Štítky článku: •  

Nezávazné povídání o češtině (XII)

Tak se mi při konci týdne nechtělo pouštět se do poučování, ale nakonec jsem podlehl. Takže se podívejme nejen na pravidla používání mě/mně, ale i na psaní ji/jí a i na několik dalších „specialit“.

Jerome Klapka Jerome v knize „Tři muži na toulkách“ zmínil, že čeština je starobylý jazyk a je vysoce vědecky pěstěný. A také, že je velmi obtížný. Na rozdíl od angličtiny má až čtyřicet dva znaků, což téměř připomíná čínštinu. Ale dlužno říci, že i pro většinu Čechů je to poněkud „Hic sunt leones“, tedy přinejmenším její formální, spisovná podoba.

Jazyk máme komplikovaný, a i kdyby mu člověk zasvětil celý život a veškeré své vědění, nikdy o sobě nebude moci s klidným svědomím tvrdit, že jazyk ovládá bravurně. A uznejme, že nemůžeme zasvětit většinu života studiu jediného tématu.

Dokonce většina pravidel a pouček je v podstatě hrůzostrašná. Kdo si to má všechno pamatovat? No, naštěstí máme několik jazykových pomůcek. Ale i ty občas selžou. A jak říkával můj profesor češtiny a fyziky: „Na jedničku uměl Archimédes, na dvojku umím sotva já, a trojka je pro vás, vy kluci pitomí, moc nóbl známka“.

Takže k pravidlům a ke krabičkám poslední záchrany:

Čeština nemá ani pro rodilého mluvčího nastavenou příjemnou tvář. Navíc disponuje výjimkami z těchto nevlídných pravidel.

Jako by a jakoby

Oba výrazy vlastně vyjadřují přibližnost, ale liší se. „Jako by“ lze vyjádřit slovy „jako kdyby“. Používá se v kondicionálu (pod­mi­ňo­va­cí způsob). „Jakoby“ se užívá ve smyslu shody sloves v oznamovacím způsobu.

Takže mnemotechnická pomůcka: pokud Vám jazykový cit umožní říci „jako kdyby“, napište to odděleně: „jako by“. V opačném případě dohromady.

Příklad: „Vypadala, jako by se vznášela“. „Jako kdyby“ je průchozí. Naopak: „Při plavání se jakoby vznášela“. Tam to citově neprojde.

A teď na pravidla psaní mě a mně

V kostce je to velmi jednoduché: „mě“ se píše ve druhém a čtvrtém pádě. „Mně“ ve třetím a šestém. (Mnemotechnická pomůcka: trojné dlouze, dvojné krátce.)

Jinou pomůckou je nahrazení zájmena převedením do druhé osoby výrazem tě, tebe a tobě. Ale ta pomůcka někdy selhává.

Někteří si pomáhají pomůckou „Jirka“. Kdykoliv zazní dlouhý tvar (-ovi), mělo by se užít „mně“, ale ta pomůcka selhává ještě více, než tě/tobě.

Beze mě vám tu bude hůře.“ (2. p. – bez tebe, tě?)

Vy jste mě viděli?“ (4. p. – tebe, tě?)

Přišli ke mně na dlouhou návštěvu.“ (3. p. – k tobě!)

Asi bude chyba jenom ve mně.“ (6. p. – v tobě!)

A hned musím uvést, že obě pomůcky selhávají. Třeba větička: „…a to platí i pro mně“, kterou jsem užil kdysi dříve. Pomůcka mi říkala „tebe“, tedy „mně“. A nebude to správně. Správně bude buď mě, nebo mne.

A znovu selhání pomůcky: „Víno má rádo mě, ale já nemám rád víno.“ (Poučka by říkala „tebe“.)

V dativu totiž ta poučka tak moc neplatí. Nejlepší je pokusit se najít ten správný pád.

Ale podívejme se třeba i na používání jí a ji (a ni). „Ji“ se váže výhradně k předložkám a pouze ke 4. pádu. (Podobně, jako již). V ostatních pádech vždy dlouze.

Za toto zájmeno si můžeme dosadit ukazovací zájmena tu, té a tou. Pokud se do věty hodí zájmeno tu, napíšeme krátce ji, ni. Pokud nám tam sedne té či tou, napíšeme dlouze jí, ní.

Několik příkladů:

Řekl jsem jí, aby odešla.“ (té)

Viděli jste ji tu někde?“ (tu)

Budu si s ní o tom muset vážně po­ho­vo­řit.“ (s tou)

Na závěr zmíním některé z publicistů, kteří se k češtině chovají jaksi hyperkorektně. Mám na mysli takové, kteří ve snaze být spisovní dopouštějí se hrůz.

Jedním z nehorších nešvarů jsou tvary „bysme“, nebo dokonce „by jsme“. Správně je samozřejmě bychom, jakkoliv se může zdát, že to zní toporně a nesprávně.

Pláču. Ale asi na nesprávném hrobě.

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 1 776 × | Prestiž Q1: 13,73

+27 plus Známkuj článek minus –2

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat, pokud neporušíte pravidla zmíněná výše. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top