Štítky článku: •  

A bude hůř…

Snaha o utajování skutečnosti je historická věc, stará minimálně se vznikem prvních kmenových válek popsaných už v Bibli. Ovšem s touto činností souvisí i jiná věc a tou je poskytování falešných informací, na jejichž základě může být vyhrán boj.

socbotka-se-socfizlem.jpg (22,563 kiB)
Tito dva jsou opravdu ti praví :-(

Takže máme dvě strany mince: utajení a dezinformace. Na těchto dvou stranách fungují veškeré tajné služby na světě, to je nutné si uvědomit. Nemůžeme si naivně myslet, že smyslem tajných služeb i policie je jen a pouze ochrana utajovaných informací. Ono je nutné i znát, co pod pojem utajované, resp. chráněné informace spadá.

Velice zjednodušeně (a toto slovo zdůrazňuji) jsou to takové informace, které NESMÍ obyčejný lid dostat. Nikoliv proto, že by to mohlo dle Zákona č. 412/2005 Sb. ohrozit jakkoliv bezpečnost státu, viz ČÁST DRUHÁ, OCHRANA UTAJOVANÝCH INFORMACÍ, Hlava I, Úvodní ustanovení, § 3… Ano, můžeme si myslet, že tento zákon (jakoby) hovoří o cizích státních mocnostech nebo o zneužití informací pro účely ekonomické nebo bezpečnostní.

Opravdu ne! Jde skutečně o informace, které se nesmí dostat „dolů“ mimo „mocenské složky“. O tom, jakým způsobem fungují tajné služby a jak spolupracují a to současně na základě těch obou stran mince, si cvrlikají vrabci na střeše. Doba studené války a Jamese Bonda je už dávno za námi a díky několika hrdinům, kteří vytáhli na světlo světa skutečné dokumenty mocných lidí světa, si můžeme udělat obrázek, o co skutečně v téhle věci běží.

Základním postulátem je nedat informace občanům, protože na základě těchto informací by se mohli (a myslím, že by i začali!) chovat jinak, než „vrchnost“ vyžaduje. Prostě by viděli, že skutečnost je zcela jiná, než se na nás valí z médií a ze zpráv (i těchto úřadů!). Spousta lidí čte s nadšením výroční zprávy Bezpečnostní informační služby nebo Ministerstva vnitra. Tam to sebechválou až význačně smrdí.

Opravdu si myslíte, že zprávy pro „veřejnost“ jsou totožné se zprávami pro prezidenta nebo vládu??? Nejsou a nebudou! To, co je předkládáno veřejnosti, jsou naprosté výmysly dezinformačních oddělení příslušných institucí. Skutečné informace dostávají jen a pouze mocní. Proč? Protože platí první věta v tomhle odstavci!

Na Ministerstvu vnitra ČR vznikl útvar, jehož činnost započne dne 1. 1. 2017 a jde o Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám. Ponechme stranou pojem hybridní hrozby, byť jej ono Centrum vysvětluje jakoby odborně na webu MV ČR (v rámečcích jsou moje otázky a pochybnosti!):

Jaká bude pracovní náplň Centra?

Půjde ve své podstatě o odborné analytické a komunikační pracoviště. Činnost Centra bude vzhledem ke gesci Ministerstva vnitra spočívat v monitorování hrozeb spojených přímo s vnitřní bezpečností státu, což předpokládá celkem široké pole hrozeb a potenciálních incidentů v oblasti terorismu, útoků na měkké cíle a bezpečnostních aspektů migrace, extremismu, hromadných akcí, narušování veřejného pořádku a různé trestné činnosti, ale právě i dezinformačních kampaní se vztahem k vnitřní bezpečnosti státu.

Na základě monitoringu bude centrum detekované problémy vyhodnocovat a přicházet s návrhy věcných i legislativních řešení, která bude v případě potřeby i realizovat. Zároveň se bude věnovat šíření odborných informací a osvětě o daných problémech směrem k laické i odborné veřejnosti.

– Fajn a kdo bude vyhodnocovat tyto informace a rozklíčovat, co je dezinformace? Kdo bude přicházet s návrhy věcných i legislativních řešení, které bude v případě potřeby i realizovat??? Bude to MV ČR a Police ČR bude jednat na základě „udání“… To si pište!

A dále… Centrum nebude vnucovat lidem pravdu ani provádět cenzuru. Nebude z internetu ani z tištěných médií odstraňovat žádný obsah.

– To je technicky skoro neproveditelné, ale cenzurovat se vesele bude u těch subjektů, které nemají zabezpečení… Nebo se prostě provede DDoS útok nebo se provede jakýkoliv jiný elektronický útok, aby daný web přestal aspoň nějakou dobu fungovat, že?

Bude pracovat primárně s otevřenými zdroji dostupnými každému a bude i otevřeně komunikovat s občanskou společností, médii a dalšími subjekty.

– Myslíte Evropské hodnoty??? Nebo si představujete otevřené zdroje jen ty, které se vyjadřují pojmem „mainstream“???

Centrum nebude nikoho „zavírat do vězení“, „vyslýchat“ nebo s někým vést jakákoli řízení.

– Samozřejmě, ale jelikož je součástí MV ČR, tak má možnosti, aby tohle prováděly na základě podnětu jiné instituce!

Centrum nebude šířit ničí propagandu, ale odborné poznatky z oblasti bezpečnosti a vzniká po vzoru obdobných analyticko-komunikačních pracovišť, která již dnes existují zejména v Pobaltí nebo např. ve Velké Británii.

– Kdo bude odborně poskytovat poznatky? Zase jen Evropské hodnoty??? Nebo se bude určovat, co je správný a co je nesprávný názor na základě názoru jednoho člověka nebo jedné instituce??? To už jsme zažili několikrát!

Centrum bude mimo jiné i upozorňovat na závažné dezinformace a bude směrem k veřejnosti i směrem ke státním institucím poskytovat odborná stanoviska, v nichž bude jakožto státní instituce samozřejmě vycházet z platné ústavy České republiky.

– Bude Centrum upozorňovat na závažné dezinformace pocházející z CIA, NSA, NATO ap., které toto mají přímo v popisu práce??? Kdo bude poskytovat odborná stanoviska? Nezávislí bezpečnostní a vojenští analytici nebo amatéři, kteří pojem bezpečnost viděli jen na upozornění na prezervativech???

Nechci malovat čerta na zeď, ale to, co se chystá na obyčejné lidi hned od ledna 2017, tak to dosud nemělo obdobu ani u bolševiků a ani u nacistů, to, co se chystá, jde ještě mnohem dál a tvrději…

Na závěr citace: „Ve své knize ‚Praktický idealismus‘ Kalergi prohlašuje, že obyvatelé budoucích ‚Spojených států evropských‘ již nebudou původními národy Starého kontinentu, ale bude to druh zvířeckých podlidí vzniklých míšením ras.“ Tvrdil, že je nezbytné „křížit“ evropské národy s asiaty a černochy, aby vzniklo mnohaetnické stádo bez specifických vlastností, snadno ovladatelné elitami u moci. „Člověk budoucnosti bude smíšené krve. Mnohost národů bude nahrazena budoucí euroasijsko-negroidní rasou, velmi podobnou starým Egypťanům.“

Píše Marp na stránkách Marps.cz

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 2 942 × | Prestiž Q1: 9,30

+11 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, spamovat, nebo tapetovat diskuse zcela mimo téma článku, nebo ji zanášet reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top