Štítky článku: •  

Nezávazné povídání o češtině (XII)

Tak se mi při konci týdne nechtělo pouštět se do poučování, ale nakonec jsem podlehl. Takže se podívejme nejen na pravidla používání mě/mně, ale i na psaní ji/jí a i na několik dalších „specialit“.

Jerome Klapka Jerome v knize „Tři muži na toulkách“ zmínil, že čeština je starobylý jazyk a je vysoce vědecky pěstěný. A také, že je velmi obtížný. Na rozdíl od angličtiny má až čtyřicet dva znaků, což téměř připomíná čínštinu. Ale dlužno říci, že i pro většinu Čechů je to poněkud „Hic sunt leones“, tedy přinejmenším její formální, spisovná podoba.

Jazyk máme komplikovaný, a i kdyby mu člověk zasvětil celý život a veškeré své vědění, nikdy o sobě nebude moci s klidným svědomím tvrdit, že jazyk ovládá bravurně. A uznejme, že nemůžeme zasvětit většinu života studiu jediného tématu.

Dokonce většina pravidel a pouček je v podstatě hrůzostrašná. Kdo si to má všechno pamatovat? No, naštěstí máme několik jazykových pomůcek. Ale i ty občas selžou. A jak říkával můj profesor češtiny a fyziky: „Na jedničku uměl Archimédes, na dvojku umím sotva já, a trojka je pro vás, vy kluci pitomí, moc nóbl známka“.

Takže k pravidlům a ke krabičkám poslední záchrany:

Čeština nemá ani pro rodilého mluvčího nastavenou příjemnou tvář. Navíc disponuje výjimkami z těchto nevlídných pravidel.

Jako by a jakoby

Oba výrazy vlastně vyjadřují přibližnost, ale liší se. „Jako by“ lze vyjádřit slovy „jako kdyby“. Používá se v kondicionálu (pod­mi­ňo­va­cí způsob). „Jakoby“ se užívá ve smyslu shody sloves v oznamovacím způsobu.

Takže mnemotechnická pomůcka: pokud Vám jazykový cit umožní říci „jako kdyby“, napište to odděleně: „jako by“. V opačném případě dohromady.

Příklad: „Vypadala, jako by se vznášela“. „Jako kdyby“ je průchozí. Naopak: „Při plavání se jakoby vznášela“. Tam to citově neprojde.

A teď na pravidla psaní mě a mně

V kostce je to velmi jednoduché: „mě“ se píše ve druhém a čtvrtém pádě. „Mně“ ve třetím a šestém. (Mnemotechnická pomůcka: trojné dlouze, dvojné krátce.)

Jinou pomůckou je nahrazení zájmena převedením do druhé osoby výrazem tě, tebe a tobě. Ale ta pomůcka někdy selhává.

Někteří si pomáhají pomůckou „Jirka“. Kdykoliv zazní dlouhý tvar (-ovi), mělo by se užít „mně“, ale ta pomůcka selhává ještě více, než tě/tobě.

Beze mě vám tu bude hůře.“ (2. p. – bez tebe, tě?)

Vy jste mě viděli?“ (4. p. – tebe, tě?)

Přišli ke mně na dlouhou návštěvu.“ (3. p. – k tobě!)

Asi bude chyba jenom ve mně.“ (6. p. – v tobě!)

A hned musím uvést, že obě pomůcky selhávají. Třeba větička: „…a to platí i pro mně“, kterou jsem užil kdysi dříve. Pomůcka mi říkala „tebe“, tedy „mně“. A nebude to správně. Správně bude buď mě, nebo mne.

A znovu selhání pomůcky: „Víno má rádo mě, ale já nemám rád víno.“ (Poučka by říkala „tebe“.)

V dativu totiž ta poučka tak moc neplatí. Nejlepší je pokusit se najít ten správný pád.

Ale podívejme se třeba i na používání jí a ji (a ni). „Ji“ se váže výhradně k předložkám a pouze ke 4. pádu. (Podobně, jako již). V ostatních pádech vždy dlouze.

Za toto zájmeno si můžeme dosadit ukazovací zájmena tu, té a tou. Pokud se do věty hodí zájmeno tu, napíšeme krátce ji, ni. Pokud nám tam sedne té či tou, napíšeme dlouze jí, ní.

Několik příkladů:

Řekl jsem jí, aby odešla.“ (té)

Viděli jste ji tu někde?“ (tu)

Budu si s ní o tom muset vážně po­ho­vo­řit.“ (s tou)

Na závěr zmíním některé z publicistů, kteří se k češtině chovají jaksi hyperkorektně. Mám na mysli takové, kteří ve snaze být spisovní dopouštějí se hrůz.

Jedním z nehorších nešvarů jsou tvary „bysme“, nebo dokonce „by jsme“. Správně je samozřejmě bychom, jakkoliv se může zdát, že to zní toporně a nesprávně.

Pláču. Ale asi na nesprávném hrobě.

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 1 790 × | Prestiž Q1: 13,74

+27 plus Známkuj článek minus –2

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top