Štítky článku: •  

Problém jednoho etnika

Už mnohokrát jsem uvažoval nad příliš frekventovaným slovem rasismus. Myslím v naší kotlince. Jsme rasisty? Myslím, že ani ne.

Měli bychom si uvědomit, že to pro­ble­ma­tic­ké etnikum, které se tím údajným ra­sis­mem nejčastěji ohání, neví, že jejich etnikum má úplně stejný původ, jako zdejší majoritní společnost. My i oni pocházíme z jakéhosi indoevropského lůna. Pravda, dnešní majorita sem přišla daleko dříve a došlo u ní ke křížení s kulturou keltskou.

Z toho lze vyvodit, že jakékoliv nařčení z rasismu (z jedné i druhé strany) je ne­smys­lem, protože etnikum a rasa jsou zcela jiné pojmy. Jako rasu můžeme označit plemeno, poddruh, taxonomickou kategorii nižší než druh. Zatímco jako etnikum můžeme označit skupinu lidí, kterou spojuje společný původ, ale zvláštní kulturní znaky (především jazyk), tradice a mentalita je poněkud odlišují.

Z toho tedy můžeme dále vyvodit, že naše společnost není rasistická (jak se nám pokouší namluvit Helsinský výbor v čele s Annou Šabatovou). Naše majoritní společnost je nesnášenlivá ne k tomu, jak vypadají, ani k jiným rasám. Naše společnost je nesnášenlivá k mentalitě a tradicím tohoto menšinového etnika.

Ale to nelze označovat za rasismus!!! Přišli sem později, na vcelku nezvanou návštěvu, a měli by se chovat tak, aby většinovou společnost neotravovali svými návyky. Proto nám ani nevadí, jak vypadají, ale to, jak se většinově chovají. A je vlastně otázkou, zda většinově. Možná, že ta slušná většina vůbec není vidět a slyšet a pravděpodobně o ní vůbec nevíme. A suma jedinců (jak velká?) je tou, která nám k tomu etniku svým chováním vytváří negativní postoj.

Když s námi bude sousedit Pepa Novák, který bude od kořene nekulturní hulvát, nemytý a smrdutý, bude řvát po nocích, okrade nás na ulici, srazí nás ze schodů, případně pořeže břitvou, budeme k němu mít stejně negativní postoj a o rasismu zde nemůže být vůbec žádná řeč.

Včera to tady dobře reprodukoval pan Jozef Varga, když převzal otevřený dopis dvou východoslovenských učitelek otištěný ve slovenském deníku SME. Článek pana Vargy je k přečtení zde.

Ale abych dokumentoval výše zmíněná tvrzení nějakým pozitivním příkladem, vzpo­me­nu dvě osobní zkušenosti:

První: jezdívala se mnou MHD ráno do práce maminka s dvěma dětmi. Byla poněkud tmavé pleti, ale nikam se necpala, její děti byly vymydlené a nažehlené a zdravily jako první. Po čase jsme se dali i do řeči a ona řekla, že není Romkou, ani Cikánkou, že je Češka, jen vypadá poněkud jinak. A samozřejmě se snažila ty etnické rysy maskovat. Taková osoba by mi jako sousedka vůbec nevadila.

Druhá: Do kurzu v Třeboni mi chodila cikánečka sotva osmnáctiletá. Tatínek ji dovlekl za ucho na pracovní úřad, kde jí vymohl kurz počítačové gramotnosti. To děvče bylo mimořádně bystré. Stačilo jí jednou ukázat, jak si na věc zajít a už si to pamatovala (na rozdíl od jiných). Tatínek se obden chodil ptát, jak prosperuje. A když jsem to děvče nahlas pochválil (a možná to slyšela prvně v životě), pýřila se. Ne snad hanbou, ale neobvyklostí té situace. Jsem plně pře­svěd­čen, že z toho děvčete vyroste občan spo­le­čen­sky přínosný, neotravující jiným lidem vzduch i svět. Ale možná je to tím, že její tatínek „pochopil“, i když sám se možná umí s bídou podepsat.

Netahejme do této věci rasismus! Nejde o něj. Jde pouze o intoleranci k roztahovačnosti a vypočítavosti tohoto etnika.

Nedávno se jakási islamistická skupina vyjádřila v tom smyslu, že domácí Belgičané by se měli vystěhovat z Belgie, protože překážejí svými mravy v rozvoji imigrantské skupině islamistů.

To je i náš problém. Nesmíme přistoupit na stupňující se požadavky minority, vnucování jejich mravů do naší kultury a vynucování ohledů a zneužívání přesocializovaného státu.

Buď se do společnosti začlení jako většina jiných lidí, nebo ať si hledají svoje životní štěstí někde jinde. Vytváření pseudosociálního polštáře, pozitivní diskriminace a mraky grantových začleňovacích projektů ten problém nikdy nevyřeší. Je to jen sociální inženýring.

Ale nechci rozvířit emoce. Chtěl jsem jen poukázat i na odvrácenou stranu Měsíce.

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 3 120 × | Prestiž Q1: 32,73

+163 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, spamovat, nebo tapetovat diskuse zcela mimo téma článku, nebo ji zanášet reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top