech psaní čárek v souvětích.

Souvětí podřadné

Už v minulém článku jsme si vysvětlili, že souvětí podřadné se skládá z věty hlavní a jedné, či více vět vedlejších. Kde psát čárky? Mezi těmito větami. A je-li věta vedlejší vsunuta do hlavní, pak je samozřejmě oddělena čárkou z obou stran.

Psát články o češtině, přestože je to pracné a riskantní, mě stále baví.“ „To, co se přihodilo, mě vůbec nemrzí.

Ještě je třeba zmínit přirovnávací spojky než, jako, jak a další. Pokud uvozují větu, nikoli jen větný výraz, čárku před nimi píšeme.

Bude to ještě horší, než všichni čekáme.“ Ale: „Je mnohem mladší než já.

Tak to vidíte, v té druhé ukázce bych měl snahu tu čárku napsat také!

Shrnutí

  • Zapomeňte na poučku, že před spojkou „a“ se čárka nikdy nepíše! Pokud si zapamatujete, že před spojkou „a“ se čárka zpravidla nepíše, bude to o hodně přesnější.
  • Je-li do věty vložen volný přívlastek, přístavek, vsuvka, vedlejší věta nebo cokoli podobného, nezapomeňte oddělit vkládaný prvek čárkou z obou stran.
  • Rozlišujte mezi volným a těsným přívlastkem.
  • Při používání interpunkce se nenechte ovlivnit angličtinou ani žádným jiným cizím jazykem. Omezíte tak výskyt chyb typu: „Včera večer, jsem šel do kina.“
  • A potřetí: jakékoliv interpunkční znaménko (tečka, čárka, středník, otazník, vykřičník, výpustek) patří ihned za poslední písmeno slova, až pak následuje jeden mezerník!!!

Čtěte kvalitní knihy! Hodně se z nich dá odkoukat!

Tak, dnes poněkud krátké. Ale pokud si nevybavím ještě něco podstatného, co se mi povedlo zamlčet, tak o psaní čárek už je to všechno. Uf!

Příště zase trocha moralizování. Proč, ačkoliv v mluvě a psaném projevu používáme česká slova, nemluvíme a nepíšeme česky.

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 1 855 × | Prestiž Q1: 11,28

+17 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top