Štítky článku: •  

Nezávazné povídání o češtině (XVII)

V dnešním dílu cyklu o češtině se podíváme na zápis zahraničních titulů, vojenských a policejních hodností a na zkratky v názvech firem.

Zahraniční tituly

Jejich zápis je nejednotný, naše pravidla jim ponechávají volnou interpretaci podle zvyklostí země, kde byl titul získán. Většina nejednoznačností se týká zápisů teček a mezer. Vesměs se jedná o tituly post­gra­du­ál­ní, psané až za jménem. Jejich množství je enormní. Zde jen krátký výčet:

 • B.A.“ – Bachelor of Arts (bakalář umění)
 • B.Th.“ – Bachelor of Theology (bakalář teologie)
 • BBA“ – Bachelor of Business Administration (bakalář obchodní administrativy)
 • Blaw, LL.B.“ – Bachelor of Laws (bakalář práv)
 • BPA“ – Bachelor of Public Administration (magistr veřejné administrativy)
 • BSc.“ – Bachelor of Science (bakalář věd)
 • Dipl.-Ing.“ – Diplom Ingenieur (inženýr)
 • EngD.“ – Doctor of Engineering (doktor technických věd)
 • M.A.“ – Master of Arts (magistr umění)
 • M.D.“ – Doctor of Medicine (doktor medicíny)
 • M.Th.“ – Master of Theology (magistr teologie)
 • MBA“ – Master of Business Administration (magistr obchodní administrativy)
 • Mlaw, LL.M.“ – Master of Laws (magistr práv)
 • Mmed.“ – Master of Medicine (magistr medicíny)
 • MPA“ – Master of Public Administration (magistr veřejné administrativy)
 • MSc.“ – Master of Science (magistr věd)

Nejvýživnější mi připadá „MPA“ a „BPA“. To fakt musí být věda!

Vojenské hodnosti (české)

Uvádějí se před jménem. Seznam je řazen zdola nahoru a je platný k roku 2011:

Mužstvo: „voj.“ – vojín, „sv.“ nebo „svob.“ – svobodník

Poddůstojníci: „des.“ – desátník, „čet.“ – četař, „rtn.“ – rotný

Praporčíci: „rtm.“ – rotmistr, „nrtm.“ – nadrotmistr, „prap.“ – praporčík, „nprap.“ – nadpraporčík, „št. prap.“ nebo „šprap.“ – štábní praporčík

Nižší důstojníci: „por.“ – poručík, „npor.“ – nadporučík, „kpt.“ – kapitán

Vyšší důstojníci: „mjr.“ – major, „pplk.“ – podplukovník, „plk.“ – plukovník

Generálové: „brig. gen.“ – brigádní generál, „genmjr.“ – generálmajor, „genpor.“ – generálporučík, „arm. gen.“ – armádní generál

A samozřejmě – nejvyšším velitelem armády je president republiky, byť bez vojenské hodnosti. Stojí nad Generálním štábem.

Pozn.: V bývalé Československé lidové armádě byly ještě hodnosti podpraporčík (pprap.), podporučík (ppor.) a ge­ne­rál­plu­kov­ník (genplk.), dnes zrušené.

Policejní hodnosti

Také se uvádějí před jménem. Zkratky hodností Policie České republiky jsou následující:

Praporčíci: „rtn.“ – rotný, „stržm.“ – strážmistr, „nstržm.“ – nadstrážmistr, „pprap.“ – podpraporčík, „prap.“ – praporčík, „nprap.“ – nadpraporčík

Důstojníci: „ppor.“ – podporučík, „por.“ – poručík, „npor.“ – nadporučík, „kpt.“ – kapitán, „mjr.“ – major, „pplk.“ – podplukovník, „plk.“ – plukovník

Generálové: „brig. gen.“ – brigádní generál, „genmjr.“ – generálmajor, „genpor.“ – generálporučík

Celkově můžeme shrnout zápisy jakýchkoliv hodností (i akademických) ještě do jedné poučky: jestliže kdokoliv dosáhl nějakého titulu (hodnosti), ačkoliv se již dnes neuděluje, je oprávněn tohoto titulu využívat celoživotně, dokonce i posmrtně. Jestliže kdokoliv dodnes užívá titulu CSc., je naprosto v právu a bude-li to mít tesáno na náhrobku, pak také.

Označení obchodních společností

Zkratky obchodních názvů, jako je akciová společnost, společnost s ručením omezením, veřejná obchodní společnost a další, se používají běžně, ale málokdy správně.

Tyto zkratky zastupují určitá slovní spojení a měli bychom s nimi zacházet jako s původními výrazy, zachovávat mezerníky za tečkou, a je-li zkratka za vlastním názvem, používat také čárku: „a. s. Mýdlovar svolala valnou hromadu“, „Agentura Mňouk, v. o. s., ukončila svoji činnost“.

Snad nejproblematičtější je zkratka společnosti s ručením omezeným. V podstatě máme tři možnosti zápisu. Zkratkovitou: „s. r. o.“ (spojka „s“ je jaksi abstrahována, za tečkami samozřejmě mezera [nezlomitelná]). Méně obvyklý, ale správný zápis je: „s. s r. o.“ (pozor, za spojkou „s“ tečka není!). A poslední, nejrozvinutější forma zkratky: „spol. s r. o.“. Všimněte si, kolik firem to má uvedeno špatně!

Ale pozor: firmy jsou povinny používat takový název, jaký mají registrovaný v Obchodním rejstříku! Takže jestliže si společnost zaregistrovala obchodní značku — "Gloria s.r.o." — je nucena tento tvar dodržovat i když obsahuje pravopisně chybný zápis typu společnosti a ještě jej nesmyslně zaregistrovala i s anglosaskými uvozovkami.

A pár drobností závěrem

Slůvko „viz“ není zkratka, ale rozkazovací tvar slovesa „vidět“ – tečka se za ním nepíše!

U některých zkratek existují varianty: „č. p.“ – číslo popisné, ale i „čp.“; „č. j.“ – číslo jednací, ale i „čj.“. Vhodnější je používat zkrácený tvar.

Nezapomínejte na velikosti písmen! Značka „h“ znamená hodinu (ale i haléř [blahé paměti], a fyzikální předponu hekto- [100×]). Ale „H“ je zkratkou jednotky Henry (indukčnost), ale i chemická značkou vodíku.

Nezapomínejte na horní a dolní indexy (např. 10 m2, H2SO4).

Pokud se zkratka (končící tečkou) vyskytne na konci věty, druhá tečka už se za ní nepíše.

Závěrem

Emil V. Kopecký sestavil výtečný slovník zkratek, zejména historických. Nejen na jeho základě je vybudován portál www.zkratky.cz i s jejich vysvětlivkami, a v nouzi a nejistotě se zkratkami se podívejte třeba na portál www.pravidla.cz.

A příště budu mentorovat. Budu trošku litovat češtinu a mluvit Vám i sobě do duše.

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 1 600 × | Prestiž Q1: 8,04

+8 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top