Štítky článku: •  

Nezávazné povídání o češtině (XXIII)

Měl jsem původně v úmyslu už nepsat o šmejdech v našem jazyce, ale včera, když už jsem zalezl do peří, mě ještě několik „skvostů“ napadlo. A pak hurá na překlady z cizích jazyků.

Osobně bych trestal ztrátou hrdla použití tvaru: „nejoptimálněji předpřipravit“. Zase zneužití předpony a stupňování absolutních slov jen proto, aby to vypadalo „hogo-fogo“. Správně je přece: „optimálně připravit“.

Další hnus, který se mi vybavil, je výraz „musím si to namyslet“. Zřejmě proto, aby ta dáma, co to použila, byla ve výsledku namyšlená. I když asi chtěla říci: „musím si to promyslet“.

A ještě se mi vybavila fráze, zakořeněná desítky let zejména v zákonech, dokonce i ústavních: „§123 se zrušuje“. Samozřejmě trpný rod. Aha, asi se §123 sám na sebe naštval a následně se zrušil. (I když v mnoha případech by šlo o velmi vítanou au­to­des­truk­ci!) To slovo má široký oblouk vývoje: nedokonavé sloveso – dokonavé sloveso – nedokonavé sloveso. Prostě jim je zatěžko napsat: „§123 je zrušen“, případně, ještě lépe: „§123 jsem zrušil (podpis)“.

Právničina a úředničina těmito umělými konstrukty oplývají. Třeba: „úřad namítá po­ru­še­ní postupů“. Namítat něco… Hm. :-/

Překrucování češtiny do hotentotštiny

Jak se Vám líbí větička z návodu k použití: „Při použití malými dětmi nebo nemohoucími osobami zajistěte odpovídající dozor, aby nedošlo k hraní nebo špatnému zacházení se spotřebičem.“ Jistě, ta slůvka jsou česká, ale česky to rozhodně není.

Autoři těch textů by si vždy měli říct: „Řekl bych to takto v mluveném projevu? Mluví se tak?“. (Ale bohužel, někdy ano.)

A úplně od tématu bych zmínil pokyny v amerických návodech k použití výrobku na úrovni idiocie: „Motorovou pilu nezastavujte přirozením“.

I na dálnici je nutné auto řídit.

Nebo: „To, co vidíte ve zpětném zrcátku, se děje za Vámi.

Případně: „To, co vidíte ve zpětném zrcátku, se děje v jiné vzdálenosti, než se Vám zdá“.

A PT čtenáře prosím o další podobné nesmysly, které se v návodech dočetli, aby mi je poskytli v diskusi. Předem děkuji.

Překlady

Hned v úvodu zmíním nešvar, který provází překlady učebnic (ale i beletrie) z cizích jazyků. Autor překladu nerozumí technické pro­ble­ma­ti­ce oboru, ale umí cizí jazyk – překlad je jazykově vcelku přijatelný, ale obsahuje řadu faktických, věcných chyb.

Například: „Vlezl pod vůz a zkoumal loužičku pod ním. Olej to nebyl. Byla to převodová kapalina.[Inspektor Columbo]

Nevím, nevím, ale podle mně je v pře­vo­dov­ce olej co auta auty jsou.

A naopak: autor branži rozumí, ale jeho výkony v jazyce zdrojovém i mateřském jaksi neoslňují.

Např.: „Je při použití dbát nutno, aby samostatné prvky se tabulky uvnitř ne­na­chá­ze­ly.

Toto je přesně práce pro jazykového korektora, který „vykomunikuje“ :-) s autorem textu to, co tím chtěl vlastně říci.

A to už vůbec nemluvím o strojových překladech.

Třeba báseň E. A. Poe: The Raven [u nás Havran, i když správně Krkavec]

Originál:

Once upon a midnight dreary, while I pondered, weak and weary,
Over many a quaint and curious volume of forgotten lore,
While I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping,
As of some one gently rapping, rapping at my chamber door.
"This some visitor," I muttered, "tapping at my chamber door
Only this, and nothing more…"

Stroj přeloží jako:

„Kdysi půlnoci bezútěšný, když jsem přemýšlel, slabý a unavený,
Přes mnohé kuriózní a zvědavý objem zapomenuté tradice,
když jsem přikývl, téměř dřímání, náhle přišla odposlech,
Od někoho jemně rapu, rapu jsem zaklepání.
‚To je nějaký návštěvník,‘ zamumlala jsem, ‚přeslechl jsem zaklepání
pouze tento a nic víc…‘“

O tom, že i strojové překladače se učí, svědčí překlad pořízený stejným strojem (Google) v r. 2015:

Jednou o půlnoci, ponuré, když jsem uvažoval, slabý a unavený,
Přes mnohé kuriózní a zvědavé objemu zapomenuté tradice,
I když jsem přikývl, téměř podřimuje, najednou se ozvalo ťukání,
Jak někoho lehce klepat, klepat na dveře komory mé.
"To nějaký návštěvník," zamumlala jsem, "klepnutím na komorní dveří mého
Jen to, a nic víc ... "

To prostě musí překládat básník znalý obou jazyků! Aby zachoval původní smysl textu, ale dovedl v jazyce svém zachovat a vyjádřit jazykový rytmus i formu toho poetického útvaru. Rým, obraznost, symboliku i metrum.

Tak pro dnešek už dost. Příště vkročím do podobného brodu a tím je nadužívání slovesných substantiv (zejména v překladech).

Zdraví Vás PeTaX

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 1 659 × | Prestiž Q1: 12,53

+21 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top