Štítky článku: •  

Občanská neposlušnost je výsostným občanským právem

František Matějka se ve svém článku „Jsem buřič, říká ČSÚ“ ostře vymezil proti státní zvůli spočítat všem úplně všechno. Plně se ztotožňuji s jeho názorem, že státu je do těchto informací úplné… nic, nebo tyto informace už dávno má.

Stát má plnit jen nějaké minimalistické funkce, například zorganizovat společnou obranu svých občanů proti zvůli zahraničních i tuzemských agresorů, případně najít nějaký malý průsečík společných názorů občanů na vztah k blízkému okolí, sousedícím státům. A řekněme si otevřeně, že například náš vztah k Tchai-Wanu, nebo rovníkové Guinei je zcela nepodstatný, a z hlediska občana zcela irelevantní. Brzy si prý máme nechat státem nahlédnout do našich ložnic, do kuchyní a snad dokonce i do konečníků. Stát by nám chtěl zdokumentovat řadu našich soukromých věcí, aby o nás věděl ještě více. To mu v žádném případě nedovolme. Stát tyto informace k výkonu své funkce k ničemu nepotřebuje, jsou redundantní, a pokud už se snad stát chce na mezinárodním poli chlubit, že máme vyšší dojivost velbloudů, než Saúdská Arábie, tvrdím, že podobnou lež si může rovnou vymyslet a vyjde to laciněji.

V následujícím výčtu jen lakonicky vyznačím, do čeho je státu nic, anebo to už – bohužel – ví.

