Štítky článku: •  

Nezávazné povídání o češtině (X)

Ani jsem se nenadál a máme tady jubilejní článek povídání o češtině. Podíváme se v něm na dokončení cyklu o pravidlech psaní čárek v souvětích.

Souvětí podřadné

Už v minulém článku jsme si vysvětlili, že souvětí podřadné se skládá z věty hlavní a jedné, či více vět vedlejších. Kde psát čárky? Mezi těmito větami. A je-li věta vedlejší vsunuta do hlavní, pak je samozřejmě oddělena čárkou z obou stran.

Psát články o češtině, přestože je to pracné a riskantní, mě stále baví.“ „To, co se přihodilo, mě vůbec nemrzí.

Ještě je třeba zmínit přirovnávací spojky než, jako, jak a další. Pokud uvozují větu, nikoli jen větný výraz, čárku před nimi píšeme.

Bude to ještě horší, než všichni čekáme.“ Ale: „Je mnohem mladší než já.

Tak to vidíte, v té druhé ukázce bych měl snahu tu čárku napsat také!

Shrnutí

  • Zapomeňte na poučku, že před spojkou „a“ se čárka nikdy nepíše! Pokud si zapamatujete, že před spojkou „a“ se čárka zpravidla nepíše, bude to o hodně přesnější.
  • Je-li do věty vložen volný přívlastek, přístavek, vsuvka, vedlejší věta nebo cokoli podobného, nezapomeňte oddělit vkládaný prvek čárkou z obou stran.
  • Rozlišujte mezi volným a těsným přívlastkem.
  • Při používání interpunkce se nenechte ovlivnit angličtinou ani žádným jiným cizím jazykem. Omezíte tak výskyt chyb typu: „Včera večer, jsem šel do kina.“
  • A potřetí: jakékoliv interpunkční znaménko (tečka, čárka, středník, otazník, vykřičník, výpustek) patří ihned za poslední písmeno slova, až pak následuje jeden mezerník!!!

Čtěte kvalitní knihy! Hodně se z nich dá odkoukat!

Tak, dnes poněkud krátké. Ale pokud si nevybavím ještě něco podstatného, co se mi povedlo zamlčet, tak o psaní čárek už je to všechno. Uf!

Příště zase trocha moralizování. Proč, ačkoliv v mluvě a psaném projevu používáme česká slova, nemluvíme a nepíšeme česky.

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 1 828 × | Prestiž Q1: 11,28

+17 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat, pokud neporušíte pravidla zmíněná výše. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top