Štítky článku: •  

Co to je neomarxismus?

Rozhovor s Pavolem Fendekem, Inštitút národnej politiky Bratislava, Slovenská republika, o tom co to je neomarxismus? Pavol Fendek je dlouholetým přispěvatelem Eurabia.cz a autorem knihy Soumrak evropské civilizace.

Šokující fakta o proniknutí neomarxistů do levicových, pravicových a křesťansko-demokratických stran!

Co si myslíte o současné dlouhodobé krizi Evropské unie?

Krize EU je průvodním jevem nastolování totalitního politického režimu neomarxisty. S překvapením jsem zjistil, že i znalým politologům dělá problém interpretace tohoto pojmu. Neomarxismus považují za jakési „obrození“ původního učení Marxe v nových podmínkách, což je zásadní omyl. Neomarxisty jsou všichni, kdo se hlásí k ideám kulturního marxismu Frankfurtské školy a antibělošské rasistické ideologie multikulturalismu.

Jistě, to by odpovídalo vývoji v Evropě v posledních desetiletích, ale jak byste přesně popsal ideologií vedení EU a těchto neomarxistů?

V centru zájmu kulturních marxistů Frankfurtské školy stojí učení Karla Marxe a Sigmunda Freuda, ústící do tzv. kritické teorie, nazvané jako nedogmatický neortodoxní neomarxismus. Podle kritické teorie jsou Západní země jediným nositelem rasismus, xenofobie, netolerance apod., stejně jako to, že zločiny a amorálnost Západu vycházejí z jeho charakteru, který utvářelo křesťanství.

V čem je tedy rozdíl mezi marxismem a neomarxismem?

Rozdíl mezi marxismem a neomarxismem je principiální: tam, kde Marx označuje jako utlačovatelskou kapitalistickou třídu, neomarxisté označuji jako utlačovatelskou střední třídu, dělnickou třídu, bílou rasu a celou evropskou civilizaci.

Co je hlavním cílem neomarxistů?

Pro neomarxisty, nazývané logicky též kulturní marxisty, nestojí žádná věc výše, než zničení rodiny, kterou pohrdají jako diktaturou a inkubátorem sexismu a sociální nespravedlnosti. Frankfurtská škola vyvinula ideologií kulturního marxismu, jejímž cílem je rozdrtit všechny zdroje soudržnosti v Západní společnosti: náboženství, rodinu, národ, rasu a kulturu. Podle této ideologie trpí všichni Evropané, kteří se ztotožňují s náboženstvím, rodinou, národem a rasou, psychickou poruchou.

Proč neomarxisté nenávidí nás a naši společnost a v čem je jejich teorie čistě antievropská?

Základní postulát zastávaný Frankfurtskou školou staví na premise, že pozitivní postoje Evropanů vůči vlastní církvi, rodině, komunitě, národu a rase znamená negativní postoj vůči lidem jiných náboženství, společností, národů a ras. Pokud v této ideologické konstrukci dosadíme místo Evropanů příslušníky jiných ras a kultur, tak tato premisa samozřejmě neplatí. Právě tím je dokázána nevědeckost a účelovost této ideologie: pro Evropany platí, pro ne-Evropany neplatí.

V jakém způsobu provedení neomarxistické revoluce se odlišují od klasických komunistů?

Neomarxisté hlásají rovnost všech kultur, jejich hodnot a příslušníků, proto se nazývají i kulturní komunisté. Jejich původním cílem bylo nastolit společnost bez tříd, stejně jako komunistů, ovšem ne násilnou revolucí, převratem, ale kulturní revolucí, osvobozením od evropské kultury a jejich autentických hodnot.

Proč jsou cílem nenávisti a nepřátelství u neomarxistů i prostí evropští pracující a lidé dělnických povolání?

Nositelem autentických evropských hodnot byla totiž nejen buržoazie, ale i evropský dělnický proletariát, jehož nástupcem je zejména zatím neorganizovaná střední třída a nižší třída bílé rasy.

Neomarxisté se po roce 1990 vzdali cíle vybudovat beztřídní marxistickou společnost, stali se z nich antikomunisté, kteří „dlouhým pochodem institucemi“ ovládli hlavní proud politiky v EU, liberální levicí začínaje a konzervativní pravici končíce. Proto se to bývalými komunisty a bývalými spolupracovníky KGB v institucích EU doslova hemží.