  1. Povinné o fyzických osobách:
Název povinnosti Oponentura
identifikace místa sečtení Stát má dostatek informací o okresech, obcích, jejich částech, ulicích a číslech domů, a pokud ne, data ztratil, nebo jim nerozumí. Nevyplněním žádná škoda nevznikne.
Jméno, jména a příjmení Stát má matriky. Pokud je nevede a občané se mu vyskytují bez evidence, nebo jsou evidováni bez existence, dělá to špatně a co je občanům do toho. Ostatně zásahy státní moci do toho, jak se jmenujeme jsou bezprecedentním omezením občanských práv. Nevyplněním žádná škoda nevznikne.
rodné číslo Stát si ve své bezbřehé zvůli dokonce přisvojil právo očíslovat každého svého občana, aby měl snazší práci s výkonem teroru nad jeho osobou. Kdo by si měl pamatovat, že Josef Novák je ten a ten – snazší je vést: otrok č. 590230/1589 neodvedl daň ze života pro přespříští osmiletku. Nevyplněním žádná škoda nevznikne.
datum narození Stát jej zná a není ani málo důležité. Ostatně už je evidováno i v rodném čísle. Datum narození má snad jen tři významy: od kdy může člověk legálně souložit (což se samozřejmě nedodržuje), od kdy smí být soudně stíhán (což je problematické), a kdy má nárok na důchod (což je stejně upraveno spoustou dalších korektivů), takže je prakticky zbytečné. Datum narození je vedeno v matrikách a netřeba se pro stát dále jednoznačně identifikovat. Stát to k výkonu svých úloh vědět nepotřebuje.
pohlaví To už je bezprecedentní porušování občanských práv – co je státu do toho, co mám ve slipech, nebo kalhotkách, nebo jak to já vnímám. Co mají napsat ti, co nemají jistotu? Nebo bezpohlavní, třeba andělé? A informaci, že je zde 44 % mužů a 56 % žen stát k ničemu nepotřebuje. Je to pro něj naprosto zbytečná informace.
státní občanství Nejvyšší forma pokrytectví. Státy všem ukradly právo rozhodovat se o státním občanství jenom proto, že se občan narodil v nějakém zemském prostoru. Pokud byl život člověka majetkem nevolnické vrchnosti, byl jeho vlastnictvím, pak to snad mělo jakýsi smysl. Ale ve státě, který zaručuje lidská práva a svobody??? Dokonce Ústavní listinou?
rodinný stav Stát to vědět nepotřebuje. Státu je pé-er-dé do toho, jestli třeba užívám výhod mnohomužství, nebo jsem sice oficiálně vdán, ale živím si harém 60 chlapců. Ostatně, stát to již eviduje v matrikách.
registrované partnerství Státu není nic do toho, jestli jsme orientováni homosexuálně, nebo ne, a navíc nutí takového partnera/ku dodatečně se právně dorovnávat na roveň jiných občanů. Navíc zde stát slídí v soukromí lidí, aniž by to potřeboval k jediné užitečné věci. Státu musí být putna, jestli obcujeme třeba se svým hroznýšem, pokud mu to nevadí.
bydliště v rozhodný okamžik Zbytečné. Bydliště můžete mít trvalé, nebo přechodné, či žádné a stejně se v něm zdržovat nemusíte. Ale stát je nepříčetný, pokud Vás v místě bydliště nemůže oblažovat obálkami s různobarevnými proužky. V rozhodný okamžik můžete bydlet pod dubem na okraji loučky blíže neoznačeného majitele, jemuž to nevadí. A včil se statistický ouřade zblázni. Kde jsem byl? Bylo to bydliště? Nebo je lepší nemít žádné úředně evidované bydliště? A když stát nemá potenci svého evidovaného broučka najít a nějakou velezbytečnou písemnost mu doručit, ukazuje jen na svou absolutní byrokratickou neschopnost.
bydliště jeden rok před sčítáním Co je jim do toho? Bydlel jsem u syna svého otce, jenž nebyl mým sourozencem.
bydliště matky v době narození No co je Vám do toho? Bydlela jak mohla. Na co to potřebujete? A navíc to máte velmi dobře evidované. Ostatně StB toho ví daleko více.
mateřský jazyk A co ještě vyzvědět jazyk pratetovský a švagrušský? Ema má maso. Máma má mísu. Co s tím údajem úřad provede? Spočítá nám veledůležitou informaci, že zde více lidí hovořilo s matkou česky, než čínsky?
nejvyšší ukončené vzdělání K čemu to? Nehledě k tomu, že to je již mnohonásobně evidováno jinde. Řada lidí celý život studuje a učí se novému vědění, ale kašlou vám na nějaký papír z oficiálních škol.
obor vzdělání Proč se ptáte, soudruzi? Máte na mysli nevolníka, který se v 18 naučil vysoustružit trubičku, a pokud nezemřel, žije tam dodnes? Nebo je někomu třeba vědět, že máme 68× více mizerných kuchařů, než koloťuků?
počet živě narozených dětí celkem To už je únavné. Stát to dobře ví a pokud ne, má v těch databázích pěkný binec. A proč se ještě nezeptat na počet mrtvě narozených dětí, počet potratů a podobná traumata?
počet živě narozených dětí v současném, nebo posledním manželství Totéž.
hlavní ekonomická aktivita Mnohonásobně evidováno.
odvětví ekonomické činnosti Odmítám vypovídat.
zaměstnání Ano, ale překáží mi v práci.
postavení v zaměstnání Děkuji za optání, erekce v pořádku, ale v práci spíše pracuji.
místo pracoviště nebo školy Taková zděná krabice s okny, dveřmi a tak…
frekvence dojížďky do místa pracoviště nebo školy Na co se to, k čertu, ptáte??? Jestli chodím za školu, nebo dojíždím do práce 8× denně?
doba trvání denní dojížďky nebo docházky do zaměstnání nebo školy 12 hodin tam, 12 zpět. A ještě denně vykazuji 25 hodin práce.
dopravní prostředek používaný při denní dojížďce do zaměstnání nebo školy, popřípadě údaj o docházce Jezdím kolobrndou, taťuldo.

Zvědavost státu dále eskaluje, ale už mě nebaví ty nesmysly pitvat… Připojuji se k bojkotu pana Matějky. Stát strká nos, kam nemá. Je třeba, aby přes něj dostal. A že to dělá za cizí peníze, to je přímo symptomatické. Jsme ještě schopni bránit svoje svobody a jsme toho vůbec hodni?

BIG BROTHER

IS WATCHING

YOU

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 3 194 × | Prestiž Q1: 35,00

+205 plus Známkuj článek minus –2

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top