Štítky článku: •  

Ekonomické výhledy — další dekáda globální stagnace?

Jako každoročně, MMF nabízí světu své odhady růstu HDP světových ekonomik pro rok 2017. Nejnižší míry růstu čekají ty nejvyspělejší země (USA, Japonsko a záp. EU), což potvrzuje tezi, že vyspělý svět již 10 let neprochází krizí nebo „Velkou recesí“, ale kvalitativní transformací a metamorfózou: ignorování a zapírání tohoto faktu dále násobí a prodlužuje používání státních nástrojů, nesprávně a tragicky, k „léčbě“, založené na špatné diagnóze problému. V takové situaci přestává být růst HDP informativním ukazatelem hospodářského zdraví. (ČR se umístila až na 116. místě.)

V růstu HDP tedy svět jako celek pokračuje ve výrazné sekulární stagnaci, pohybuje se ze strany na stranu, což při vytrvalé politické misdiagnóze příčin musí nutně vyústit v další a mnohem hlubší krizi. Ignorování světových trendů se nevyplácí: nejhůře na tom zůstávají USA, Japonsko, záp. Evropa (Německo, GB, atp.).

Nejvyšší růst zaznamenávají Libye a Jemen (přes 12 %), ale také Indie (7,6 %) a Čína (6,6 %). Na druhé straně, USA je projektováno na 2,2 %, ale Německo a Anglii čekají „růsty“ mnohem nižší, stejně jako Japonsko, Brazílii, Itálii, a evropské země vůbec. Nejvyšší evropský růst čeká Rumunsko, Albánii, Polsko, Slovensko, Bulharsko, Řecko, Srbsko, atd., až po ČR na 116. místě (ale před Ukrajinou, Estonskem, Maďarskem a Německem).

V podstatě však dominuje stagnace a slabý růst po celém světě. Růstová čísla Jemenu a Libye jen potvrzují, že procento růstu může být vysoké, když je základ výpočtu co nejblíže nule. Logicky: čím slabší a poničenější ekonomika, tím vyšší míra růstu. Růst HDP ztratil svůj význam v době všeobecného úpadku.

V ČR navíc, díky migraci kvalitní pracovní síly do záp. Evropy, převládá nedostatek kvalifikovaných lidí, který se projevuje v růstu mezd, což ale snižuje přitažlivost ceny pracovní síly pro zahraniční podniky. Zaměstnanost je přesto relativně vysoká, protože v ČR pracuje ve státním sektoru více než pětina celkové pracovní síly — jedno z nejvyšších procent na světě. Politická „tvorba“ zaměstnání „na dluh“ (tj. stranických voličů) je zde maximální. Posilují se tak i trendy k automatizaci a robotizaci, obzvláště u korejských a asijských podniků vůbec.

Následky prudké deglobalizace, kombinované s robotizací, komentuje americký Business Week: „Poválečný konsensus o přínosech globalizace byl nyní roztříštěn (shattered).“ Německo dosud rostlo na úkor zemí, které omezovaly vlastní ekonomiky za účelem udržení německých exportů. To nyní skončilo a Německo musí zavírat výrobní kapacity — opět v kombinaci s opožděnou a váhavou automatizací a robotizací.

Deglobalizace vede spontánně k relokalizaci ekonomik, založené na technologické vyspělosti a digitalizaci. Jelikož ale většina politiků dává přednost zachovat status quo a udržovat i zastaralé podniky důlní a ocelářské, postižené třídy podléhají, obzvláště v USA, vlivu populistického „trumpismu“, založeném na autoritativním nacionálním socialismu (stát jsem já). V USA sice toto nebezpečí osláblo, ale v Evropě se nacionalistické strany budou ucházet o vliv v nadcházejících volbách v klíčových ekonomikách Itálie, Nizozemí, Francie a Německa. Nebezpečí nacionalismu je již dnes v Evropě mnohem vyšší než v USA.

V otázkách dosažení kýžené inflace je „nejúspěšnější“ Venezuela, s nárůstem v r. 2017 kolem 2 200 %. Podobně se „daří“ i jižnímu Súdánu, Angole, Argentině, Nigerii, atd. S deflací se naopak potýkají Lucembursko, Portugalsko, Švýcarsko, Japonsko, atd.

Máme tedy ten svět v opravdu pěkném stavu, nejméně na příštích deset let. Žádné náznaky politického pochopení, co se v ekonomice děje a proč, nejsou patrné. Slibovat se dá vlastně do nekonečna, jak ukazuje uplynulá dekáda recese a stagnace. Svět se mezitím výrazně změnil, jak ukazují transformační trendy k relokalizaci a metamorfóze místních ekonomik; ale politici a jejich media o tom ještě nevědí a ani vědět nechtějí. Pohrávat si sem a tam s daněmi a úrokovými mírami je přece o tolik snadnější.

Váš Milan Zelený 23. 10. 2016 (MilanZelený.com)

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 307 × | Prestiž Q1: 4,65

+2 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top