Štítky článku: •  

Střípky (6)

Martin Schmarcz (publicista a externí poradce vicepremiéra Pavla Bělobrádka) se velmi rozhněval nad použitím citace z Ústavy týkající se svobody projevu a označil ji za Fake news.

schmarczova-pohadka.jpg (44,349 kiB)
Schmarczova pohádka?

Další ze série fake news. Tentokrát se týká přímo Listiny základních práv a svobod. Šiřitelé následujícího hoaxu vypustili z čl. 17 bod (4), čímž zcela překroutili jeho vyznění. Bohužel, většina voličů Ústavu nezná…

Přidávám tedy celé znění:

Článek 17

(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.

(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.

(3) Cenzura je nepřípustná.

(4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.

(5) Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon.

Martin Schmarcz, FCB

+ ještě Schmarcz: Upozornil jsem na zjevnou fake news. Nikdo z vás nevyvrátil, že jde o fake news. Jen si tu vyléváte své bolístky. Sorry, nejsem linka důvěry. Z této debaty si opět odnáším potvrzení, že je u nás hromada Naštvánků…


A pan Tomáš Haas odpovídá:

Autoři připojeného obrázku podle Martina Schmarze rozšiřují „FAKE NEWS“

Nepřidali k textu na obrázku Odstavec 4., větu o tom, že „Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost…

Martine, Listina má:

6 hlav a preambuli

44 článků

a dohromady 3127 slov

Autor chtěl říci, vlastními slovy Listiny, že některá její práva jsou fikcí.

A na to mu stačily tři věty.

Jaký mechanismus z nich dělá fikci, pohádku, je jedno. Prostě když čtu, že

 „Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné“, a „cenzura je nepřípustná“, zdá se mi, že věta, která zní, že „Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem“, z toho prohlášení v článku 1 Listiny fikci dělá, a že svoboda je zadatelná, zcizitelná, promlčitelná a zrušitelná bez ohledu na Ústavu a zákony. V tomto případě dokonce pouhým rozhodnutím ministra.

Což mně silně znepokojuje.

A tvé rozhořčení nad tím, že autor neužil větu, která tu listinu staví na hlavu, je sice jak vidím velmi silné, ale nebrání ti, abys jich sám vynechal hned několik a to velmi důležitých:

Hlava první

Obecná ustanovení

Článek 1

Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.

Odstavec (3) Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.

Doplnil jsi sice autorův text (myslím, že zbytečně, o tom, co obsahuje, není sporu).

Hlava druhá, Oddíl druhý

Politická práva

Článek 17

(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.

(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.

(3) Cenzura je nepřípustná.

(4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost…

 

Martine, neuvedl jsi, jakým Ústavním zákonem je u nás zrušen Článek 17, Odstavec 1., Článek 17, Odstavec 2. a Článek 17, Odstavec 3.

Dokonce jsi neuvedl ani neústavní, obyčejný zákon, který by takový radikální odklon od znění Ústavy dovoloval.

Nebo jakým zákonem je u nás zřizován odbor Ministerstva vnitra pro kontrolu „nepřátelských serverů“ šiřitelů „nepřátelské propagandy“, a na základě jakého zákona má být Ministerstvem vnitra a tajnými službymi „monitorován“ Internet a sociální sítě, komunikace mezi občany České republiky.

Vynechal jsi toho víc, například odstavec 2 článku 3 Hlavy 1. Ústavy České republiky, který zní:

„Změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná.“

Nevím, nejsem genius, ale zdá se mi, že svoboda projevu, svoboda tisku a nepřípustnost cenzury, jsou podstatnými náležitostmi demokratického právního státu a v jeho ústavě, si dokonce svým významem zasloužily samostatné odstavce.

Zkrátka, Martine, vynechal jsi podstatnou část informací, lhal jsi o obsahu Listiny základních práv a svobod a je mi líto. Jsi šiřitelem „FAKE NEWS“!

Tomáš Haas, FCB


Pozn. red.: A já bych jen podotkl, že tímto nešvarem je celá Ústava doslova protkána. Ústava ve svém bodu striktně deklaruje věc, která je hned v dalším ústavním bodu relativizována odkazem na podřadicí normu, která smysl ústavního bodu obrací naopak. Je to špatná Ústava (a dokonce je velmi sporné, zda je vůbec platná).

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 385 × | Prestiž Q1: 6,11

+5 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, spamovat, nebo tapetovat diskuse zcela mimo téma článku, nebo ji zanášet reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top