Proč jsou neomarxisté zastoupení jak mezi levici, tak u údajně pravicových, kapitalistických stran?

Neomarxismus má stejně jako římský bůh Janus dvě tváře, jedna tvář je extrémně levicová, socialistická, druhá tvář je extrémně pravicová, neliberální. Jak tento unikátní systém socialismu pro bohaté funguje, jsem analyzoval v knize: Soumrak evropské civilizace — Barbaři se zmocňují Evropy.

Extrémně levicová tvář se projevuje v nekompromisním prosazováním rovnosti, hlavně v agendě lidských práv na privilegia, speciální zacházení a ochranu menšin, cílem kterého je dosáhnout stejnou sociálně-kulturní stratifikaci menšin v společnosti jakou má většina. Nástrojem na dosažení tohoto cíle je pozitivní diskriminace menšin a jejich kvóty na cokoli. Jinak řečeno, pokud menšiny nedosáhnou stejnou sociálně-kulturní stratifikaci jako většinová společnost, jsou jí utlačované.

Extrémně pravicová tvář se projevuje zneužitím toho, že většinu — nástupců a dědice evropského marxistického proletariátu, dostali neomarxisté do pozice utlačovatele a vykořisťovatele menšin — nového neomarxistického proletariátu. Proto prosazování neliberální agendy finanční oligarchií — globalismu nic nebrání. Ten, kdo se pokusí hájit zájmy většin, riskuje označení rasista, xenofob, či extrémista.

Kde najdeme zastoupení neomarxistů v politice?

Ve starých zemích EU patří k této extrémně „socialistické neoliberalní levico-pravici“ prakticky všechny hlavní politické strany, zejména socialisté, zelení a křesťanští demokraté. Tyto strany začaly hájit pouze zájmy neevropských imigrantů a uměle vytvořených nestandardních menšin, jako jsou LGBT, protože to bylo ve výsostném zájmu finanční oligarchie — globalistů. Neomarxistou (kulturním marxistou a kulturním komunistou) je tedy každý, kdo se jakýmkoliv způsobem hlásí k ideám kulturního marxismu. Může jím být například Rockefeller, Rotschild, Georg Sörös, Angela Merkel, François Holland, papež, Jiří Dienstbier ml. i hloupý Honza bez rozdílu.

Georg Orwell řekl: „Některé ideje jsou natolik idiotské, že jim může uvěřit jen intelektuál“. Neomarxistická ideologická konstrukce je natolik idiotská, že ji mohli na počátku uvěřit opravdu jen intelektuálové, vlastně oni byli centrem nového, neomarxistického proletariátu. Doufám, že pojem neomarxismu jsem interpretoval tak, že je to srozumitelný každému, koho problematika zajímá.

Rozhovor Lukáše Lhoťana uvádí portál Eurabia.ParlamentníListy.cz


Pozn. red.: Uvědomme si, že v našich podmínkách je neomarxistická zejména ČSSD (ale další strany jí zdatně sekundují). Bohužel, málokdo (spíše nikdo) z voličů ČSSD si nedal práci, aby si přečetl její dlouhodobý volební program. Volili z jakéhosi staro-levičáckého pohledu, že sociální demokracie je přece pro sociálně slabé.

Kdyby si její program přečetli, nemohli takovou chybu udělat: program přímo hýří multikulturalismem a dalšími tématy Frankfurtské školy. Jestliže si dnes stěžují na financování rozličných neziskovek ve stovkách miliónů korun, přílišnou podřízenost hegemonii EU, či na stále větší rozhazování státu na věci, které lidem spíše škodí, než slouží, měli si ten program přečíst včas. Je to veřejná listina. A pokud nečetli před minulými volbami, měli by si to uvědomit alespoň teď.

ČSSD je vůdcem neomarxistického směřování naší republiky a o běžné lidi jí už dávno nejde.

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 4 489 × | Prestiž Q1: 8,22

+8 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, spamovat, nebo tapetovat diskuse zcela mimo téma článku, nebo ji zanášet reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top