Štítky článku: •  

Nezávazné povídání o češtině (XXIV)

Byl jsem nejedním kolegou vyzván, abych neustal se svými články týkajícími se češtiny. Slíbil jsem, a ačkoliv jsem mínil zabývat se zájmeny, v zájmu kontinuity se nejprve podívám na slovesná substantiva. Zájmena až příště.

Maně mě napadá podobnost s předmětem, který teď učím: v moderním programování webových stránek došlo k důslednému oddělení obsahu od formy (vzhledu). A v jazyce to vlastně funguje podobně: nejde jen o to, co říkáme, ale i o to jak to říkáme. Tedy o snahu používat jazyk vytříbený.

Slovesná substantiva

Nejčastější chyby lze nalézt v převodech z cizích jazyků, chybný slovosled, vazby z cizího jazyka, češtině cizí. A nechci opakovaně kopat do angličtiny, ale její forma je prostě na hony vzdálena českému projevu. Zatímco my tíhneme ke komplikovaným souvětím, angličtina směřuje spíše k poměrně holým větám a stručnosti. Pak však vznikají jen jakési otrocké přepisy originálu, místo skutečných překladů.

Tou špatnou cestou je používání slo­ves­ných substantiv, místo vedlejších vět:

  1. V případě Vašeho neplnění smluvních pod­mí­nek…
  2. …což dokládá jeho ovládnutí Ďáblem…
  3. …jeho vydávání se za sestru…

Snad je to i nějak srozumitelné, ale není to česky. Česky by mohlo být třeba:

  1. V případě, že smlouvu nedodržíte, (vám uškubneme hlavu)…
  2. …což dokládá fakt, že jej Ďábel ovládl…
  3. Ač byl chlapcem, vydával se za svou sestru…

Zejména ten třetí příklad je hodně do uší bijící. K substantivu bylo užito zvratného „se“. Pak se dostáváme k naprosté parodii na jazyk. Zvratná zájmena „se/si“ v kombinaci s při­vlast­ňo­va­cí­mi zájmeny opravdu vyvolávají jen švandu.

(Př. 3, nebo „Hanino zajištění si dobrého bydla“, případně: „…na vyběhání si papírů dostal dostatek času“.)

A nejen substantiva slovesná jako taková, ale i jejich řetězení. Přitom mohl daleko lépe posloužit infinitiv.

Možnost pojistit si schopnost splácet hypotéku.“ To zní o mnoho lépe.

Čeština prostě inklinuje k jiným tvarům, než jazyky cizí a měli bychom to respektovat.

A špatné překlady odmítnout.

For

Možná poslední nešvar z této kategorie prohřešků proti češtině. Anglické:

For more information, call 123 456…“ je otrocky překládáno jako: „Pro více informací volejte…“. To to nešlo hezky česky říct: „Pokud potřebujete více informací, volejte 123 456“?

Slůvko „pro“ prostě není v češtině vhodné pro vyjádření účelu.

Typicky: „Autobus je pro vaše pohodlí vybaven klimatizací“. Česky třeba: „V zájmu vašeho pohodlí je autobus vybaven klimatizací“. Anebo bez trpného rodu: „Abyste měli větší pohodlí, naše autobusy jsme vám vybavili klimatizací“. To souvětí z těch dvou možností vychází češtinsky lépe. Nebo mě napadlo ještě lepší: „K vašemu pohodlí jistě přispěje, že…“.

Katachréze

Velmi frekventovaná chyba spojování nespojitelného. Např. černá běloba. Nesmysl? Ale tak často používaná! Často tyto patvary vznikají z touhy po metafoře. „Uklouzl po velmi tenkém ledě“. Ta tenkost ledu vůbec nesouvisí s uklouznutím (dokonce evokuje stav, že když byl led tak tenký, asi už tone pod hladinou…). Mohlo se to napsat bez té metafory česky: „Uklouzl na zrádném ledě.

Často čteme „bonbónkem na dortu bylo…“. Na dort se prostě bonbón obyčejně neklade. Ještě tak třešnička, nebo jahůdka. Další katachréze. O té by mohl vyprávět pan Jiří Kodet, když si v Londýně za celé kapesné udělené socialistickým Československem objednal z neznalosti angličtiny obrovský dort, pak snědl tu jahůdku a zbytek vrátil do kuchyně.

Většina katachrézí vzniká ze snahy, jak najednou říci dvěma způsoby stejnou věc. Např.: „došlápnout někomu na kobylku“. Vždyť jsou to dvě izolované věty: „došlápnout si na…“, anebo: „…dostat se někomu na kobylku“.

Pravidla českého pravopisu i Stručnou mluvnici českou pořídíte zhruba po 150 Kč, a on-line jsou ty materiály také dostupné, dokonce zdarma.

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 1 755 × | Prestiž Q1: 10,60

+17 plus Známkuj článek minus –2

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top